Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Dėl priėmimo į gimnazijos III-ąją klasę

Informacija

Skelbiamas priimtų mokytis į III gimnazijos klasę sąrašas.

Priimtų į III-ąją gimn.klasę mokinių sąrašas PDF

Pasirašyti sutartis mokytis pagal vidurinio ugdymo programą kviečiame nuo 2016 m. birželio 21 d. iki 2016 m. rugpjūčio 30 d. gimnazijos raštinėje.
Pasirašant sutartį dalyvauja mokinys ir vienas iš tėvų (globėjų).

Priėmimo komisijos pirmininkė
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigita Ambrulienė,
tel. 332772

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.