Pamokų laikas

I.    8.00 - 8.45 val.
II.   8.55 - 9.40 val.
III.  9.50 - 10.35 val.
IV. 10.55 - 11.40 val.
V.  12.00 - 12.45 val.
VI. 12.55 - 13.40 val.
VII.13.50 - 14.35 val.
   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Prisijungimas  

Nauji nariai dėl registracijos turi kreiptis į svetainės administratorių.

   

Tėvų dienos

Informacija

Kviečiame į pokalbius su mokytojais apie vaiko ugdymą(si):

  • Gruodžio 3 d. 16.30-19.30 val. — I-IV gimn. klasių mokinių tėvelius.

Administracija

Metodinė diena „Ugdymo sėkmės istorijos Kauno „Vyturio“ gimnazijoje“

Informacija

Tai, kas pasiekta, netrukdo siekti toliau ir apie tai garsiai sakyti kitiems.
(D. Kleinas)

2015 m. lapkričio 20 dieną „Vyturio“ gimnazijoje vyko metodinė diena „Ugdymo sėkmės istorijos Kauno „Vyturio“ gimnazijoje“, kurioje gerąja patirtimi dalijomės su Varėnos rajono ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojomis.

Atvykusias iš dešimties įvairaus tipo Varėnos rajono mokyklų viešnias supažindinome su „Vyturio“ sėkmės istorijomis. Pirmosios gimnazijos gerosios patirties sklaidą pradėjo gimnazijos direktorė Aleksandra Bancevičienė, tikybos mokytoja sesė Liucija Grybaitė FMA, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurga Burneikienė ir direktoriaus pavaduotoja Jolanda Zemlevičienė, koordinuojanti Muzikos skyriaus veiklą. Direktoriaus pavaduotoja Violeta Belevičiūtė ir Mokinių parlamento atstovai Ervinas Šurka (IVa), Dorotėja Sirvydytė (IId) ne tik šiltai pasitiko svečius, bet ir pristatė mokinių savivaldos indėlį įgyvendinant demokratinį valdymą, pasidžiaugė gimnazijos tradicijomis. Į mokinių dailės ir technologijų darbų parodos „Sakralinio meno atspindžiai mokinių kūryboje“ atidarymą metodinės dienos dalyvius pakvietė dailės mokytoja metodininkė Jurga Stravinskienė, dailės vyr. mokytoja Vitalija Paulaitienė, technologijų vyr. mokytoja Aušrelė Petronytė, technologijų mokytojas metodininkas Rimvydas Ambrulis. Svečius domino ir gimnazistų karjeros ugdymo kryptys, karjeros centro veikla, apie kurią išsamiai ir vaizdžiai papasakojo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigita Ambrulienė, ugdymo karjerai koordinatorė Ona Kazakevičienė. Informacinių technologijų mokytoja metodininkė Jolanta Leonavičienė, muzikos mokytoja metodininkė Ingrida Senikienė, vyresnysis istorijos mokytojas Lauras Bartninkas ir dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė Virginija Petrulienė metodinės dienos dalyvius pakvietė į atviras pamokas.

