Pamokų laikas

I.    8.00 - 8.45 val.
II.   8.55 - 9.40 val.
III.  9.50 - 10.35 val.
IV. 10.55 - 11.40 val.
V.  12.00 - 12.45 val.
VI. 12.55 - 13.40 val.
VII.13.50 - 14.35 val.
   

Ateities technologijų galimybės jauno žmogaus akimis

Informacija

Kauno moksleivių techninės kūrybos centras 2014 metais vykdė mokinių kūrybiškumą ir techninius gebėjimus ugdantį projektą „Ateities technologijų galimybės jauno žmogaus akimis“. Šiame projekte dalyvavo mūsų mokyklos mokiniai:

  • Mokinių robotų kūrimo konkurse „Mano draugas robotas“ 5d klasės mokinė Ieva Junevičiūtė sukonstravo robotą, kuriam davė vardą Turbojausmis;
  • Mokinių darbalaukio grafinio fono konkurse „Ateities roboto pagalba kasdieninėje veikloje“ 7a klasės mokinys Saulius Katinas sukūrė kompiuterio darbalaukio paveikslą.

Projekto nugalėtojų ir dalyvių apdovanojimų šventėje 2015 m. sausio 27 d. abu mūsų mokiniai pelnė laureatų vardus, buvo apdovanoti laureatų diplomais už orginalumą ir kūrybiškumą bei asmeninėmis dovanomis.
Sveikiname Ievą Junevičiūtę ir Saulių Katiną.

IT mokytoja Dalė Uždravienė

Tarptautinis vaikų literatūrinės kūrybos konkursas „Artima širdis“

Informacija

Norime pasidžiaugti, kad kūrybinė dvasia gyvena mūsų moksleivių širdyse. Smagu, kad kuriama ne tik gimtąja kalba, bet ir užsienio. Tai akivaizdžiai liudija, kad jausmams nėra jokių ribų, o ypatingai tokiam šviesiam jausmui, kaip meilei Mamai.
Dvi mūsų mokyklos dešimtokės Ramunė Stabingytė ir Alina Veber (10b klasė) dalyvavo tarptautiniame konkurse "Artima širdis" (Rodnoje serdce) ir rusų kalba kūrė nuostabias pasakas apie mamą.  
Merginų dalyvavimą konkurse patvirtina ne tik sertifikatas, bet ir labai rimtas liudijimas apie darbo publikaciją.
 Beje, su merginų kūryba galima susipažinti internetinėje svetainėje: http://21vu.ru/stuff/770/21816 ir http://21vu.ru/stuff/770/21774. 

Nuoširdžiai linkime mergaitėms naujų kūrybinių iššūkių ir tolimesnio literatūros ir kalbos pasaulio pažinimo.

Rusų kalbos mokytoja Natalija Žuravliova

Valentino diena kitaip

Informacija

Jau aštuntą kartą vasario 14 d. Kauno arkivyskupija organizuoja Šv. Valentino dieną KITAIP. Kviečiame į Kauno "Žalgirio" areną jaunimą, šeimas ir visus, kurių širdys jaunos.

Daugiau informacijos skaitykite Kauno arkivyskupijos tinklalapyje.

vdk internetui

Daugiašalio Comenius projekto „Dive in the Sky“ naujienos

Informacija

 diveinthesky loo

2015 m. sausio 26-31 dienomis mūsų mokyklos komanda vyksta į 4-ąją mobilumo programą, organizuojamą Bulgarijoje, Ruse miesto „Vasil Aprilov“ vidurinėje mokykloje. Šiame susitikime dalyvauja gausiausia mūsų mokinių komanda.

Paskatinti bendraamžių, jau dalyvavusių mainų vizituose, mokiniai aktyviai jungiasi į Comenius projekto „Dive in the Sky“ veiklas. Šioje mainų programoje dalyvaujantys mokiniai atrinkti atsižvelgus į jų mokymosi rezultatus, anglų kalbos žinias, asmeninį indėlį ir dalyvavimą projekto veiklose. Bulgarijoje mūsų mokyklai atstovaus Vaiva Raginytė ir Tomas Vilkauskas iš 10a klasės, Gabrielė Grigonytė ir Monika Katlauskaitė iš 9d klasės, Simona Šapolaitė iš 9a klasės, Metas Girdauskas ir Danielius Gudauskas iš 8a klasės.

