Pamokų laikas

I.    8.00 - 8.45 val.
II.   8.55 - 9.40 val.
III.  9.50 - 10.35 val.
IV. 10.55 - 11.40 val.
V.  12.00 - 12.45 val.
VI. 12.55 - 13.40 val.
VII.13.50 - 14.35 val.
   

Muzikos skyriaus šventė

Informacija

kastonai

Muzikos skyriaus mokinius kviečiame į Mokslo metų atidarymo šventę, kuri vyks rugsėjo 2 dieną 17.00 val. aktų salėje.

Rugsėjo 1-oji

Informacija

rugsejo1ji

Rugsėjo 1-osios – Mokslo metų pradžios šventė vyks mokyklos kieme:

 9.30 val. 1-4 kl. ir 12 kl.

 11.00 val. 5-11 kl.
 
Administracija

Būsimų penktokų tėveliams

Informacija

Susitikimas su mokyklos administracija ir klasių auklėtojomis vyks rugpjūčio 28 d. 18.00 val. mokyklos aktų salėje.

Direktorė

Atestatų įteikimo šventė

Informacija

2014 metų liepos 11 dienos pavakarė. Į mokyklą su gėlėmis ir šypsenomis, lydimi artimųjų susirinko 44 laidos abiturientai. Salė išpuošta pabaigtuvių vainikais, ant auklėtojų rankų puikuojasi brandos atestatų krūvelės. Į sceną pakilusi mokyklos direktorė Aleksandra Bancevičienė pasveikino sėkmingai išlaikiusius brandos egzaminus abiturientus, jų tėvelius bei mokytojus, perskaitė Kauno miesto mero Andriaus Kupčinsko palinkėjimus. Šių metų mokyklos valstybinių brandos egzaminų ypač aukštus rezultatus (gauti net šeši šimtukai, kelių egzaminų įvertinimai siekė 99-95 balus) įvertino Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kurios atsiųstą sveikinimą perskaitė direktorė. Gražia tradicija tapo LR Seimo nario Kazio Starkevičiaus apsilankymas abiturientų šventėje. Jos metu gerbiamas svečias ne tik pasveikino visus mokyklos baigimo proga, bet ir vardiniais laikrodžiais apdovanojo šimtukus gavusius mokinius. Šiais metais vardinius laikrodžius iš Seimo nario rankų gavo penki abiturientai: Eimantas Morkūnas, Aurelijus Leonavičius, Agnė Stumbraitė, Lina Sakalavičiūtė ir Eidmantė Kalašinskaitė. Didžiuojamės Eimantu Morkūnu, kuris tapo vienu iš 52 geriausių šalies abiturientų, apdovanotų SEB banko asmenine dovana. Likti ištikimiems krikščioniškoms vertybėms palinkėjo mokyklos kapelionas kun. Tomas Trečiokas. Klasių auklėtojos paragino ieškoti savo kelio gyvenime, nebijoti klysti ir nepamiršti mokyklinių draugų.

Puiki nuotaika, gėlių puokštės ir artimųjų bučiniai pasitiko kiekvieną nulipantį nuo scenos su atestatu rankoje abiturientą. Šventę vainikavo bendra 44 laidos abiturientų, mokytojų ir svečių nuotrauka, kuri visus ateinančius metus puoš mokyklos vestibiulį.

IT mokytoja J.Leonavičienė

2014 metų valstybinių brandos egzaminų rezultatai

Informacija

Sveikiname 44 laidos abiturientus, sėkmingai išlaikiusius 2014 metų brandos egzaminus. Kartu su mokiniais džiaugiamės, kad daugeliui pavyko pasiekti gerus VBE rezultatus. Dvidešimt dviejų laikiusiųjų valstybinius egzaminus žinios įvertintos 100-83 balais.

Dalykas Balai
100 99 97
96 95 94
90 89 86 84
83
Matematika 4                    
Informacinės technologijos 1 1      1       1    
Užsienio kalba (anglų) 1     1 1
    2    
Lietuvių kalba ir literatūra               2 1    
Chemija             1       1
Biologija                 1    
Fizika
    1           1
1
 
Iš viso: 6 1  1 1 1 1
1 2 6  1 1

Abiturientai, kuriuos valstybiniuose brandos egzaminuose lydėjo didžiausia sėkmė:

 Eimantas Morkūnas 100 užsienio kalba (anglų)
  100 matematika
  99
informacinės technologijos
  97
fizika
 Aurelijus Leonavičius 100
informacinės technologijos
  100
matematika
84 fizika
Agnė Stumbraitė 100 matematika
  90 chemija
  86 biologija
Lina Sakalavičiūtė 100 matematika
  86 informacinės technologijos
Eidmantė Kalašinskaitė 96 užsienio kalba (anglų)
  89 lietuvių kalba ir literatūra
Danas Gutaravičius 95 informacinės technologijos
Saulė Marija Stačiokaitė 94 užsienio kalba (anglų)
  86 lietuvių kalba ir literatūra
Milda Morkūnaitė 89 lietuvių kalba ir literatūra
  83 chemija
Paulius Katilius 86 užsienio kalba (anglų)
Akvilė Kondrotaitė 86 užsienio kalba (anglų)
Augustas Vachauzas 86 užsienio kalba (anglų)
Deividas Šikšnys
86
fizika

Matematikos VBE įvertinimus po 100 balų gavo keturi abiturientai (mokytojos Rima Gervė, Aida Šmigelskienė). Po vieną VBE 100 balų įvertinimą gauta iš užsienio kalbos (anglų) (mokytoja Vida Milerienė) ir informacinių technologijų (mokytoja Jolanta Narauskienė) valstybinių egzaminų. Aukšti 99-90 balų įvertinimai pasiekti informacinių technologijų (mokytoja Jolanta Narauskienė), užsienio kalbos (anglų) (mokytoja Vida Milerienė), chemijos (mokytoja Birutė Damaševičienė) ir fizikos (mokytoja Zita Vobolienė) egzaminuose. 89-83 balais įvertinti lietuvių kalbos ir literatūros (mokytojos Roma Rusteikienė, Vida Saikienė), užsienio kalbos (anglų) (mokytojos Nijolė Šikšnelienė, Daiva Visockienė), informacinių technologijų (mokytoja Jolanta Narauskienė), biologijos (mokytojas Dainius Statkevičius), chemijos (mokytoja Birutė Damaševičienė) ir fizikos (mokytoja Zita Vobolienė) valstybiniai egzaminai.

Metodinės tarybos pirmininkė Jolanta Leonavičienė

Apdovanojimas Kauno arkivyskupijos garbės ženklu

Informacija

direkt3

Kauno arkivyskupija birželio 24 d. arkikatedroje iškilmingai minėjo dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimo dieną. Pasibaigus iškilmėms arkikatedroje dalyviai susirinko arkivyskupijos konferencijų salėje.  Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ tarė nuoširdų ačiū savo ganomiesiems už jų maldas, įdėtą darbą, aktyvumą arkivyskupijos gyvenime, ypač brangų pasauliečių dalyvavimą jame. Už mokyklos bendruomenės aktyvų įsijungimą į Bažnyčios veiklą bei svarų indėlį į jaunimo krikščioniškųjų vertybių ugdymą mokyklos direktorė Aleksandra Bancevičienė apdovanota Kauno arkivyskupijos garbės ženklu - Šiluvos Dievo Motinos medaliu.

Gerbiama Direktore, nuoširdžiai sveikiname Jus su iškiliu apdovanojimu ir didžiuojamės, kad esate pavyzdys mokyklos bendruomenei.

Šaltinis - kaunoarkivyskupija.lt

direkt1

direkt2

Paroda "Pašnekesiai"

Informacija

Nuo 2014-06-03 iki 2014-06-30 Kauno pedagogų kvalifikacijos centre (Vytauto pr. 44) vyksta autorinė 9c klasės mokinių Ramunės Stabingytės ir Kotrynos Bieliauskaitės darbų paroda "Pašnekesiai" (technologijų vyr. mokytoja A.Petronytė, dailės mokytoja metodininkė J.Sravinskienė).

Technologijų mokytoja A. Petronytė

Paskutinio skambučio šventė

Informacija

44laida

 

Gegužės 29 dieną abiturientai minėjo paskutinio skambučio šventę. Dainų slėnyje pasitikę auklėtojas, dvyliktokai drauge su jomis nuvyko į Raudondvario dvarą, kur savo antrąsias mamas apdovanojo šilčiausiais žodžiais bei nuoširdžiomis staigmenomis.  
Sugrįžę į mokyklą, abiturientai dalyvavo paskutinėje savo pamokoje, parašė pirmųjų mokytojų diktuojamą diktantą ir išklausė jų sveikinimų.  Auklėtojos mokiniams priminė gražiausias mokykloje praleistas akimirkas, padrąsino juos toliau eiti gyvenimo keliu ir nebijoti jame sutinkamų kliūčių. Po paskutinės pamokos abiturientų  laukė visos mokyklos bendruomenės  pasveikinimas iškilmingoje ceremonijoje aktų salėje. Dvyliktokai ir patys tarė mokyklai atsisveikinimo žodžius, ne vieno iš jų akyse spindėjo ašaros. Po šventės dvyliktokai  drauge su mokyklos direktore A. Bancevičiene mokyklos kieme pasodino medelį. Tikime, kad jis ilgai žaliuos ir primins „Vyturiui“ 44-ąją abiturientų laidą.

