Priėmimas 2016

Prašymai mokytis gimnazijoje 2016 - 2017 mokslo metais priimami nuo 2016 m. sausio 11 d. gimnazijos raštinėje 105 kab. Prašymų priėmimo laikas I-V nuo 8 iki 16 val.

Daugiau informacijos apie priėmimą >>

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Prisijungimas  

Nauji nariai dėl registracijos turi kreiptis į svetainės administratorių.

   

Padėka

Informacija

d.sirvydyte

Saugesnio interneto savaitė gimnazijoje

Informacija

2016 m. vasario 9 d. Lietuvoje jau tryliktą kartą bus minima Saugesnio interneto diena - SID 2016. Šių metų tarptautinės Saugesnio interneto dienos tema ir šūkis „Aš už geresnį internetą“ kviečia interneto naudotojus, ypač vaikus, atkreipti dėmesį į interneto turinį ir prisidėti prie saugesnio interneto kūrimo. (Visą informaciją ir renginius rasite www.draugiskasinternetas.lt).

Vasario 8–12 d. gimnazijoje vyksta Saugesnio interneto savaitės renginiai, skirti tarptautinei Saugesnio interneto dienai SID 2016.

Saugios e.erdvės ženklas
Gimnazija prisijungė prie „Saugios e. erdvės ženklo“ bendruomenės Europos mokyklų tinkle "European Schoolnet". Europos mokyklų tinklo akreditavimo sistemoje buvo įvertinta gimnazijos infrastruktūra, taisyklės, patirtis siekiant užtikrinti saugumą e.erdvėje ir suteiktas gimnazijai pritaikytas "Saugios e.erdvės ženklas" (2016-02-04).

3-4 klasių mokiniams
Integruotos IT ir pradinio ugdymo pamokos "Būk saugus internete" (210 kab., veda IT mokytoja ekspertė J.Leonavičienė)

5-8 klasių ir I-IV gimn. klasių mokiniams
Informacinių technologijų pamokos "Aš už geresnį internetą" (pagal tvarkaraštį, atsakingos IT mokytojos).

Informacinis centras
4-8 klasių mokiniai kviečiami stebėti projekto "Kam to reikia?" e.pamoką (atsakingos O.Kazakevičienė, A.Jokubauskienė, N.A.Adomaitytė)

Tėvams ir mokytojams
Kviečiame dalyvauti paskaitoje tėvams ir mokytojams, kuri bus transliuojama tiesiogiai vasario 9 d. (11:25-12:00 val.) LITNET kanale  www.litnet.lt/SIDtevams

IT mokytoja J.Leonavičienė

Abiturientų šimtadienis

Informacija

kvietimas2016

Ansamblinio muzikavimo festivalis "Vyturėlis"

Informacija

Kauno "Vyturio" gimnazija 2016 m. vasario 27 d. organizuoja I-ąjį respublikinį ansamblinio muzikavimo festivalį "Vyturėlis".  Festivalyje kviečiami dalyvauti muzikos ir meno mokyklų įvairūs kameriniai ansambliai.

Festivalio dalyvius prašome susipažinti su nuostatais ir užpildyti dalyvio paraišką.

I-ojo respublikinio ansamblinio muzikavimo festivalio "Vyturėlis" nuostatai

Kas yra savanorystė?

Informacija

Sausio 20-21 d. mūsų gimnazijoje svečiavosi jaunimo organizacijos „Actio Catholica Patria“ darbuotojų komanda, kuri pristatė savo organizaciją. Tai viena iš savanorystės plėtros organizatorių, teikianti įvairias socialines bei kultūrines paslaugas jaunimui nuo 14 iki 29 metų. Diskutavome apie savanorystės svarbą visuomenėje. Gimnazistai buvo supažindinti su vietinės savanorystės programa Kauno regione ir visoje Lietuvoje bei Europos savanoriškos tarnybos įgyvendinimo galimybėmis. Sutarėme bendradarbiauti organizuojant savanorišką veiklą.

Daugiau informacijos apie jaunimo organizaciją „Actio Catholica Patria“ skaitykite  www.patria.lt  ir  www.buksavanoriu.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurga Burneikienė

Apie savanorystę, 2016

 

Sausio 29 d. - netradicinio ugdymo diena

Informacija

 

bosco diena2016

 

Nacionalinės katalikiškų mokyklų asociacijos (NKMA) konferencija Birštone

Informacija

2016 m. sausio 7-9 dienomis Birštone įvyko kasmetinė Nacionalinės katalikiškų mokyklų asociacijos (NKMA) konferencija. Šių metų konferencijos tema - "Iššūkiai katalikiškai mokyklai. Katalikiškos mokyklos auditas".