Visas projekto veiklas finansuoja Mokymosi visą gyvenimą programa, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja Daiva Visockienė

Vyskupo K. Kėvalo susitikimas su mokytojais

Informacija

2015 m. sausio 14 dieną Kauno „Vyturio“ katalikiškoje vidurinėje mokykloje lankėsi garbingas svečias – Kauno Arkivyskupijos vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas. Vyskupo susitikimas su mokytojais buvo kupinas bendrystės ir meilės dvasios, šviesus ir pakylėtas.

Remdamasis bažnyčios dokumentais, ekscelencija atskleidė katalikiškos mokyklos unikalumą: šiuolaikinė mokykla yra ne tik žinių, bet ir tikėjimo, moralinių bei etinių tiesų perteikėja. Pabrėždamas vyraujančias susvetimėjimo tendencijas, vyskupas pastebėjo, jog katalikiškos mokyklos turėtų ugdyti toleranciją, empatiją, tarnystės dvasią. Vyskupas akcentavo, jog katalikiška mokykla turėtų įgyvendinti tris pagrindinius iššūkius:
1. Padėti tėvams auklėti vaikus intelektiniu ir vertybiniu pagrindu;
2. Tarnauti šeimai bei vietinei bendruomenei;
3. Tarnauti visuomenei, jos kultūros labui.

Vyskupas Kęstutis Kėvalas pasidžiaugė „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos savitumu, nes kryptingas meninis (muzikinis) bei vertybinis ugdymas augina žmogų, ugdomos tokios savybės kaip saviraiška, savo talentų dovanojimo dvasia.
Susitikimo pabaigoje vyskupas trumpai papasakojo apie savo pašaukimo kelią į kunigystę.

Tikybos mokytoja Vida Daugirdienė

Laisvės gynėjų dienos minėjimas

Informacija

Laisvės gynėjų diena Kauno mieste buvo minima įvairuose renginiuose, kuriuose dalyvavo ir mokyklų atstovai.
Sausio 13-ąją mūsų mokyklos ateitininkai kartu  su kitomis jaunimo organizacijomis dalyvavo Laisvės gynėjų dienos pagerbimo renginiuose. Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje mokiniai meldėsi mišiose už žuvusius Laisvės gynėjus. Po Eucharistijos šventimo ateitininkai padėjo gėles prie Nežinomo kareivio kapo ir Laisvės paminklo Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.

Mokytoja V. Petrulienė

Apdovanoti talentingiausi mokiniai

Informacija

Sausio 6 dieną Kauno miesto rotušėje buvo apdovanoti talentingiausi miesto moksleiviai, 2014 metais pasižymėję neformalaus ugdymo – muzikos, dainavimo, šokio, etnokultūros ir sporto – srityse. Iš viso apdovanojimai įteikti 90-iai mokinių ir 72-iems mokytojams. Tarp apdovanotųjų – ir specialiųjų mokyklų auklėtiniai bei neįgalūs vaikai.

Už pasiekimus visuomeninės veiklos srityje padėkos medalis įteiktas ir mūsų mokyklos mokinei, popiežiaus Jono Pauliaus II kuopos ateitininkei, Ramunei Sidaraitei. Ateitininkų kuopos globėjai, tikybos mokytojai Virginijai Petrulienei įteiktas padėkos raštas už aktyvią visuomeninę veiklą, krikščioniškųjų vertybių puoselėjimą bei pilietines iniciatyvas.

Už muzikinius pasiekimus apdovanotas mūsų mokyklos Muzikos skyriaus mokinys, akordeonininkas Dainius Rutkauskas, tarptautinių konkursų Lietuvoje, Lenkijoje, Italijoje laureatas, ir akordeono muzikos mokytoja Reda Labanauskienė.

Dėkojame Ramunei Sidaraitei  ir  mokytojai Virginijai Petrulienei, Dainiui Rutkauskui ir mokytojai Redai Labanauskienei už mokyklos vardo garsinimą.

Tikybos mokytoja V. Petrulienė

Apdovanotųjų sąrašas

Daugiau skaitykite www.kaunas.lt

Atmintis gyva, nes liudija

Informacija

neuzmirst Sausio 13-sios rytas mokykloje prasidėjo pilietine akcija "Atmintis gyva, nes liudija", kuri skirta paminėti Laisvės gynėjų dienai.

Aštuntą valandą ryto dešimčiai minučių mokykloje buvo užgesintos šviesos ir languose sužibo atminimo žvakelės. Jų liepsna priminė mokiniams ir praeiviams apie skaudžius 1991 metų sausio įvykius, kai už Lietuvos laisvę nukentėjo paprasti lietuviai. Pirmojoje pamokoje tylos minute mokiniai pagerbė žuvusių nepriklausomybės gynėjų atminimą, diskutavo apie patriotizmą, laisvę ir pilietiškumą.

