Pamokų laikas

I.    8.00 - 8.45 val.
II.   8.55 - 9.40 val.
III.  9.50 - 10.35 val.
IV. 10.55 - 11.40 val.
V.  12.00 - 12.45 val.
VI. 12.55 - 13.40 val.
VII.13.50 - 14.35 val.
   

Skelbimas

Dėl didelio mokinių skaičiaus mokykloje nuo 2015 m. balandžio 9 d. į priešmokyklinę grupę ir 1-12 klases bus priimami tik mokyklos aptarnaujamo mikrorajono mokiniai.

Gatvė Numeriai
 A. Baranausko g.  nuo 18 visi iki 35 
 Birželio 23-iosios g.  nuo 2 iki 8 (poriniai)
 V. Krėvės pr.  nuo 2 iki 30 (poriniai)
 Taikos pr.  nuo 45 iki 87 (neporiniai)
 Ryšių g.  visi
 Kaimynų g.  visi 
 Vakarų g.  visi 
 Varpo g.  visi 
 Žiemių g.  visi 

Atsiprašome, kad negalime patenkinti pageidaujančių mokytis mūsų mokykloje poreikio.

Mokyklos direktorė Aleksandra Bancevičienė

   

45 laidos abiturientų išleistuvės

Informacija

abit2015

Akredituota Kauno "Vyturio" gimnazija

Informacija

Kauno "Vyturio" katalikiškos vidurinės mokyklos struktūra nuo 2015 m. rugsėjo 1 dienos pertvarkoma iš vidurinės mokyklos į gimnaziją.

Pavadinimas KAUNO "VYTURIO" GIMNAZIJA.

Skelbiu LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl akreditacijos.

Direktorė Aleksandra Bancevičienė

 

isak smm2015-07-08

 

2015 metų valstybinių brandos egzaminų rezultatai

Informacija

Sveikiname 45 laidos abitutientus, sėkmingai išlaikiusius brandos egzaminus, ir kartu su mokytojais džiaugiamės net aštuoniais šimtukais:

  • Mantas Petrauskas - anglų kalbos VBE ir informacinių technologijų VBE po 100 balų;
  • Simonas Janulevičius - informacinių technologijų VBE 100 balų;
  • Liudas Kazalupskis - informacinių technologijų VBE 100 balų;
  • Emilija Sirvydytė - anglų kalbos VBE 100 balų;
  • Gytis Zelenka - informacinių technologijų VBE 100 balų;
  • Milda Žygutė - anglų kalbos VBE 100 balų;
  • Ugnė Masilionytė - anglų kalbos 100 balų (europinio standarto testas C1 lygiu). 

Didžiuojamės visais abiturientais, kurių 2015 metų valstybinių brandos egzaminų darbai įvertinti aukštais balais:

Lietuvių kalbos VBE
Emilija Sirvydytė 89
Laura Šliaužytė 82
Liveta Žilaitytė 82
Sandra Žičkutė 78
Ugnė Endriulaitytė 71
Klaudija Paulauskaitė 71
Justas Ruminas 71
Anglų kalbos VBE
Mantas Petrauskas 100
Emilija Sirvydytė 100
Milda Žygutė 100
Ugnė Masilionytė (europinio standarto testas C1 lygiu) 100
Dinas Janisovas 96
Aurimas Liaukevičius 91
Deividas Mickūnas 89
Gytis Zelenka 89
Ugnė Endriulaitytė 88
Justas Ruminas 88
Laurynas Endriukaitis 84
Greta Vaitkevičiūtė 84
Orentas Muzikevičius 83
Justinas Mušinskis 81
Gabrielė Dabravolskaitė 80
Benas Repečka 79
Giedrė Rozgaitė 79
Indrė Tadaravičiūtė 79
Žygimantas Linkevičius 77
Jonas Budrys 75
Netas Bakšanskas 73
Naglis Vaitkevičius 73
Albertas Miškauskas 72
Laura Šliaužytė 72
Haroldas Bendžius 71
Matematikos VBE
Liudas Kazalupskis 95
Mantas Petrauskas 95
Justas Ruminas 93
Gytis Zelenka 92
Ugnė Endriulaitytė 81
Aivaras Melajevas 81
Milda Uleckaitė 81
Orentas Muzikevičius 79
Benas Kutka 76
Liveta Žilaitytė 76
Klaudija Paulauskaitė 74
Biologijos VBE
Ugnė Endriulaitytė 89
Klaudija Paulauskaitė 87
Benas Repečka 75
Liveta Žilaitytė 71
Geografijos VBE
Miglė Valuckaitė 83
Dovilė Tylaitė 75
Miglė Žulytė 75
Milda Uleckaitė 73
Istorijos VBE
Benas Repečka 84
Emilija Sirvydytė 84
Laura Šliaužytė 77
Povilas Valaitis 75
Milda Žygutė 75
Justas Ruminas 73
Justas Paleckis 72
Andrius Lukas Jurkevičius 71
Milda Uleckaitė 71
Chemijos VBE
Klaudija Paulauskaitė 76
Ugnė Endriulaitytė 75
Fizikos VBE
Simonas Janulevičius 86
Liudas Kazalupskis 84
Vaidas Vainauskas 77
Informacinių technologijų VBE
Simonas Janulevičius 100
Liudas Kazalupskis 100
Mantas Petrauskas 100
Gytis Zelenka 100
Aivaras Melajevas 93
Dinas Janisovas 93
Raminta Tamošiūnaitė 80
Justinas Mušinskis 71

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigita Ambrulienė

Brandos atestatų įteikimo šventė

Informacija

Kviečiame į abiturientų brandos atestatų įteikimo šventę mokyklos aktų salėje liepos 10 d. 17.30 val.

