Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Netradicinė istorijos pamoka muziejuje

Informacija

2015 m. sausio 29 d. 5a klasės mokiniai, lydimi istorijos mokytojo L. Bartninko, geografijos mokytojo G. Žemaičio bei rusų kalbos mokytojos K. Ivaškevičienės, vyko į Lietuvos švietimo istorijos muziejų Kaune. Muziejuje dalyvavo netradicinėje pamokoje „Slaptoji (daraktorinė) XIX a. mokykla“. Pamokos metu mokiniai vilkėjo lininiais marškiniais, kokius dėvėjo XIX a. vaikai. Mokėsi rašyti dailyraštį, skaitė elementorių. Taip pat vyko trumpa inscenizacija: vaidino to meto žandarą, knygnešį ir slaptosios mokyklos daraktorių. Vaikai su nekantrumu laukė, kada galės paklūpoti ant žirnių (taip klūpodavo prasižengę slaptųjų mokyklų mokiniai). Visi mokiniai labai džiaugėsi šia pamoka: buvo aktyvūs, smalsūs ir, beje, daug naujo sužinojo.

Istorijos vyr. mokytojas L. Bartninkas

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.