Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos >>

   

Priėmimas 2016

Prašymai mokytis gimnazijoje 2016 - 2017 mokslo metais priimami nuo 2016 m. sausio 11 d. gimnazijos raštinėje 105 kab. Prašymų priėmimo laikas I-V nuo 8 iki 16 val.

Daugiau informacijos apie priėmimą >>

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Prisijungimas  

Nauji nariai dėl registracijos turi kreiptis į svetainės administratorių.

   

Mero padėka

Informacija

padeka darom2016

Gimnazijoje lankėsi svečiai iš Italijos

Informacija

Penktadienį, balandžio 22 dieną, Kauno „Vyturio“ gimnazija sulaukė svečių iš Turino (Italija). Mus aplankė Eduardo Agnelli saliezietiško ugdymo mokyklos, su kuria pernai įgyvendinome Mokymosi visą gyvenimą programos finansuojamą dvišalį Comenius projektą „Robotenglish“, mokiniai ir mokytojai.

Tik atvykusią Italijos mokinių ir dviejų jau mums puikiai pažįstamų mokytojų komandą pasitiko mokinių parlamento atstovai. Svečiai buvo pakviesti jaukiam pokalbiui, įspūdžių apie vizitą Lietuvoje pasidalinimui, bendravo su gimnazijos mokiniais, domėjosi jų pomėgiais, pasakojo apie savo mokyklos gyvenimą. Italai neslėpė, jog apsilankyti Lietuvoje juos paskatino ankstesniame projekte dalyvavusių mokinių puikūs atsiliepimai apie mūsų šalį. Susipažinusius su gimnazijos gyvenimu ir jos erdvėmis italus vyturiečiai pakvietė pasiklausyti mūsų mišraus choro dainų.

Aptarę būsimų projektų perspektyvas, atsisveikinome su svečiais iš Italijos galvodami, jog netrukus vėl susitiksime. 

Anglų kalbos mokytoja Vaida Paulauskienė

1 italai2016

2 italai2016

3 italai2016

4 italai2016

STEAM patirties išbandymas

Informacija

steam

Kauno "Vyturio" gimnazija kartu su kitomis 23 Lietuvos mokyklomis - STEAM* entuziastėmis - išbandys tarptautinę gerąją patirtį. Iš siūlomų gerųjų patirčių mūsų mokykla pasirinko veiklas "Mokslo diena" ir "STEAM Ambasadoriai". Projekte dalyvauti pasiryžo 6 matematikos, gamtos mokslų, informatikos ir technologijų mokytojai ir 60 mokinių, kurie gilins matematikos, gamtos mokslų, technologijų ir skaitmeninę kompetencijos.

Ugdymo plėtotės centras įgyvendina tarptautinį Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos projektą MARCH (angl. Make Science Real in Schools). Šiuo projektu siekiama sudominti mokinius moksline veikla, atskleisti jiems mokslo reikšmę kasdieniam gyvenimui ir pritaikymą sprendžiant vietos bendruomenių darnaus vystymosi problemas ir taip prisidėti prie mokslo populiarinimo.

Daugiau informacijos rasite UPC svetainėje.

* STEAM santrumpa žymi gamtos mokslų (angl. – Science), technologijų  (angl. – Technology),  inžinerijos (angl. – Engineering), meno/dizaino (angl. – Art) ir matematikos (angl. – Mathematics) sritis.

IT mokytoja J. Leonavičienė

Akcija "Kaunas tvarkosi 2016"

Informacija

Balandžio 23 dieną visoje Lietuvoje vyko tradicinė akcija „Darom“. Mūsų miestas visuotinę švarinimosi akciją pasitiko su šūkiu „Kaunas tvarkosi!“. Vienuolikoje švarinimosi taškų buvo įkurti rūšiavimo miesteliai, juose veikė bendrovės „Kauno švara“ ambasados, kuriose kauniečiai su savo atžalomis rado įvairių pramogų, buvo dalinami rūšiavimo maišai ir pirštinės. Akcijos metu vyko edukaciniai užsiėmimai, dalyviai buvo vaišinami, įteikiamos dovanėlės.