Direktorė Aleksandra Bancevičienė

geles tau

Mirė buvęs mokyklos direktorius Rimantas Lapkus

Informacija

 lapkus

IN MEMORIAM RIMANTUI LAPKUI

2015 metų liepos 7 dieną į amžino poilsio vietą palydėjome buvusį ilgametį Kauno „Vyturio“ (buvusios Kauno 27 –sios vidurinės mokyklos) direktorių Rimantą Lapkų.

R. Lapkus 1981 m. baigė Vilniaus valstybinį Pedagoginį institutą ir įgijo matematikos mokytojo kvalifikaciją. Tais pačiai metais pradėjo vadovauti Kauno 27-ajai vidurinei mokyklai. Jam vadovaujant, 1989 metais Kauno 27-joje vidurinėje buvo pradėtas sustiprintai dėstyti muzikos dalykas bei įsteigtas Instrumentinis skyrius. 1993 metais Kauno 27-ajai vidurinei mokyklai suteiktas „Vyturio“ vardas, pašventinta mokyklos vėliava ir Kryžius, kuris ir šiandien kabo ant sienos mokytojų kambaryje.

Direktoriaus R. Lapkaus darbo credo buvo „ranka rankon, petys petin“. Drąsiai galime pridurti — ir širdis širdin... Pasiaukojamai vadovaujant, darniai dirbant, buvo renovuota mokykla, sutelktas darbštus ir gabus kolektyvas. Gera ir gražu yra tai, kad visą laiką, jau nebedirbdamas mokykloje, direktorius R. Lapkus stebėjo mokyklos kelią, žinojo, kuo gyvena VYTURYS. Šiais metais jis dar spėjo atšvęsti abiturientų šimtadienį, dalyvavo Kovo 11-osios šventės iškilmėse. Ir visada linksmas, visada su šypsena...

Į amžinybę palydėjome puikų žmogų, talentingą mokyklos vadovą, gerą matematiką, dviejų dorų sūnų tėvą Rimantą Lapkų. Darbštų ir linksmą aukštaitį, savo judrumu, šiluma ir paprastumu dar ilgai mums priminsiantį patį Vaižgantą – „deimančiukų“ ieškotoją.

Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos bendruomenė

Uniformos 2015

Informacija

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. keičiama pradinių klasių uniforma. 2-4 klasių mokiniai, turintys seno modelio uniformą, ją galės dėvėti ir toliau.

5-12 klasių mokinių uniforma nekeičiama.

Uniformos aprašas ir įsigijimo adresas PDF

Administracija

Informacija būsimų penktokų tėveliams

Informacija

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. mokytis 5-oje klasėje kviečiami šie mokiniai:

Priimtų į 5 klasę mokinių sąrašas 2015-2016 m.m. PDF

Kauno "Vyturio" katalikiškos vidurinės mokyklos mokinių priėmimo į 5-8 klases komisijos pirmininkė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurga Burneikienė

Uniformų mugė

Informacija

Mokykloje uniformų mugė vyks 135 kabinete:

2015 m. birželio 9 d. 12.00. – 14.00 val. ir  16.00. – 18.00 val.

2015 m. rugpjūčio 25 d. 11.00 – 14.00 val.

2015 m. rugpjūčio  26 d. 15.00 – 18.00 val.

Socialinė pedagogė Gražina Jalinskienė

Priimti į Muzikos skyrių mokiniai

Informacija

Priimtų mokinių į Muzikos skyrių 2015-06-25, 26 d. sąrašas PDF

Informacija priešmokyklinės grupės vaikų tėveliams

Informacija

2015-2016 mokslo metams priešmokyklinėje grupėje ugdytis pakviesti šie vaikai:

Priešmokyklinės grupės sąrašas 2015-2016 PDF

Visų nepatekusių mokytis į Kauno „Vyturio“ katalikišką vidurinę mokyklą dokumentus prašome pasiimti mokyklos raštinėje.

Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos mokinių priėmimo komisijos į priešmokyklinę grupę ir 1-4 klases pirmininkė,
direktoriaus pavaduotoja Ina Petkevičienė

Informacija būsimų pirmokų tėveliams!

Informacija

2015-2016 mokslo metams 1-oje klasėje mokytis pakviesti šie mokiniai:

Pirmokų sąrašas 2015-2016 m.m. PDF

Visų nepatekusių mokytis į Kauno „Vyturio“ katalikišką vidurinę mokyklą dokumentus prašome pasiimti mokyklos raštinėje.

Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos mokinių priėmimo komisijos į priešmokyklinę grupę ir 1-4 klases pirmininkė,
direktoriaus pavaduotoja Ina Petkevičienė

   

Sielovada  

   

Olweus mokykla  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo mokykla
   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" katalikiškos vidurinės mokyklos pradinių klasių svetainė
   

Mokykla "E. Vyturys"  

Virtuali mokymosi aplinka
   

Saugesnis internetas  

Svetainė www.draugiskasinternetas.lt
   
© Kauno „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla, 2012-2015 m.