Pamokų laikas

I.    8.00 - 8.45 val.
II.   8.55 - 9.40 val.
III.  9.50 - 10.35 val.
IV. 10.55 - 11.40 val.
V.  12.00 - 12.45 val.
VI. 12.55 - 13.40 val.
VII.13.50 - 14.35 val.
   

Sveikatingumo pertraukų savaitė

Informacija

Iškart po Psichikos sveikatos dienos renginio, spalio 13-17 dienomis mokykloje prasidėjo įvairių veiklų, teikiančių gerą savijautą ir nuotaiką, maratonas. Per pertraukas nuo pirmadienio iki penktadienio mokiniai galėjo dalyvauti įvairiose veiklose, kurių metu siekta atkreipti dėmesį  į sveikos gyvensenos ir sveikatos stiprinimą, išmokyti vaikus aktyviai leisti laisvalaikį ir atsipalaiduoti po protinio darbo.  
Sveikatos priežiūros specialistė N.Stankaitienė parengė stendinius pranešimus „ Vaisių, daržovių nauda sveikatai,“ „Asmens higienos svarba, “„Judėjimo galia“, konsultavo ir teikė informacijos  vaikams šiomis temomis renginio metu.
Biologijos mokytoja Irena Šidlauskienė kartu su mokiniais parengė puikią informacinę medžiagą apie daržovių ir vaisių poveikį sveikatai ir nuotaikai. Pirmadienį per pertraukas vaikai  galėjo paragauti įvairų daržovių, vaisių, atsigerti šviežiai spaustų sulčių. Mokiniai sužinojo, kad  gerą nuotaiką teikia avokadas, o nuo stresų saugo mandarinai. Antradienį mokytoja Irena Šidlauskienė kartu su mokiniais  per pertrauką demonstravo savo kūrybos filmuką „ Kaip taisyklingai plauti rankas.“ Daug mokinių ir mokytojų pertraukos metu susidomėję stebėjo šį filmą. Mokyklos psichologė R.Juknienė, socialinė pedagogė G. Jalinskienė, logopedė G. Astrauskienė kvietė  vaikus į kiemą pūsti muilo burbulų.  Tuo siekta ne tik suteikti teigiamų emocijų, bet ir atkreipti dėmesį į muilo svarbą žmogaus higienai, sveikatai.
Trečiadienio pertraukos kvietė vaikus atsipalaiduoti, skambant nuotaikingai muzikai ir pajusti judesio bei šokio galią. Kūno kultūros mokytoja D.Ziberkaitė su savo mokiniais mokė pertraukos metu nuotaikingos mankštos bei   judesio meno.  Mokiniai ir kai kurie mokytojai labai noriai ir nuotaikingai judėjo bei šoko.
Ketvirtadienį mokiniai turėjo  galimybę pertraukas praleisti informaciniame centre. Informacinio centro vedėja O. Kazakevičienė kvietė mokinius pavartyti naujausius žurnalus. Kartu su mokiniais parengė stendą „Įvairių žmonių mintys apie knygą.“ Mokiniai susidomėję vartė žurnalus, domėjosi knygomis.
Penktadienį pertraukų metu mokiniai galėjo susipažinti su informacija, kaip derinti protinį darbą su poilsiu.
Šią savaitę mokiniai ne tik įgijo žinių apie sveikatos stiprinimo svarbą, bet ir turiningai, saugiai bei įdomiai  leido pertraukas.

