Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Olweus apklausa apie patyčias

Informacija

patyciulogo 

Gimnazijoje toliau vykdoma viena iš veiksmingiausių smurto prevencijos programų pasaulyje – norvegų smurto programa Olweus. Ši programa yra pripažinta viena iš 12-os pačių efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje. Daugiau nei 35 metus gilindamasis į patyčių reiškinį, norvegų profesorius D. Olweus'as šiandien yra laikomas šios srities tyrimų pradininku ir ekspertu tarptautinėje mokslinėje bendruomenėje. Svarbi Olweus patyčių prevencijos programos (OPPP) dalis yra mokinių apklausa pagal specialų klausimyną, kurį sukūrė Bergeno universiteto profesorius dr. Dan Olweus. Apklausos klausimai yra išversti į daugelį kalbų, taip pat ir lietuviškai. Mokinių anonimiški atsakymai yra apdorojami centralizuotai, o su tyrimo rezultatais visada supažindinama programoje dalyvaujanti mokykla. Mūsų mokiniai šioje apklausoje dalyvauja nuo OPPP I etapo įgyvendinimo Lietuvoje pradžios 2009 metais. Gauti apklausos rezultatai atskleidžia patyčių ir smurto atvejų pokytį mūsų gimnazijoje ir leidžia pasilyginti su bendra situacija Lietuvos mokyklose. Džiaugiamės, kad tyrimų duomenys rodo, jog sutelktų bendruomenės pastangų dėka patyčių ir smurto mokinių tarpe mažėja. 

2015 metų lapkričio 16-27 dienomis gimnazijoje vėl bus atliekama internetinė Olweus apklausa apie patyčias. Primename, kas yra įvardijama kaip patyčios Olweus apklausoje.

"Patyčios yra pasikartojantis elgesys ir mokiniams, iš kurių tyčiojamasi, yra sunku apsiginti. Taip pat patyčiomis vadiname, kai mokinys yra pašaipiai ar užgauliai erzinamas, ir tai kartojasi.  Mokinys patiria patyčias, kai vienas ar keli mokiniai:

  • Sako nemalonius ar užgaulius dalykus, pravardžiuoja, vadina bjauriais vardais ar pašaipiai apie jį / ją juokauja;
  • Ignoruoja, atstumia ar nepriima į draugų grupę;
  • Jam / jai įspiria, suduoda, pastumia ar muša, uždaro patalpoje ir neišleidžia iš jos;
  • Jį / ją apkalbinėja, siuntinėja negražius laiškelius, žinutes, komentarus, meluoja apie jį / ją ir stengiasi, kad kiti jo / jos nemėgtų;
  • Kitaip skaudina mokinį.

Tačiau patyčiomis nevadinamas draugiškas ar žaismingas paerzinimas nesiekiant įskaudinti. Taip pat patyčiomis nevadiname, kai du vienodai stiprūs mokiniai tarpusavy ginčijasi ar pešasi."

Daugiau informacijos mokiniams ir tėvams apie Olweus patyčių prevencijos programą suteiks klasių vadovai.  

J. Leonavičienė, OPPP koordinacinės grupės narė

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.