Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Informacija mokyklos bendruomenei

Informacija

Pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimą  “Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano patvirtinimo pakeitimo“ 2015 m. balandžio 30 d. Nr.T-214“  Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės  mokyklos struktūra pertvarkoma  keičiant mokyklos tipą iš vidurinės mokyklos į gimnaziją, įgyvendinančią savitos pedagoginės sistemos elementus, nustatytus Švietimo ir mokslo ministro patvirtintoje Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratoje.

2015 m.  gegužės 20, 21, 22 dienomis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta darbo grupė  vertins mokyklos  pasirengimą  Vidurinio ugdymo programos akreditacijai.

Mokyklos direktorė Aleksandra Bancevičienė

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.