Atliepiant į kolegų iš Varėnos rajono poreikius, po pietų gimnazijos Metodinės tarybos pirmininkė Jolanta Leonavičienė pristatė mokytojų metodinę veiklą ir indėlį siekiant mokyklos pažangos. Pristatyta įvairiapusė veikla, metodai, nauji sukurti projektiniai produktai atskleidė gimnazijos mokytojų kryptingą veiklą siekiant prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės. Biologijos projektas „Gilė“ (Irena Šidlauskienė, biologijos mokytoja metodininkė), mokinių kompiuterinės muzikos kūrybos rinkinio „Žingsniai“ kompaktinis albumas (Tadas Balaišis, kompiuterinės muzikos vyr. mokytojas), patirtis tarptautiniuose Comenius projektuose „Tarptautiniai mokinių mainai: užsienio kalbų mokymas netradicinėse aplinkose“ (Lina Dovydienė, Vilma Gudelienė,Vaida Paulauskienė, Daiva Visockienė, anglų kalbos mokytojos metodininkės), virtuali gimnazijos mokytojų kompetencijos dokumentų apskaitos duomenų bazė Google diske (Jolanta Leonavičienė, informatikos mokytoja metodininkė), leidinys „Interaktyvus giesmynas“ (Nijolė Franckevičienė, muzikos mokytoja metodininkė, Vitalija Paulaitienė, dailės vyr. mokytoja, Sandra Paštuolytė, informacinių technologijų vyr. mokytoja), „Pažintinės kelionės gamtamoksliniame ugdyme“ (Dainius Statkevičius, biologijos mokytojas ekspertas), mokinių mokomosios bendrovės sukurtas produktas - knyga „Aš įveikiau. Nebijok kovoti“ (Sandra Paštuolytė, ekonomikos mokytoja metodininkė, Rita Juknienė, gimnazijos psichologė) - tai tik keletas paskutiniųjų svariausių darbų, apie kuriuos nuoširdžiai pasakojo mokytojai.

Lietuvių liaudies patarlė byloja: "Svečias neilgai būna, bet daug mato". Kolegiškam bendravimui ir bendradarbiavimui skirtas laikas prabėgo itin greitai ir turiningai. Tiek svečiai, tiek šeimininkai pritarė, kad sėkmingo pokyčių proceso prielaidos yra nuolatinė turimos patirties sklaida ir naujų galimybių paieška. Aktualiomis ugdymo(si) temomis diskutavę kolegos išvyko patenkinti, svečių knygoje palikę įrašą: „Pati įspūdingiausia geroji patirtis, kurią išsivežame iš Jūsų gimnazijos. Pasilieka šilti prisiminimai. Tegul ir toliau Jūsų gimnaziją ir Jus visus asmeniškai lydi sėkmė ir Dievo palaima“.

Ina Petkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
gerosios patirties sklaidos koordinatorė

Tarptautinei verslumo savaitei skirtas renginys "Kompiuterinis monopolio turnyras"

Informacija

monopoly

Lapkričio 19 d., ketvirtadienį, 13.00 val. Kauno „Vyturio“ gimnazijoje vyko Tarptautinei verslumo savaitei skirtas renginys — „Kompiuterinis monopolio turnyras“. Renginyje dalyvavo 51 mokinys, amžiaus tarpsnis 9 - 10 klasės, iš skirtingų 10 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų: Kauno „Saulės“ gimnazija, Rokų gimnazija, Kauno Šv. Pranciškaus mokykla, VDU „Rasos“ gimnazija, Kauno Juozo Grušo meno gimnazija, Kauno „Vyturio“ gimnazija, Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija, Kauno J. Jablonskio gimnazija, Kauno J. ir P. Vileišių mokykla, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus.
Džiaugiamės renginiu ir sveikiname nugalėtojus:

Turnyro nugalėtojai

Klasė

Mokykla

 

Visas bendras turtas

 

Mokytoja

I vieta Karolis Šukys

I gimn. kl.

Kauno „Saulės“ gimnazija

11167

Sandra Paštuolytė, MM

II vieta Irvingas Viskantas

I gimn. kl.

Kauno „Saulės“ gimnazija

9615

Sandra Paštuolytė, MM

III vieta Deimantė Ivanauskaitė

II gimn. kl.

Rokų gimnazija

9575

Vaida Valiuvienė, VM

Monopolio turnyro nugalėtojus pasveikino Kauno „Vyturio“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigita Ambrulienė  įteikdama nugalėtojams I, II, III vietos Kauno Švietimo ir ugdymo skyriaus diplomus bei prizus.

Su visų kompiuteriniame monopolyje dalyvavusių dalyvių rezultatais galite susipažinti prisegtame faile PDF.

