Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Adventinė popietė mokytojams

Informacija

Gruodžio 15 d. gimnazijoje vyko adventinė popietė - mokytojų susitikimas su Palemono parapijos klebonu kun. Dariumi Vasiliausku. Jaukią adventinę nuotaiką sukūrė muzikos mokytojų giedama kalėdinė giesmė. Kunigas Darius Vasiliauskas sušildė mokytojų širdis kviesdamas eiti Gailestingumo keliu. „Viešpatie, man reikia gailestingumo, nes aš esu žmogus, esu klystantis, bijantis, piktas...“ Kiekvienas mūsų turime išgryninti savo širdį prašydami Viešpaties gailestingumo, taip pat būti gailestingi kitiems.

Lietuvos vyskupų laiškas, skirtas Ypatingajam gailestingumo jubiliejui "ATSIVERKIME GAILESTINGUMO JUBILIEJAUS MALONEI"

gailestingumo  Gailestingumo metų logotipas


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurga Burneikienė

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.