Mokyklos psichologė R. Juknienė

Geros nuotaikos dirbtuvės

Informacija

Spalio 10-oji mokykloje jau tapusi tradicinė šventė.  Ja siekiama atkreipti dėmesį į psichikos sveikatos svarbą ir stiprinimą.
Psichikos sveikata - tai emocinis, dvasinis atsparumas, kuris leidžia patirti džiaugsmą ir ištverti skausmą, nusivylimą, liūdesį. Tai teigiamas gėrio jausmas, kuriuo remiasi tikėjimas savo bei kitų žmonių orumu ir verte.
Jau eilę metų mūsų mokykloje nuo ankstyvo ryto pasitinkami mokytojai ir mokiniai. Renginys skirtas  Pasaulinei  psichikos sveikatos dienai paminėti Kauno „ Vyturio“ katalikiškoje vidurinėje mokykloje. Todėl ir šis spalio 10-osios rytas prasidėjo panašiai.  Direktoriaus pavaduotoja V. Belevičiūtė,  psichologė R. Juknienė, socialinė pedagogė G.Jalinskienė, sveikatos  priežiūros specialistė N.Stankaitienė,  mokinių taryba pasitiko  mokytojus, mokinius, supažindino su šios  dienos renginiu, kvietė susipažinti su „receptais,“  kurie  teikia gerą nuotaiką. Teiravomės,  kokia nuotaika šiandien atvyksta į mokyklą ir kvietėm  stabtelti, nusišypsoti bei nupiešti   šypseną. Mokyklos direktorė A. Bancevičienė  padrąsino mokytojus piešti šypsenas ir aktyviai dalyvauti akcijoje. Tai  teikė visiems daug teigiamų emocijų, visi mielai piešė, skaitė geros savijautos „receptus.“
Pradinukai taip pat noriai piešė tai, kas juos džiugina. Direktoriaus pavaduotoja I. Petkevičienė skatino nepamiršti būti geros nuotaikos ir dažniau šypsotis. Logopedė G. Astrauskienė  per logopedines pratybas su mokiniais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sunkumų, mokė žaidimų, kurie teikia teigiamų emocijų, padeda atsipalaiduoti. Vaikai noriai pasakojo apie savo piešinukus, kuriuose vaizdavo tai, kas gerina jų savijautą. Įdomu tai, kad jie  ir vaizdavo, ir pasakojo, kad nusiraminimo ir džiaugsmo teikia bažnyčia, mokymasis groti, knygų skaitymas,  šeima, draugai, rūpinimasis gyvūnais, sportas, kelionės, gamta, šventės.   
Pertraukų metu mokiniai galėjo apsilankyti  „Geros nuotaikos dirbtuvėse,“ išbandyti piešimo, žaidimų, muzikos galią, gauti patarimų, kaip pasitikėti savimi ir patirti sėkmę. Tai veiklos, kurios padeda gerinti nuotaiką, pamiršti rūpesčius ir jausti pasitenkinimą. Džiugu stebėti, kaip vaikai noriai  piešė, susidomėję dėliojo „kubą“, bandė įveikti galvosūkius, žaidė šaškėmis.

Mokyklos psichologė Rita Juknienė,
logopedė Germa Astrauskienė

psich1

psich2

psich3

Padėka Kauno merui

Informacija

Spalio 13 dieną mokyklos mokiniai ir mokytojai turėjo galimybę miesto Merui Andriui Kupčinskui paspausti ranką ir padėkoti už naujai išasfaltuotą įvažą į mokyklą. Mūsų kelias tapo saugesnis ir gražesnis.

Standartizuotų testų rezultatai

Informacija

2014 m. gegužės mėn. Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos 4 ir 8 klasių mokiniai sėkmingai dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro (toliau NEC) organizuotame veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2014 m.“. Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. NEC pateikta informacija apie kiekvieno mokinio individualius mokymosi pasiekimus buvo naudinga mokiniams ir jų tėveliams, mokytojams ir mokyklai.

Su mokyklos 4 ir 8 klasių mokinių 2014 metų standartizuotų testų apibendrintais pasiekimais galite susipažinti:

Standartizuotų testų 4 klasėje pasiekimai

Standartizuotų testų 8 klasėje pasiekimai

Mokinio ST rezultatų ataskaita tėvams

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ina Petkevičienė

Direktorei - Kauno mero padėka

Informacija

Artėjančios Tarptautinės mokytojo dienos proga Kauno miesto rotušėje buvo apdovanoti geriausi mokytojai ir mokyklų vadovai. Meras A. Kupčinskas padėką mūsų mokyklos direktorei A. Bancevičienei įteikė už puikų administracinį darbą, mokyklos ir miesto vardo garsinimą šalyje ir užsienyje. Šventinio renginio metu apdovanotųjų vardu kalbėjo „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos direktorė Aleksandra Bancevičienė.

Sveikiname Direktorę su garbingu apdovanojimu.

001direktorei

Užsienio kalbų savaitė "Ženk kalbų keliais"

Informacija

plakatas2014

Comenius daugiašalis projektas „Dive in the sky“ tęsiasi Portugalijoje

Informacija

diveinthesky looTarptautinio daugiašalio projekto trečiasis etapas rugsėjo 20 - 28 dienomis vyks Portugalijoje, Torres Novas mieste. Mūsų mokyklos mokinių komanda, kartu su direktorės pavaduotoja ugdymui I. Petkevičiene ir anglų kalbos mokytojomis L. Dovydiene bei D. Visockiene lankysis partnerinėje Maria de Lamas vidurinėje mokykloje, kur dalyvaus projekto veiklose. Mainų vizito tema „ Saulė visiems“.  Lietuvai skirta darbų tematika - saulės laikrodžiai. 9-12 klasių mokinės pristatys savo darbus apie saulės laikrodžius Lietuvoje ir Europoje, dalyvaus mokinių seminare apie teigiamą ir neigiamą saulės poveikį aplinkai bei žmogaus sveikatai.

