Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas

Informacija

Mokytojų kvalifikacijos kėlimo projekto Erasmus+ metu tarptautiniuose mokymuose įgytos žinios sėkmingai taikomos praktinėje veikloje pamokų metu siekiant labiau sudominti, įtraukti mokinius į mokymosi procesą ir padaryti jį patrauklesnį. Vienas iš pavyzdžių - integruota anglų kalbos ir pilietiškumo pagrindų pamoka "Istorinių datų Lietuvoje ir Didžiojoje Britanijoje paminėjimas. Žmonių pilietiškumas ir patriotiškumas" Ig klasėje. Pamoką vedė istorijos mokytojas Lauras Bartninkas ir anglų kalbos mokytojos Daiva Visockienė, Vaida Paulauskienė. CLIL metodas (integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas) pamokoje apie svarbias istorines šventes tiek Lietuvoje, tiek Didžiojoje Britanijoje puikiai padėjo mokiniams dėmesį telkti ne tik į kalbos mokėjimą ir nekalbinio dalyko mokymą, bet kartu tobulino ir tokius įgūdžius kaip bendradarbiavimas, kūrybiškumas, pilietiškumas bei kritinis mąstymas.

Prisiminę pagrindines valstybines šventes savo šalyje, mokiniai mėgino įvardyti ir keletą žinomų datų, svarbių Didžiajai Britanijai. Tiesa, apie pastarąją žinių turėjo mažiau. Vėliau dirbdami grupėse ir pasitelkę savo turimas žinias bei internete randamus duomenis, rinko ir sistemino informaciją apie Lietuvos ar Didžiosios Britanijos svarbias datas pagal konkrečiai pateiktus klausimus. Atlikę darbą grupėse, mokiniai pristatė rezultatus klasei, balsavo už įdomiausią ir informatyviausią pristatymą.

Džiaugiamės, kad pamokų integracija padeda tiek mokiniams įvairiapusiškai atsiskleisti, tiek ir mokytojai. Bendradarbiaudami ir mokiniai, ir mokytojai pasisemia daugiau patirties vieni iš kitų.

Istorijos mokytojas Lauras Bartninkas
Anglų klabos mokytojos Daiva Visockienė ir Vaida Paulauskienė

anglu istorija

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.