Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinkos modernizavimas

Informacija

2018 aprupin logo

Gimnaziją pasiekė mokymosi įranga ir priemonės, skirtos gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinkos modernizavimui. Priemonės gautos pagal ES paramos projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.
Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:
• Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
• Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.
Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.
Projekto trukmė: 28 mėnesiai (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

Kauno apskrities teisinių žinių konkurso „Temidė“ II etapas

Informacija

Gegužės 9 dieną Kauno vyriausiajame policijos komisariate vyko Kauno apskrities teisinių žinių konkurso „Temidė“ II etapas.

Kauno miestą atstovavo teisinių žinių konkurso „Temidė“ pirmajame etape I vietą laimėjusi „Vyturio“ gimnazijos komanda „Budėk“: Ig klasės mokinės Karina Areškevičiūtė, Saulena Kiškionytė, Ugnė Virvičiūtė, Elvina Venckevičiūtė, Martyna Mikalauskaitė. Po kūrybingo prisistatymo komandos turėjo įveikti vieną užduotį – kuo greičiai ištrūkti iš pabėgimo kambario. Dalyviai, atlikdami pabėgimo kambario užduotį, trumpam tapo tyrėjais ir, pasinaudodami įvairiomis užuominomis, paslėptais kodais, turėjo išaiškinti teisės pažeidimus įvykdžiusį asmenį, ieškoti pėdsakų, įkalčių, įvertinti nusižengimus, nusikalstamas veikas, o pabaigoje rasti raktą nuo pabėgimo kambario.

Šauniai pasirodžiusi „Vyturio“ gimnazijos komanda laimėjo III vietą ir buvo apdovanota vertingais prizais. Sveikiname ir dėkojame Karinai, Saulenai, Ugnei, Elvinai ir Martynai už šaunų dalyvavimą.

Socialinė pedagogė Irma Čiapaitė

temide 2etapas2018

Dailiojo rašto konkurso rezultatai

Informacija

dailyrastis2018

Priėmimas į Muzikos skyrių 2018

Informacija
Muzikos skyrius Kauno “Vyturio” gimnazijoje kviečia mokytis šių programų:
fortepijono, smuiko, akordeono, armonikos, kanklių, gitaros, elektroninių vargonų, saksofono, birbynės, lumzdelio, skersinės fleitos dalykų.
 
Užsiėmimai vyksta po pamokų, todėl mokytis priimami mokiniai ir iš kitų mokyklų. Prašymai jau priimami.
 
Klausos patikrinimas vyks gegužės mėn. 24, 25, 28 dienomis 17.00-19.00 val.
 
Mokslas trunka nuo 6 iki 8 metų. Baigus kursą išduodami Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai (9201). Priimami vaikai nuo 6 iki 18 metų, pageidaujantys mokytis muzikos ir turintys muzikinių gebėjimų;
  • pradinis muzikinis ugdymas rekomenduojamas 6 – 11 metų mokiniams;
  • pagrindinis muzikinis ugdymas rekomenduojamas 11 – 16 metų mokiniams;
  • baigę pagrindinio muzikinio ugdymo programas, mokiniai gali rinktis išplėstinio muzikinio ugdymo programą.
 
Telefonai:   
Pavaduotoja ugdymui   J. Zemlevičienė   (8-37) 33-18-96
Raštinė       (8-37) 33-25-72

Sveikiname Europos egzamino gimnazijoje nugalėtoją!

Informacija

2018 m. gegužės 9 d. Europoje buvo minima Europos diena. Kauno „Vyturio“ gimnazija kartu su visa Europa taip pat minėjo šią dieną. Gimnazijoje buvo paskelbta netradicinio ugdymosi diena „Europą kurkime kartu“. Įvairiose veiklose gimnazijoje ir už jos ribų dalyvavo 5-8 ir I-IV gimn. klasių mokiniai.
Vienas iš tradicinių renginių, kuris buvo rengiamas gegužės 9 d., yra Europos egzaminas. Jame šiais metais dalyvavo gimnazijos 8 klasių ir I-III gimn. klasių mokiniai. Europos egzamino I etape mokiniai privalėjo atsakyti į 20 klausimų apie Europos Sąjungos istoriją, jos plėtrą, institucijas, Europos Sąjungos teikiamas galimybes žmonėms.