Į mobilumo programą vyksta 5 mokinės, aktyviai dalyvavusios projekto veikloje bei kūrusios projekto produktus. Dorotėja Sirvydytė (9d) sukūrė projektą pristatantį lankstinuką, skirtą projekto partneriams bei tarptautinės konferencijos dalyviams. Ji kartu su Aiste Šutaite iš 10a klasės parengė darbą apie saulės poveikį. Ugnė Endriulaitytė (12c) ir Milda Uleckaitė (12b) sukūrė ir sumaketavo informacinio DVD viršelį bei Kauno šviesos taršos žemėlapį. Laura Šliaužytė (12b) parengė pristatymą „Saulės laikrodžiai Lietuvoje“. Visos šios mokinės, vykstančios į mainų vizitą Portugalijoje, padėjo organizuoti projekto partnerių susitikimą mūsų mokykloje.

Projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja D.Visockienė

Mišrus choras „Vyturys“ Šiluvos atlaiduose

Informacija

siluva2014

Rugsėjo 7-15 d. Šiluvoje švenčiami didieji Šv. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai. Kasmet artėjant atlaidams skelbiama išsami dienų programa, kviečiant į atlaidus atvykti įvairių tarnysčių, profesijų, amžiaus tikinčiuosius. Šv. Mišias aukoja Lietuvos vyskupai, gausiai atvykstantys kunigai iš įvairių Lietuvos vyskupijų. Pamaldose gieda jungtiniai chorai.

Mūsų mokykla jau kelintus metus dalyvauja piligriminiuose žygiuose į Šiluvą. O šių metų rugsėjo 11 d. mokyklos mišrus  choras „Vyturys“, vadovaujamas  mokytojos  Rinaldos Burinskienės, dalyvavo Šiluvos  atlaidų Katalikiškų bendruomenių dienoje  ir giedojo 12.00 val. Šv. Mišiose, kuriose buvo meldžiamasi, kad katalikiškos bendruomenės savo veikla ir gyvenimu liudytu prisikėlusį Kristų. Taip pat šiose Mišiose buvo meldžiamasi už „Marijos radijo“ šeimą, kuri švenčia 10 metų veiklos sukaktį Lietuvoje. Po Šv. Mišių nuskubėjome į Šv. Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčią, kurioje kiekvienas galėjome savo intencijomis pasimelsti ir paprašyti Dievo Motinos užtarimo. Dėkojame direktoriaus pavaduotojai ugdymui Violetai, muzikos mokytojoms Ingridai ir Nijolei, kurios kartu su mokiniais įsijungė į bendrą giesmę. Šią gražią, ramią atlaidų dieną visi jautėmės pakylėtai, džiugiai, o sugiedota giesmė, sukalbėta malda sustiprino mūsų bendruomenę.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurga Burneikienė