IT mokytoja J.Leonavičienė

Švietimo ir mokslo ministro apsilankymas mokykloje

Informacija

Mūsų mokykloje sausio 9 dieną lankėsi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis ir Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas Vydas Gedvilas su padėjėjų komandomis. Valstybės asmenys domėjosi mokyklos ugdymo strategija.

Mokyklos direktorė Aleksandra Bancevičienė garbiems svečiams pristatė žingsnius savitumo link:

  • 1989 m. mokykloje buvo įvestas sustiprintas muzikos mokymas 1-12 klasėse.
  • Nuo 2001 m. vykdoma kryptingo meninio (muzikinio) ugdymo programa (chorinis dainavimas ir folkloras).
  • Mokykloje veikia Muzikos skyrius. Baigusiems skyriaus programą mokiniams išduodamas Lietuvos Respublikos Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas.
  • 2009 m. mokykla tapo  katalikiška. Pradėta vykdyti salezietiška saugojamoji sistema, dar vadinama prevencine sistema, kuri remiasi krikščioniška metodologine prieiga.

Turėjome progą supažindinti svečius su mokyklos ugdymo kokybę iliustruojančiais pavyzdžiais, tarptautinio bendradarbiavimo patirtimi. Kartu su LR švietimo ir mokslo ministru D. Pavalkiu, LR Seimo Pirmininko pirmuoju pavaduotoju V. Gedvilu aktyviai diskutavo mokinių parlamento nariai, mokinių tėvai. Susitikime dalyvavo mokyklos administracija, psichologė, bibliotekos vedėja. Ministras D. Pavalkis domėjosi mokyklos tradicijomis, kasdienine mokinių veikla, tarpusavio bendravimu, mokinių sielovada. LR švietimo ir mokslo ministras pagyrė mokyklos bendruomenę už aukštus brandos egzaminų reitingus, meninės veiklos pasiekimus.

Džiaugiamės garbių svečių vizitu ir dėkojame už dovaną – vertingas knygas „Technika: Komunikacija - Judėjimas - Energija“, „Atradus pasaulio kraštą“, „Kodėl drambliai nemoka šokinėti“. Knygos perduotos mokyklos bibliotekai.

Direktorė Aleksandra Bancevičienė

Kalėdinių puokščių ir kompozicijų konkursas

Informacija

Pasibaigė tradicinė Kauno mokyklų interjero ir kalėdinių puokščių bei kompozicijų paroda-konkursas „Sveika, gyva, Kalėdų viešnia 2014“, kurioje dalyvavo ir mūsų mokyklos mokinių, mokytojų ir net tėvų sukurti kūriniai. Mokykla dalyvavo dviejuose konkursuose: Mokyklos aplinkos puošimo ir Kalėdinių kompozicijų.

"Vyturys" tapo konkurso „Sveika gyva, Kalėdų viešnia 2014" mokyklos aplinkos puošimo laureatais!

Apdovanojimo šventėje Kauno meras Andrius Kupčinskas įteikė laureatų prizus mokyklų atstovams, o Kauno miesto tarybos Švietimo ir sporto komiteto pirmininkas Gediminas Budnikas ir mero patarėjas Zenonas Abramavičius įteikė padėkas ir asmenines dovanas kompozicijų bei kalėdinių puokščių kūrėjams.

Sveikiname dailės ir technologijų mokytojus, sukūrusius nepakartojamą mokyklos interjerą "Kalėdų sodas". Nuoširdus ačiū mokiniams ir jų tėveliams už kūrybiškas kalėdines kompozijas.

Dėkojame visiems, padėjusiems puošti mokyklą.

Daugiau skaitykite www.kaunas.lt

Metodinės tarybos pirmininkė J. Leonavičienė

kaledos2015

Apdovanojimas už mokyklos puošybą

Informacija

Kauno miesto konkurse "Puošiam 2014" mūsų mokykla tapo laureate. Tarp akcijos laureatų – 5 miesto mokyklos, 1 lopšelis-darželis ir 2 privačios įmonės. Dėkojame mokyklos bendruomenei ir draugams, gausiai balsavusiems socialiniame tinkle Facebook ir taip padėjusiems mums tapti laureatais!

Daugiau skaitykite www.kaunas.lt

puosiam1

puosiam2

   

Sielovada  

   

Olweus mokykla  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo mokykla
   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" katalikiškos vidurinės mokyklos pradinių klasių svetainė
   

Saugesnis internetas  

Svetainė www.draugiskasinternetas.lt
   

Sena svetainės versija  

   
© Kauno „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla, 2012-2015 m.