Tris dienas trukusioje konferencijoje dalyvavo vysk. Jonas Ivanauskas, Kaišiadorių vyskupas ordinaras, LVK Švietimo komisijos pirmininkas, vysk. Kęstutis Kėvalas, Kauno Arkivyskupijos augziljaras, arkivyskupo generalvikaras, mokyklų kapelionai, direktoriai ir jų pavaduotojai, tikybos mokytojai, svečiai. Susirinkę ugdytojai ir sielovadininkai klausė pranešimus, dalyvavo diskusijose, dirbo darbo grupėse, dalinosi katalikiškų vertybių ugdymo patirtimi, svarstė katalikiškų mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo modelį.

Dalyviai išklausė pranešimą "Religinės situacijos Europoje suvokimas pabėgėlių iššūkio kontekste", kurį skaitė dr. Bernaras Ivanovas, VDU Politikos katedros dėstytojas. Doc. dr. Benas Ulevičius, Katalikų teologijos fakulteto dekanas, kalbėjo apie žmones ir tiltus bei mokytojo pašaukimą. Politikos mokslų daktaras Žygimantas Pavilionis, buvęs Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius JAV ir Meksikai, skaitė pranešimą "Žmogaus orumas - neįsisamonintas Lietuvos metapolitikos principas", atsakė į klausimus.

Konferencijoje Birštone dalyvavo nemaža mūsų gimnazijos komanda. Direktorė Aleksandra Bancevičienė, tikybos mokytojos Virginija Petrulienė ir sesė salezietė Liucija Grybaitė FMA, pavaduotojos ugdymui Jurga Burneikienė ir Violeta Belevičiūtė, anglų kalbos mokytojos Daiva Visockienė ir Vaida Paulauskienė, muzikos mokytoja Nijolė Franckevičienė, informacinių technologijų mokytojos Dalė Uždravienė ir Sandra Paštuolytė pristatė “Vyturio” gimnazijos veiklos pasiekimus ir salezietiškojo ugdymo paradigmą. Sesė salezietė Liucija Grybaitė FMA vadovavovo diskusijai apie tikybos mokymo ir vertybių ugdymo iššūkius. Direktorės pavaduotoja ugdymui Ina Petkevičienė ir informacinių technologijų mokytoja Jolanta Leonavičienė aktyviai dirbo kuriant bendrą katalikiškos mokyklos įsivertinimo modelį.

Nacionalinė katalikiškųjų mokyklų asociacija jungia katalikiškas ir katalikiškos krypties ugdymo įstaigas iš 10 Lietuvos miestų. Asociacijos įkūrimo pradžia - 1991 metai, kai nepriklausomoje Lietuvoje besisteigiančios katalikiškos mokyklos ėmė burtis į Katalikiškųjų mokyklų draugiją. Steigiamoji Lietuvos katalikiškų mokyklų asociacijos konferencija įvyko Kaune (Pažaislyje) 1995 metais. Šiuo metu NKMA priklauso 1561 pedagogas, 17385 mokiniai, 25 gimnazijos, pagrindinės mokyklos, progimnazijos, pradinės mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Mūsų gimnazija šiai asociacijai priklauso nuo 2011 metų.

Mokyklos direktorė Aleksandra Bancevičienė,
informacinių technologijų mokytoja Jolanta Leonavičienė

Katalikiškų mokyklų konferencija, 2016

Malda už Laisvę laisvai ir lietuviškai

Informacija

Šią Sausio13-ąją visų lietuvių širdys ir lūpos, pradedant nuo darželinuko iki senjoro, tarė žodžius – LAISVĖ ir LIETUVA... 

Šiandien, po 25 laisvės metų, mes drąsiai, laisvai ir gimtąja kalba diskutuojame apie tai kas buvo, kuo tapome ir apie tai, kokie norime būti. Ką reiškia būti laisvu dabar ir kaip mes naudojamės laisve savo aplinkoje, mokiniai apie tai svarstė ir kalbėjo ne tik mokyklose suole.