Mokslo metų užbaigimas Slovakijoje

Informacija

Ankstų birželio 14 dienos rytą, 3 valandą, mokyklos mokiniai rinkosi prie mokyklos. Miegoję kiek ar nemiegoję, bet visi geros nuotaikos išvyko į tradicinę mokyklos mokinių 5 dienų kelionę „Mokslo metų užbaigimas Slovakijoje“. Pirmą kartą mokinius išlydėjo ir gausios mokyklos administracijos pajėgos – direktorės pavaduotojos ugdymui Jurga Burneikienė ir Violeta Belevičiūtė. Visi, kurie keliavo ne pirmą kartą, nudžiugo, nes važiavo tuo pačiu UAB Rimguva autobusu su šauniais vairuotojais Sauliumi (Saulyte) ir Robertu (Robertėliu).
Po ilgos kelionės per Lenkiją, tos pačios dienos vakare pasiekėme Slovakiją, Pieninų nacionalinį parką. Ne pirmus metus mokyklos mokinius į Slovakiją kviečia chata Pieniny savininkas, goral Pieninsky Jano Gondek. Visada besišypsantis, linksmas Janas mokinius pakvietė vakarienės. Pirmos vakarienės metu mokyklos mokytojai Dainius Statkevičius ir Stasys Selemenavičius visų Slovakijoje buvusių mokinių ir mokytojų vardu padėkojo Janui už ilgametį bendradarbiavimą ir įteikė padėkos raštą, bei lietuvių nacionalinį šakotį, kurį iškepė 6 klasės mokinės Miglės Teresaitės močiutė. O visi atvykę mokiniai atvežė lauktuvių – juodos lietuviškos duonos.
Antrą kelionės dieną mokiniai aplankė Žemuosius Tatrus, Demianiovo slėnį. Lankėsi žymiausiuose Slovakijoje Demianiovo stalaktitų Laisvės urvuose. Vėliau keltuvais kėlėsi į antrą Žemųjų Tatrų viršukalnę Chopok, kur galėjo pasigrožėti kalnų panorama būdami 2024 metrų aukštyje. Dienos pabaigoje jėgas atgavo Bešeniovo terminiuose baseinuose.
Trečią kelionės dieną mokiniai susipažino su Slovakijos istorija, lankėsi Spiš pilyje. Tai UNESCO paveldo objektas, didžiausi pilies griuvėsiai Europoje, užimantys 4 ha plotą. Iš pilies mokiniai vyko į Aukštuosius Tatrus. Keliaudami Šaltosios Tekmės slėniu, palei krioklius, aplankėme Rainerio chatą ir Zamenkovskego chatą. Čia mokiniai atvyko taip pat ne tuščiomis, lyg kalnų nešikai chatos kolektyvui atnešė lauktuvių iš Lietuvos – juodos lietuviškos duonos. Vakare mokinių jau laukė Janas su nacionaliniu patiekalu – karštai rūkytais upėtakiais.
Ketvirtą dieną mokiniai turėjo galimybę pėsčiomis pakeliauti po Pieninų nacionalinį parką. Buvo 8 km. turistinis žygis palei Dunajec upę iki Raudonojo Vienuolyno. O nuo vienuolyno atgal grįžo mediniais plaustais. Plaustai plaukė gražiausiu Europoje Dunajeco kanjonu, vietiniai goraliai pasakojo legendas, istorijas, todėl plaukimas niekam neprailgo. Po plaukimo prie chata Pieniny visų laukė Jano Gondek apsirengęs nacionaliniais goralių drabužiais. Už ilgametį mokinių kelionių organizavimą į Pieninus ir jų plukdymą plaustais, mokytojui Stasiui Selemenavičiui suteikė GORAL PIENINSKY titulą. Mokytojas Stasys Selemenavičius buvo įšventintas į Goral Pieninsky, išduotas tai liudijantis sertifikatas. Po ceremonijos visi sugiedojo goralių himną. Mokytojas Stasys tapo trečiu goraliu Lietuvoje. Po pietų visi geros nuotaikos, kupini įspūdžių, pasirūpinę lauktuvėmis, išvykome į Lietuvą.
Penktos dienos rytą grįžome prie mokyklos, kur mokinių laukė pasiilgę tėveliai. Galvoju, kad daugeliui mokinių kelionė patiko. Ar bus SLOVAKIJA 2015? Laikas parodys.
Mokinius į Slovakiją lydėjo mokytojai Dainius Statkevičius, Stasys Selemenavičius, Sigutė Garšanovė, Birutė Damaševičienė, direktoriaus pavaduotojos Violeta Belevičiūtė ir Jurga Burneikienė.

Biologijos mokytojas Dainius Statkevičius

Rugsėjo 1-sios fotoreportažas

Informacija

Jaudinančios Mokslo ir žinių dienos šventės akimirkos buvo pradinukams ir dvyliktokams. Vieniems ši dieno - ilgo kelio pradžia, o kiti jau priartėjo prie mokyklos slenksčio.

 

Smagia nuotaika, gėlėmis ir šypsenomis pražydo mokyklos kiemas. Kol direktorė ir svečiai linkėjo gerų pasiekimų moksle, po atostogų susitikę mokiniai linksmai aptarinėjo vasaros nuotykius. Tik penktokėliai su nerimu laukė pirmosios klasės valandėlės.

 

Fotografavo "Fotospektras"

Krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena

Informacija

komunija"Komunija reikalinga visiems: geriesiems, kad išliktų geri, ir blogiesiems, kad taptų geri."

(Šventasis kun. J. Bosco)

 

Rugsėjo 5 d. (penktadienis) – kultūrinė, meninė, pažintinė diena mokykloje „Krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena“.

Eucharistijos šventimas šv.Antano Paduviečio parapijos bažnyčioje:

  • 9.30 val.  -  šv. Mišios 5-8 klasių mokiniams;
  • 11.00 val. - šv. Mišios 9-12 klasių mokiniams.

2-4  klasių mokiniams Eucharistijos šventimas vyks rugsėjo 8 d. (pirmadienį) 9.00 val.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Belevičiūtė

   

Sielovada  

   

Olweus mokykla  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo mokykla
   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" katalikiškos vidurinės mokyklos pradinių klasių svetainė
   

Saugesnis internetas  

Svetainė www.draugiskasinternetas.lt
   

Sena svetainės versija  

   
© Kauno „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla, 2010-2014 m.