Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Stendinių modelių konkurso rezultatai

Informacija

Kauno moksleivių techninės kūrybos centre 2016 m. vasario 22 d. – kovo 10 d. organizuotoje respublikinėje mokinių stendinių modelių konkurse-parodoje dalyvavo ir mūsų mokyklos mokiniai. Pijaus Marazo, 8d klasės mokinio, modelis plastikinių aviamodelių kategorijoje įvertintas antrąja vieta. Vakario Jono Paulavičiaus, 8d klasės mokinio, modelis plastikinių karinės technikos modelių kategorijoje įvertintas trečiąja vieta. Mokinius paruošė mokytojas metodininkas Rimvydas Ambrulis.

Technologijų mokytojas Rimvydas Ambrulis

stendiniai2016

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.