Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Akcija „Knygų Kalėdos“ tęsiasi!

Informacija

Akcija „Knygų Kalėdos“ tęsiasi! Šią savaitę gimnazijos bibliotekai knygas dovanojo 2a, 3a, 4c, 6c, 7a, 7c, 7d, 7e, IIIa gimn., IIIc gimn., IVa gimn., IVc gimn. klasių mokiniai, lietuvių kalbos, dailės ir technologijų, socialinių, gamtos mokslų, muzikos mokytojai, taip pat direktorės pavaduotojos S. Ambrulienė, V. Belevičiūtė, J. Burneikienė. Jau padovanotos 68 knygos, kurių vertė yra apie 500 eurų.

Nepamirškite, kad akcija baigsis sausio 15 dieną. Dėkojame dalyvavusiems ir raginame prisijungti dar neapsisprendusius.

Bibliotekos vedėja O. Kazakevičienė

Akcija "Knygų Kalėdos 2015", 2

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.