Akimirkos iš renginio >>

Ekonomikos mokytoja Sandra Paštuolytė

Krepšinio turnyro 3x3 nugalėtojai

Informacija

Lapkričio 24 d. Palemono gimnazijoje vyko Kauno miesto moksleivių krepšinio turnyras 3x3. Jame dalyvavo mūsų gimnazijos vyresniųjų klasių vaikinų komanda, "Varpo", Palemono, Rokų, "Santaros", "Rasos", A.Smetonos ir kitų gimnazijų ir mokyklų komandos. Mūsų gimnazijos mokiniai Mantas Eglinskas, Rokas Gurskas, Gabrielius Riauba, Tautvydas Laugalaitis tapo šio turnyro nugalėtojais, buvo apdovanoti diplomais ir medaliais.

Kūno kultūros mokytojas A.Liumparas

tritaskiai

Konkurso „Gimnazijos logotipo kūrimas“ rezultatai

Informacija

Visą mėnesį gimnazijos bendruomenės nariai kūrė "Vyturio" gimnazijos logotipą. Kūrybiniame procese dalyvavo visų amžiaus grupių mokiniai, konsultuojami klasės vadovų, dailės, informacinių technologijų mokytojų, neliko abejingi ir mokinių tėveliai. Visiems Jums nuoširdžiai dėkojame. 

Konkursui buvo pateikta daugiau kaip šimtas idėjų. Komisijai teko sunkus darbas atrinkti pačius įdomiausius, atitinkančius visus konkurso kriterijus, darbus. Po ilgų diskusijų išrinkti gimnazijos logotipo kūrimo konkurso nugalėtojai bei nominantai:

I vieta – Karolis Kriaučionis, I C gimn. klasės mokinys;
II vieta – Dorotėja Sirvydytė, II D gimn. klasės mokinė;
III vieta – Simona Vyšniauskaitė, III C gimn. klasės mokinė.

NOMINACIJOS, KURIANT GIMNAZIJOS LOGOTIPĄ:
Viltei Apolianskaitei, 7c klasės mokinei – už KŪRYBINIŲ IDĖJŲ GAUSĄ IR NUOŠIRDUMĄ;
Arnui Kovševič, 6a klasės mokiniui – už ORIGINALIĄ VYTURIO STILIZACIJĄ;
Nagliui Raslavičiui, 8b klasės mokiniui – už ĮDOMIĄ KOMPOZICIJĄ IR ESTETIKĄ;
Matui Stravinskui, 8c klasės mokiniui – už NUOTAIKINGIAUSIĄ, ŽAISMINGIAUSIĄ IR JAUNATVIŠKIAUSIĄ IDĖJĄ.

GERIAUSI MAŽŲJŲ KŪRĖJŲ DARBAI:
I vieta – Emilija Piliūginaitė, 3c klasės mokinė;
II vieta – Barbora Martinkevičiūtė, 4c klasės mokinė;
III vieta – Julija Macijauskaitė, 4c klasės mokinė.

Antrojo, finalinio konkurso etapo metu, bus tobulinami I, II ir III vietų laimėtojų darbai. Vienas iš šių trijų ženklų taps gimnazijos logotipu.

Dėkoju visiems aktyviai dalyvavusiems "Vyturio" gimnazijos logotipo kūrimo konkurse.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Belevičiūtė

emblema karolis kriaucionis I vieta, Karolis Kriaučionis
 emblema doroteja sirvydyte II vieta, Dorotėja Sirvydytė
 emblema simona vysniauskaite III vieta, Simona Vyšniauskaitė