Mes, abiturientai, dar kartą dėkojame mokyklos direktorei, pavaduotojoms, mokytojams, tėveliams ir savo mylimiausioms auklėtojoms už šiuos nuostabius metus, praleistus mokykloje. Tai buvo pirmasis mūsų gyvenimo etapas - pilnas vaikiško juoko ir jaunatviškų linksmybių, todėl tariame ačiū visiems, kurie šį etapą padėjo mums įveikti.  
                                                                                                   
12 b klasės mokinė Eidmantė Kalašinskaitė

Europos Parlamento narės dr. L. Andrikienės dovana choristams

Informacija

Baigiantis mokslo metams, Kauno "Vyturio" katalikiškos vidurinės mokyklos mišrus choras  gavo nuostabią dovaną - Europos Parlamento narės dr .Laimos Andrikienės organizuotą edukacinę kelionę "Švento Jokūbo keliu".
Išvykę iš Kauno pirmiausia sustojome Žiežmariuose, kur mūsų laukė L.Andrikienės padėjėjas Valdas Kilpys. Jis supažindino su Šv. Jokūbo bažnyčios istorija, pravedė įdomią ekskursiją po bažnyčią ir miestelį. Nuvykę į Vilnių aplankėme kitą garsią Šv. Jokūbo bažnyčią, kurioje iš gidės Ritos sužinojome daug naujo apie Lietuvos istorinę praeitį, išbandėme puikią bažnyčios akustiką, pagiedodami pora sakralinių kūrinių. Toliau mūsų kelias vedė į LDK Valdovų rūmus, kur nepaprastai turiningą ir informatyvią ekskursiją vyturiečiams pravedė gidė Vida. O edukacinę programą užbaigė šios puikios ir kvalifikuotos gidės vedama ekskursija po Vilniaus senamiestį. Kelionę baigėme įsiamžinę prie VU ir Aušros Vartų. Grįžome pavargę, bet pilni naujų žinių ir įspūdžių.

Dėkojame EP  gerb. Laimai Andrikienei ir jos komandai už įspūdingą edukacinę išvyką.

Mišraus choro „Vyturys“ choristai ir vadovė mokytoja Rinalda Burinskienė

Muzikos skyriaus naujų mokinių sąrašas

Informacija

Skelbiamas naujų mokinių, priimtų mokytis Kauno "Vyturio" katalikiškos vidurinės mokyklos Muzikos skyriuje, sąrašas.

Mokinių sąrašas (sudarytas 2014-06-10)

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Zemlevičienė

 

Konkursas "Fizikos bandymai aplink mus"

Informacija

Mūsų mokyklos mokiniai puikiai pasirodė Respublikiniame mokinių kūrybinių darbų konkurse  „FIZIKOS BNDYMAI APLINK MUS“:

I – ąją vietą Bandymų sekcijoje už darbą "Saulės sekimo įrenginys" iškovojo 12 kl. mokiniai Žygintas Miknius ir Elvijus Bisikirskis  (mokytoja Zita Vobolienė).

II – ąją vietą Video sekcijoje  užėmė 7 kl. mokiniai  Danielius Gudauskas ir Tautvydas Šikšnys pristatę darbą "Natūralios baterijos" (mokytoja Regina Rupkutė).

III – ąją vietą Video sekcijoje užėmė 8 kl. mokiniai Domantas Jakas ir Tautvydas Laugalaitis pristatę darbą "Archmedo dėsnio taikymas" (mokytoja Zita Vobolienė).

„Puikiausios idėjos“ nominacija Bandymų sekcijoje už darbą "Nuotolinė dozavimo sistema“ paskirta 8 kl. mokiniams Mantui Drelingui, Martynui Bacevičiui ir Tautvydui Čeponiui (mokytoja Zita Vobolienė).

Gamtos mokslų MG pirmininkė Z. Vobolienė

   

Sielovada  

   

Olweus mokykla  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo mokykla
   

Ugdymas karjerai  

Mokinių ugdymo karjerai paslaugos
   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" katalikiškos vidurinės mokyklos pradinių klasių svetainė
   

Saugesnis internetas  

Svetainė www.draugiskasinternetas.lt
   

Sena svetainės versija  

   
© Kauno „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla, 2010-2014 m.