Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Teisinio švietimo pamoka gimnazistams

Informacija

2016 m. vasario 12 d. Kauno „Vyturio“ gimnazijoje lankėsi advokatas Vytautas Sirvydis. Jis moksleiviams papasakojo apie advokato profesijos ypatumus, apie teismų sistemą Lietuvos Respublikoje. Nors per pilietiškumo pamokas mokomasi apie teisminę valdžią, tačiau gimnazistams buvo įdomu išgirsti teisininko įžvalgas apie žmogaus teisių gynybą demokratinėje valstybėje. Advokatas Vytautas Sirvydis gimnazijos moksleiviams padovanojo vertingą knygą „Pirmasis Lietuvos Statutas“ ir kompaktinį diską apie Lietuvos advokatūrą nuo LDK laikų iki mūsų dienų.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurga Burneikienė

Teisinio švietimo pamoka

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.