Olweus apklausa apie patyčias

Informacija

patyciulogo 

Gimnazijoje toliau vykdoma viena iš veiksmingiausių smurto prevencijos programų pasaulyje – norvegų smurto programa Olweus. Ši programa yra pripažinta viena iš 12-os pačių efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje. Daugiau nei 35 metus gilindamasis į patyčių reiškinį, norvegų profesorius D. Olweus'as šiandien yra laikomas šios srities tyrimų pradininku ir ekspertu tarptautinėje mokslinėje bendruomenėje. Svarbi Olweus patyčių prevencijos programos (OPPP) dalis yra mokinių apklausa pagal specialų klausimyną, kurį sukūrė Bergeno universiteto profesorius dr. Dan Olweus. Apklausos klausimai yra išversti į daugelį kalbų, taip pat ir lietuviškai. Mokinių anonimiški atsakymai yra apdorojami centralizuotai, o su tyrimo rezultatais visada supažindinama programoje dalyvaujanti mokykla. Mūsų mokiniai šioje apklausoje dalyvauja nuo OPPP I etapo įgyvendinimo Lietuvoje pradžios 2009 metais. Gauti apklausos rezultatai atskleidžia patyčių ir smurto atvejų pokytį mūsų gimnazijoje ir leidžia pasilyginti su bendra situacija Lietuvos mokyklose. Džiaugiamės, kad tyrimų duomenys rodo, jog sutelktų bendruomenės pastangų dėka patyčių ir smurto mokinių tarpe mažėja. 

2015 metų lapkričio 16-27 dienomis gimnazijoje vėl bus atliekama internetinė Olweus apklausa apie patyčias. Primename, kas yra įvardijama kaip patyčios Olweus apklausoje.

"Patyčios yra pasikartojantis elgesys ir mokiniams, iš kurių tyčiojamasi, yra sunku apsiginti. Taip pat patyčiomis vadiname, kai mokinys yra pašaipiai ar užgauliai erzinamas, ir tai kartojasi.  Mokinys patiria patyčias, kai vienas ar keli mokiniai:

  • Sako nemalonius ar užgaulius dalykus, pravardžiuoja, vadina bjauriais vardais ar pašaipiai apie jį / ją juokauja;
  • Ignoruoja, atstumia ar nepriima į draugų grupę;
  • Jam / jai įspiria, suduoda, pastumia ar muša, uždaro patalpoje ir neišleidžia iš jos;
  • Jį / ją apkalbinėja, siuntinėja negražius laiškelius, žinutes, komentarus, meluoja apie jį / ją ir stengiasi, kad kiti jo / jos nemėgtų;
  • Kitaip skaudina mokinį.

Tačiau patyčiomis nevadinamas draugiškas ar žaismingas paerzinimas nesiekiant įskaudinti. Taip pat patyčiomis nevadiname, kai du vienodai stiprūs mokiniai tarpusavy ginčijasi ar pešasi."

Daugiau informacijos mokiniams ir tėvams apie Olweus patyčių prevencijos programą suteiks klasių vadovai.  

J. Leonavičienė, OPPP koordinacinės grupės narė

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė

Informacija

bibl siaures savaite Kai oras dažnai lietingas, būna vėjuota ir labai stinga saulės šviesos ir šilumos į Šiaurės ir Baltijos šalių bibliotekas atkeliauja tradicinė šiaurietiška šviesos ir knygos šventė „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė". Šiaurės šalių Asociacijų Norden federacijos projektu siekiama skatinti skaitymą, domėjimąsi Šiaurės šalių literatūra, propaguoti švietimo idealus Šiaurės bei Baltijos šalyse ir kaimyniniuose regionuose. Kiekvienais metais savaitė yra skiriama vis kitai temai. Daugiau informacijos tinklalapyje www.bibliotek.org.

Šiais metais lapkričio 9–15 dienomis Lietuvoje jau aštuonioliktą kartą vykstančios šventės tema – „Draugystė“. Kaip rašo norvegų poetas S. Mehrenas, nėra taip paprasta įvardyti draugystę. Tačiau žmonės nesiliauja mėginę. Draugystė ir bendradarbiavimas peržengiant savo šalies ribas yra svarbus veiksnys siekiant pasaulyje išsaugoti taiką ir tarpusavio supratimą. Šiais laikais Šiaurės šalys glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje, o Šiaurės šalių bibliotekų savaitės dėka mūsų draugystė tik dar akivaizdesnė.