Mūsų gimnazijos mokiniai, prisimindami Sausio 13-osios įvykius, dalyvavo Šv. Mišių liturgijoje Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčioje. Sukarintų struktūrų atstovai, nevyriausybinių organizacijų nariai, miesto moksleiviai, studentai bei senjorai vienijose bendroje maldoje dėkodami Dievui ir Lietuvos didvyriams už iškovotą laisvę.
Kokia yra laisvės kaina, kurią sumokėjo mūsų broliai? Kokios bendražmogiškosios ir krikščioniškosios vertybės padėjo iškovoti laisvę, klausė jaunimo kunigas, aukodamas Šv. Mišias už Laisvės gynėjus ir Lietuvą. Šv. Mišių metu kunigas kvietė ateiti jaunimą prie altoriaus, susikabinti rankomis ir melstis Viepaties malda. Reikėjo ne vieno raginimo ir ne vienos minutės, kad jaunimas išdrįstų. Kunigas drąsiai klausė jaunimo: ar jūs bijote? Ar jūs taip pat bijotumėte eiti kovoti už Lietuvą? Ar jūs turite drąsos būti laisvi ne tik žodžiais, bet ir veiksmais? Išdrįsęs jaunimas atėjo prie altoriaus, kartu meldėsi ir linkėjo vienas kitam ramybės. Po Šv. Mišių, iškilmingo koncerto metu, Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio centro jaunimas padėjo prisiminti tikslias Sausio 13-osios įvykių akimirkas ir pagerbti žuvusiuos.

Po iškilmingo koncerto jaunimo eisena patraukė link Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelio, kuriame mūsų gimnazistai ateitininkai kartu su kitomis Kauno miesto jaunimo organizacijomis pagerbė žuvusiuosius, padėjo gėles ir uždegė žvakutes. Prie širdies mokiniams įsegtas neužmirštuolės žiedas net ir grįžtant į mokylą kvietė ne tik žodžiais, bet ir darbais saugoti ir garsinti tėvynę.

Tikybos mokytoja, ateitininkų kuopos globėja Virginija Petrulienė

Malda už Laisvę, 2016-01-13

Mes prisimename, kodėl jau 25 metus esame laisvi!

Informacija

O prisiminti verta, nes Sausio 13–osios įvykiai parodė, kad tada Lietuva buvo vieninga nelygioje kovoje prieš sovietų okupantus. Mokinių iniciatyva atminimo žibintai degė gimnazijos kieme, kviesdami visus įsijungti į tradicija tapusią akciją „Atmintis gyva, nes liudija“. 8.00–8.10 val. „Vyturio“ gimnazijos languose žibėjo atminimo žvakelės. Tylos minute ir malda išreiškėme pagarbą žuvusiems už Lietuvos laisvę. Popierinis neužmirštuolės žiedas, įsegtas mokinių ir mokytojų krūtinėse, ragino prisiminti, kad Sausio 13-osios įvykiai leido iškovoti laisvę ne ginklais, bet tiesa. Belieka kurti tokią Lietuvą, kurios istorija tęstųsi.
Gimnazijoje svečiavosi Seimo narys Kazys Starkevičius. Jis gimnazistams liudijo savo asmeninę patirtį apie 1991-ųjų metų įvykius Kauno mieste saugant ir ginant Kauno miesto savivaldybę ir kitus svarbius objektus. Tik visuomenės sutelktumas, vienybė, žinios skleidimas pasauliui padėjo išlaikyti laisvės egzaminą.

Esame dėkingi kovotojams. Linkime visiems drąsos ir atsakomybės saugant Laisvę.


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurga Burneikienė


Sausio 13-ji, 2016

Mieli svetainės lankytojai!

Informacija

2015sveikinimas

Akcija „Knygų Kalėdos“ tęsiasi!

Informacija

Akcija „Knygų Kalėdos“ tęsiasi! Šią savaitę gimnazijos bibliotekai knygas dovanojo 2a, 3a, 4c, 6c, 7a, 7c, 7d, 7e, IIIa gimn., IIIc gimn., IVa gimn., IVc gimn. klasių mokiniai, lietuvių kalbos, dailės ir technologijų, socialinių, gamtos mokslų, muzikos mokytojai, taip pat direktorės pavaduotojos S. Ambrulienė, V. Belevičiūtė, J. Burneikienė. Jau padovanotos 68 knygos, kurių vertė yra apie 500 eurų.

Nepamirškite, kad akcija baigsis sausio 15 dieną. Dėkojame dalyvavusiems ir raginame prisijungti dar neapsisprendusius.

Bibliotekos vedėja O. Kazakevičienė

Akcija "Knygų Kalėdos 2015", 2

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2015 m.