Drauge su kitomis mokyklomis mūsų gimnazijos bendruomenė tvarkė paskirtą teritoriją Baršausko g. 66 (kitoje gatvės pusėje priešais KTU "Santakos" slėnį). Iš krūmų surinkome ir išrūšiavome į maišus daugybę plastmasės, popieriaus ir stiklo šiukšlių, išnešėme nemažai automobilių padangų ir išmestų buitinių rakandų. Po talkos akcijos rengėjai visus pavaišino karšta sriuba, o  jaunuosius talkininkus pakvietė  į meno dirbtuves, kuriose vaikai sukūrė įdomių kūrinių iš antrinių žaliavų

Kaunas tvarkosi 2016

 

Muzikos skyriaus priėmimas

Informacija

muz priemimas2016

 

Lietuvos gimnazijų mišrių chorų konkursas ,,Dainuok ir keliauk - 2016“

Informacija

 Kauno "Vyturio" gimnazija kartu su chorų ir jaunųjų dirigentų paramos fondu "Polihimnija" šešiolikti metai iš eilės organizavo konkursą "Dainuok ir keliauk 2016". Renginys skirtas kompozitoriaus Juliaus Juzeliūno 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

Į konkursą atvyko jaunimo chorai iš įvairių Lietuvos miestų: Biržų "Saulės" gimnazijos mišrus jaunimo choras "Solis Ortus" (vadovė D.Kazakevičienė) , Klaipėdos Vydūno gimnazijos mišrus choras (vadovė I.Bertulienė), Klaipėdos "Ąžuolyno" gimnazijos mišrus choras "Atžalynas" ( vadovė D.Pilipavičienė), Molėtų gimnazijos mišrus choras (vadovė R.Vekerotienė), Vilniaus "Gabijos" gimnazijos mišrus choras (vadovės R. Šapranauskaitė, E. Bagvilienė), Kauno "Aušros" gimnazijos mišrus choras "Aušra" (vadovas D.Druskis), Kauno "Vyturio" gimnazijos mišrus choras "Vyturys" (vadovė R.Burinskienė).
Konkursui privalomą kūrinį „Linksmasis solfedžio“ parašė kompozitorius Giedrius Kuprevičius. Visi chorai atliko po vieną lietuvių liaudies dainą ir laisvai pasirinktą kūrinį iš 2016 metų Lietuvos moksleivių dainų šventės repertuaro.

Vertinimo komisijos pirmininkas prof. Albinas Petrauskas ir narės Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos "Liepaitės" mokytoja ekspertė, Vilniaus moterų choro "Liepos vadovė Audronė Steponavičiūtė-Zupkauskienė, Klaipėdos universiteto menų fakulteto Vokalinės muzikos katedros docentė, Klaipėdos savivaldybės kultūros centro "Žvejų rūmai" moterų choro vadovė Judita Kiaulakytė, Prienų "Žiburio" gimnazijos mokytoja ekspertė, gimnazijos jaunimo mišraus choro vadovė Roma Ruočkienė vienbalsiai išrinko pagrindinio prizo - laureato diplomo bei kelionės į užsienį laimėtojus – Klaipėdos "Ąžuolyno" gimnazijos mišrų chorą "Atžalynas" (vadovė D.Pilipavičienė).

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Belevičiūtė 

Dainuok ir keliauk 2016

Sveikiname Justą Petkų!

Informacija

Miesto aplinkotyros centro Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejuje organizuotoje Kauno miesto ugdymo įstaigų mokinių pagamintų inkilų parodoje–konkurse (2016-03-03 iki 04–06) Ib gimnazijos klasės mokinio Justo Petkaus pagamintas inkilas pripažintas geriausiu.

Technologijų mokytojas metodininkas Rimvydas Ambrulis

inkilai2016

Muzikos kūrimo konkursas

Informacija

Balsuokite už labiausiai patikusius muzikinius kūrinius mokinių konkurse "Muzikos kūrimas mobiliesiems telefonams".

Konkurso adresas  - 

https://soundcloud.com/signalai/sets/mobili-j-signal-konkursas

muzika

 

Stendinių modelių konkurso rezultatai

Informacija

Kauno moksleivių techninės kūrybos centre 2016 m. vasario 22 d. – kovo 10 d. organizuotoje respublikinėje mokinių stendinių modelių konkurse-parodoje dalyvavo ir mūsų mokyklos mokiniai. Pijaus Marazo, 8d klasės mokinio, modelis plastikinių aviamodelių kategorijoje įvertintas antrąja vieta. Vakario Jono Paulavičiaus, 8d klasės mokinio, modelis plastikinių karinės technikos modelių kategorijoje įvertintas trečiąja vieta. Mokinius paruošė mokytojas metodininkas Rimvydas Ambrulis.

