Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Klestės, gyvuos, manoji Lietuva!

Informacija

Lipdau, lipdau, o galo vis nėra.
O gal Tėvynę reikia visą laiką
Lipdyt ir kurti, kurti ir lipdyti?
Nes jei sustoji tik – jinai ir miršta.
Taip, kurti visą laiką. Visą laiką.
Lipdyt ir kurti....
(Just. Marcinkevičius)

2015 m. kovo 10 d. mokyklos bendruomenė rinkosi į Lietuvos laisvės 25 – mečio minėjimą.
Direktorė Aleksandra Bancevičienė prasmingais žodžiais kreipėsi į mokytojus, mokinius ir jų tėvelius, sveikino su Laisvės diena, pristatė garbius svečius: J. E. arkivyskupą metropolitą Sigitą Tamkevičių S J, mero patarėją (miesto plėtros ir miesto ūkio klausimais) Aurimą Jaunarijų Ramošką, Savivaldybės tarybos narį Vytą Bancevičių, buvusius mokyklos direktorius Ireną Gerčienę ir Rimantą Lapkų.

Mokyklos choro giedama „Lietuva brangi“ nepaliko nė vieno abejingo. Taip jautriai Jo Ekscelencija Sigitas Tamkevičius dalijosi savo išgyventos nelaisvės minutėmis. Pasakojo, ką jam reiškė ir reiškia Maironio eilės. Savivaldybės tarybos narys Vytas Bancevičius įteikė mokyklai prasmingą dovaną – trispalvę – Lietuvos valstybingumo ir laisvės simbolį. Mero patarėjas perdavė nuoširdžius mero A. Kupčinsko sveikinimus bendruomenei.

Pagerbę mokyklos geriausiai besimokančius mokinius, baigėme šventę patriotiškai ir viltingai nusiteikę: Lietuva – tai mes.

Lietuvių kalbos mokytojos E. Butkutė – Tamulienė ir R. Rusteikienė

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.