Įveikęs 150 konkurentų, Europos egzamino I etapo nugalėtoju tapo IIg klasės mokinys Mantvydas Dargis (mokytojas Lauras Bartninkas). Jis atstovaus gimnazijai Europos egzamino II etape, kuris vyks 2018 m. gegužės 16 d. II etape Mantvydas varžysis su mokiniais iš visos Lietuvos. Tik 25 geriausiai II etape pasirodę mokiniai ir jų mokytojai bus pakviesti į finalinį Europos egzaminą, Vilniuje.
Sveikiname Mantvydą tapus Europos egzamino nugalėtoju gimnazijoje ir linkime jam sėkmės II etape.

Istorijos mokytojas Lauras Bartninkas

8 klasių komandos sėkmė istorijos-anglų kalbos orientaciniame žaidime

Informacija

Sveikiname Kauno “Vyturio” gimnazijos 8 klasių komandą, kurią sudarė 8a klasės mokiniai Martynas Šimkus ir Martas Vobolis ir 8c klasės mokinys Matas Klemantavičius, Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių interaktyviame integruotame istorijos – anglų kalbos 7-8 klasių mokinių orientaciniame žaidime „Kauno miesto ištakos“ pelniusią prizinę 3 vietą.
Šiame žaidime iš viso dalyvavo 16 komandų iš 16 Kauno miesto progimnazijų ir gimnazijų. „Vyturio“ komanda pademonstravo puikias istorijos, anglų kalbos ir geografijos žinias ir tapo prizininkais. Žaidimas vyko anglų kalba. Per 45 minutes komandų dalyviai Kauno senamiestyje privalėjo surasti 10 istorinių objektų ir anglų kalba atsakyti į istorinius klausimus apie rastus objektus. Komandą ruošė istorijos mokytojas metodininkas Lauras Bartninkas ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Daiva Visockienė.
Komanda ir ją ruošęs istorijos mokytojas Lauras Bartninkas 2018 m. gegužės 31 d. bus pagerbti Kauno istorinėje Prezidentūroje vyksiančioje istorijos olimpiados, konkursų, viktorinų laureatų pagerbimo šventėje, kurią organizuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.

Istorijos mokytojas Lauras Bartninkas

kauno istorija2018

100 metų - 100 ratų

Informacija

Gegužės 9 d. gimnazijoje vyko netradicinio ugdymo diena "Europą kurkime kartu". Gimnazijos stadione mokiniai dalyvavo bėgime "100 metų-100 ratų", skirtame Lietuvos Valstybės šimtmečiui paminėti. Jo metu kiekvienas mokinys su vėliavėle rankoje bėgo vieną ratą ir po to estafetę perduodavo kitam mokiniui. Ypač aktyviai dalyvavo 5a (auklėtoja V. Paulauskienė), 5c (J.Jurčienė), 6a (V. Kriaučeliūnė), 3a (A. Janulevičienė), 4a (I. Sušinskaitė), 4c (R. Kiselienė). Kadangi dar buvo likę norinčių bėgti mokinių, o ratas buvo likęs tik vienas, tai paskutinįjį 100- ąjį ratą bėgo visi kartu. Renginyje netrūko gerų emocijų, palaikymo šūksnių, geros nuotaikos. Mokiniai, dalyvavę sporto šventėje, džiaugėsi bėgę už Lietuvą, kai kurie net norėjo bėgti po kelis kartus.
Kartu šis bėgimas buvo tarsi atsisveikinimas su senuoju mokyklos stadionu, nes prasideda stadiono rekonstrukcija. Rudenį visi susitiksime jau atnaujintame stadione, kuo labai džiaugiamės.

Kūno kultūros mokytojai

europos begimas2018

Baigiamasis projekto „Inclusion on the way to Europe“ susitikimas

Informacija

inclusion logo844x768

2018 m. gegužės 15-18 dienomis mūsų gimnazijoje vyks baigiamasis tarptautinis Erasmus+ projekto „Inclusion on the way to Europe“ partnerių susitikimas. Jo metu gimnazijoje svečiuosis šiame projekte dalyvaujančių šalių koordinatoriai iš Švedijos, Turkijos ir Rumunijos. Vizito metu koordinatoriai įvertins projekto eigą, jo rezultatus bei atliks viso projekto vertinimą. Susitikimo metu bus pasidalinta idėjomis dėl tolimesnio bendradarbiavimo Erasmus+ partnerysčių projektuose bei eTwininng platformoje.

Projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja Daiva Visockienė

Europą kuriame kartu

Informacija

Europos dienos rytą 5a klasė pradėjo protmūšiu apie Europos sąjungą, kurį šauniai pravedė Ig klasės mokinės. Penktokėliai galėjo ne tik praplėsti savo žinias, bet ir smagiai leisti laiką dirbdami grupėse. Po smegenų mankštos turėjome puikią progą praleisti laiką lauke dalyvaudami kūno kultūros mokytojų organizuotose veiklose mokyklose stadione. Pasportavę mokiniai grįžo į klasę, kur galėjo savarankiškai planuoti savo veiklą grupelėse: žaisti stalo žaidimus, piešti, rengti kryžiažodžius apie Europą ar netgi pademonstruoti kūrybiškumą kuriant pačių žaidimus.

Klasės vadovė Vaida Paulauskienė

5a europos2018 


Ig klasės mokiniai pravedė 5c klasėje protmūšį "Ką žinai apie Europos Sąjungą?". Penktokai labai džiaugėsi, kad jau nemažai žino, bet dar nemažai ir sužinojo. Viktorinoje "Pažinkime Europą" tikrinosi žinias apie 28 Europos valstybes. Kurdami koliažą "ES kultūros paveldas", ieškojo informacijos apie žymias ES valstybių vietas.

Klasės vadovė Jurgita Jurčienė

5c europos2018


6c klasės mokiniai Europos dieną pradėjo nuo Kauno Senamiesčio. Mokiniai dalyvavo orientavimosi varžybose. Naudodamiesi užduočių aprašymais, užuominomis ieškojo istorinių, geografinių objektų. Suradę, atsakė į užduočių klausimus, nusifotografavo prie jų. Užduotis atlikti sekėsi puikiai ir kūrybingai. Pasivaikščioję po Senamiestį, geros nuotaikos grįžome atgal į gimnaziją.

 

Klasės vadovė Lina Melionienė

6c europos2018


7d klasės mokiniai netradicinio ugdymo dieną "Europą kurkime kartu" pradėjo simbolinių Europos Sąjungos valstybių vėliavėlių gaminimu, prisiminėme artimiausias kaimynines šalis, šalių sostines bei vėliavų simbolius. Vėliau šios žinios padėjo sėkmingai dalyvauti ES pamokoje bei protų mūšyje. O vikrumas ir ištvermė leido sėkmingai nubėgti savo 100-to ratų bėgimą.
Dieną užbaigėme kūrybiniu keksiukų kepimu, kuriuos puošėme ES šalių vėliavėlėmis. Džiaugiamės gražia bendrystės diena.

7d klasės vadovė Rita Pocienė

7d europos2018

Japonijos menų ir kultūros projekto „WABI-SABI: tobulumas netobulume 2“ laureatai

Informacija

Gegužės 4 d. Vilniaus universiteto botanikos sode vykusiame Japonijos menų ir kultūros projekto „WABI-SABI: tobulumas netobulume 2“ uždarymo renginyje už projektui pagamintą vandens žibintą mūsų mokyklos 7d klasės mokinė Justė Motiejaitytė buvo apdovanota laureato diplomu.

Renginio metu apžiūrėjome botanikos sode esantį Japonijos sodą, dalyvavome piešimo, krepšelių, apyrankių bei tradicinių vandens žibintų gamybos pamokose, skanavome tradicinės žaliosios arbatos...

Technologijų mokytoja Rita Pocienė

japonu2018

Sveikiname anglų kalbos viktorinos dalyvius

Informacija

Sveikiname mūsų gimnazijos komandą, laimėjusią 3 vietą Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklų 8-9 klasių mokinių viktorinoje anglų kalba ''THE GREAT BIG QUIZ DAY''.

Anglų kalbos mokytoja Vilma Gudelienė

anglu gud2018

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.