Technologijų mokytojas Rimvydas Ambrulis

stendiniai2016

Chorų konkursas "Dainuok ir keliauk 2016"

Informacija

dainuok2016

Pilietinė iniciatyva "Laisvės kaina 2016"

Informacija

"…Jau gimdami atsinešame skolą tiems, kurie gyveno iki mūsų ir savo darbais, kovomis ir aukomis padarė mūsų gyvenimą geresnį ir teisingesnį. Savo gyvenimu, darbais ir kūryba privalome skolą grąžinti, atminti juos ir stengtis perduoti tą atminimą ateities kartoms…" (G.Ilgūnas). Iniciatyva ,,Laisvės kaina“ Lietuvos ir pasaulio lietuvius kviečia pagarsinti kovų už Lietuvos laisvę istorinius liudijimus, įvairių kartų indėlį į šių dienų nepriklausomos Lietuvos klestėjimą. (Iš iniciatyvos Nuostatų)

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras pakvietė ikimokyklinio, pradinio, įvairių dalykų bendrojo ugdymo įstaigų mokytojus kartu su savo mokiniais 2016 m. vasario 1 d. – kovo 31 d. aktyviai dalyvauti Lietuvos ir pasaulio lietuvių iniciatyvoje „Laisvės kaina“, rengti kūrybinius darbus – reportažus, iliustruojančius lietuvių kovas už laisvę.

Kauno "Vyturio" gimnazijos 5a klasės mokiniai, padedami klasės auklėtojos Jolantos Leonavičienės ir bibliotekos vedėjos Onutės Kazakevičienės, prisijungė prie respublikinės iniciatyvos "Laisvės kaina 2016". Gimnazijos partneriai projekte - Alytaus r. Ūdrijos mokykla - daugiafunkcinis centras (žiūr. http://bit.ly/mokyklu_poros).

Pasirinkome mums dar mažai žinomą temą „Partizaninis karas. Bunkeriai: įrengimas, partizanų gyvenimo sąlygos, išlikę ir atstatyti bunkeriai" ir parengėme kūrybinį tiriamąjį darbą - projektą. Tiriamojo darbo tikslas - rinkti informaciją apie partizanų bunkerius. Uždaviniai:

  • Surinkti informaciją apie rekonstruotus partizanų bunkerius, kuriuose galima apsilankyti.
  • Sukonstruoti bunkerių maketus.
  • Surengti parodą informaciniame centre.
  • Aplankyti pasirinktą atstatytą bunkerį.

Projekto metu su penktokais ieškojome informacijos apie partizanų kovas Lietuvoje 1944 -1953 metais. Informaciniame centre peržiūrėjome keletą dokumentinių filmų apie partizaninį pasipriešinimą, susipažinome su Lietuvos laisvės kovų sąjungos įkūrimo istorija. Kadangi vaikus labiausiai sudomino Lietuvos partizanų žeminės, slėptuvės ir bunkeriai bei gyvenimo sąlygos jose, visi nusprendėme labiau įsigilinti į šią temą. Internete ieškodami išlikusių miškuose slėptuvių, mokiniai aptiko Panevėžio apskrities Vyčio apygardos partizanų žeminių kompleksą, kurį nutarėme aplankyti ir prie jo surengti pilietiškumo pamoką. Nuvykę į Pašilių mišką prie atstatytų partizanų žeminių, penktokai uždegė atminimo žvakeles, sugiedojo Lietuvos himną, išklausė pasakojimo apie šiose apylinkėse vykusius mūšius.

Peržiūrėję filmus apie pokario pasipriešinimą, partizanų žeminių nuotraukas ir brėžinius, penktokai pagamino kartoninius bunkerių maketus. Projektą užbaigėme bunkerių maketų paroda ir viktorina "Ką sužinojau apie partizaninį pasipriešinimą".

Visa projekto medžiaga paskelbta interneto svetainėje "Lietuvos partizanų bunkeriai, žeminės ir slėptuvės".

5a klasės auklėtoja Jolanta Leonavičienė, 
Bibliotekos vedėja Ona Kazakevičienė

5a partizanai

 

 

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2016 m.