Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Vertybinio ugdymo projektas „Mūsų klasės vertybės“

Informacija

„Tikrosios vertybės nekinta. Kas sykį jau buvo tiesa, tas liks tiesa per amžius...“
Kurtas Vonegutas

Vertybinio ugdymo projekte „Mūsų klasės vertybės“ dalyvavo 5-8 ir I-III gimn. klasių mokiniai.

Išryškinant gimnazijos savitumą bei mokantis gyventi salezietišku dvasingumu, visoje gimnazijos bendruomenėje skatinama ieškoti, pažinti ir ugdytis krikščioniškąsias vertybes bei jomis dalintis vienas su kitu. Kiekviena klasė pasirinkto metodo pagalba analizavo savo klasės vertybes, kurias kūrybiškai pateikė šio projekto metu. Plakatai "Mūsų klasės vertybės" eksponuojami pirmajame aukšte.

„Maži dalykai yra išties maži.
Tačiau būti ištikimam mažuose dalykuose yra didelis daiktas.“
Motina Teresė

 

Tikybos mokytoja Virginija Petrulienė,

fotografavo dailės mokytoja J. Stravinskienė

 

Klasės vertybės, 2016

 

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.