Gimnazijos "Šiaurės šalių bibliotekų savaitės" renginių planas>>

Bibliotekos vedėja O. Kazakevičienė

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas "Bebras"

Informacija

bebras priplotas

Kviečiame dalyvauti informatikos ir informatinio mąstymo konkurse "Bebras". Konkuro varžybos vyks lapkričio 9-13 dienomis (I etapas) atskiroms klasių grupėms mokyklos informatikos kabinetuose.

Konkurse dalyvauja 5 skirtingos mokinių grupės:
Kolegos (11-12 kl.)
Jauniai (9-10 kl.)
Draugai (7-8 kl.)
Bičiuliai (5-6 kl.)
Mažyliai (3-4 kl.)

Registruotis ir treniruotis galima jau dabar bebro varžybų lauke http://lt.bebras.lt/old/

Jeigu esate anksčiau užsiregistravę ir pamiršę prisijungimo duomenis, spauskite "Priminti prisijungimo duomenis" ir pasitikrinkite savo el.paštą. Jeigu nepavyksta, pagalbą suteiks IT mokytoja.

Naujai besiregistruojantys turi registracijos metu susikurti naują paskyrą (pildydami anketą laikykitės lietuvių kalbos rašybos taisyklių!).

Visus mokinius, kurie planuoja dalyvauti konkurse, prašome užsirašyti pas savo informatikos mokytojas. Pradinukams informaciją teikia pradinių klasių mokytojos.

Daugiau informacijos rasite konkurso svetainėje bebras.lt

IT mokytoja J. Leonavičienė

Gimnazijos logotipo konkursas

Informacija

KONKURSAS
„GIMNAZIJOS LOGOTIPO KŪRIMAS“

NUOSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Konkurso tikslai:
• Ugdyti mokinių kūrybiškumą, integruojant informacines technologijas, dailę, dizainą, estetiką;
• skatinti domėjimąsi gimnazijos istorija;
1.2. Konkurse gali dalyvauti visi gimnazijos mokiniai, mokytojai, mokinių tėveliai.

2. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

2.1. Konkursas rengiamas 2015 m. spalio mėnesį;
2.2. Konkursui teikiami sukurti gimnazijos logotipai;
2.3. Darbai konkursui pateikiami iki lapkričio mėn. 2 d.;
2.4. Rezultatų paskelbimas lapkričio mėn. 4 d. 

3. DARBŲ PARUOŠIMO IR ĮFORMINIMO TVARKA

3.1. Reikalavimai gimnazijos logotipui:
3.1.1. estetiškumas;
3.1.2. gimnazijos savitumas;
3.1.3. gimnazijos istorijos atskleidimas.
3.2. Darbai konkursui pateikiami JPEG arba PNG formatu.
3.3. Failo varde turi būti nurodyta vardas, pavardė, mokinio klasė.
3.4. Visi sukurti logotipai turi būti atsiųsti iki 2015-11-02 elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

4. VERTINIMAS

4.1. Pagrindiniai vertinimo kriterijai: darbo idėjos ir atlikimo originalumas, kūrybiškumas ir atlikimo kokybė meniniu ir kompiuteriniu požiūriu, praktinis logotipo pritaikymas.
4.2. Trys geriausi darbai bus apdovanoti.

LR Prezidentės sveikinimas Tarptautinės mokytojų dienos proga

Informacija

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimas Tarptautinės mokytojų dienos proga.

Su tarptautine Mokytojų diena!

Informacija

Mieli mokytojai,

Čia būtų šalta, jei ne Jūsų širdis,
Čia būtų tamsu, jei ne Jūsų mintis,
Čia būtų liūdna, jei ne Jūsų šypsnys,
Skatinantis, giriantis, atleidžiantis.

 p9261045

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Saugesnis internetas  

Svetainė www.draugiskasinternetas.lt
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2015 m.