Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Sėkminga tarptautinio bendradarbiavimo pradžia Erasmus+ projekte

Informacija

Lapkričio pabaigoje įvykęs strateginių mokyklų partnerysčių projekto „Inclusion on the way to Europe“ koordinatorių susitikimas leido pažvelgti į gimnaziją Europos kolegų akimis.

Pirmą vizito dieną partnerinių šalių mokytojai bei mokyklų vadovai praleido gimnazijoje. Pažintis prasidėjo šiltu direktorės A.Bancevičienės pasveikinimu. Lydimi mokinių parlamento, svečiai susipažino su gimnazija: lankėsi bibliotekoje, lietuvių kalbos kabinete, instrumentinėse klasėse, mokytojų kambaryje. Svečiai ne tik klausėsi R.Burinskienės vadovaujamo gimnazistų choro pasirodymo, bet ir patys giedojo Kalėdų giesmes. Visus maloniai nustebino folkloro pamokos bei instrumentinio skyriaus muzikantų pasirodymai. Kadangi susitikimo tema buvo „Mokymasis bendradarbiaujant STEAM grupės mokomuosiuose dalykuose“ (viena iš projekto temų), kolegas iš Europos "Vyturio" gimnazijos mokytojai pakvietė stebėti atviras integruotas pamokas. Pagal savo darbo specifiką partneriai pasirinko, kurią pamoką stebės. Švedijos bei Rumunijos kolegos, dirbantys vyresnėse klasėse, stebėjo integruotą Ig gimn. klasės anglų kalbos ir IT pamoką, vedamą mokytojų J.Leonavičienės (infomacinės technologijos) ir V.Paulauskienės (anglų kalba). Turkijos bei Rumunijos kolegos, dirbantys pradinėse klasėse, dalyvavo integruotoje anglų kalbos ir matematikos pamokoje (3 a kl.). Pamoką vedė pradinių klasių mokytoja I.Sušinskaitė kartu su anglų kalbos mokytojomis L. Dovydiene ir G.Kukeniene. Mūsų mokytojų pastangos ir profesionalumas tikrai pasiteisino, nes Europos kolegoms pamokos labai patiko ir visi pripažino, kad buvo įdomu, o didžiausia naujovė buvo tai, jog pamokas vedė ne viena, o dvi mokytojos. Mūsų gimnazijos mokytojų sukurti pamokų modeliai bei rekomenduojamos priemonės sėkmingam pamokų įgyvendinimui bus panaudotos ir pritaikytos partnerinėse Švedijos, Turkijos, Rumunijos mokyklose bei integruotos į projekto veiklas.

Projekto partneriams III-IV gimn. klasių mokiniai pristatė savo sukurtą virtualią parodą „Maldos namai mano mieste“. Medžiagą parodai, bendradarbiaudami tarpusavyje bei su dailės mokytoja J.Stravinskiene ir anglų kalbos mokytoja D.Visockiene, mokiniai surinko integruotų anglų kalbos ir fotografijos pamokų metu, kurios vyko Kauno bažnyčiose, mečetėje, sinagogoje bei cerkvėje. Bendru partnerių sprendimu šią veiklą jie taip pat pritaikys savo praktikoje.

Visą darbo dieną gimnazijos veiklą stebėjusiems Europos kolegoms įspūdį padarė savitas muzikinis bei salezietiškas ugdymas, mokinių dėvimos uniformos bei bendra kultūra, gimnazistų anglų kalbos, informacinių technologijų žinios, pradinukų smalsumas ir drausmė, visos bendruomenės svetingumas ir bendravimas. Trumpas darbinis dviejų dienų vizitas baigėsi kelione į Trakus, kurios metu buvo organizuota edukacinė programa. Kiekvienos partnerinės šalies dalyvis bei mokiniai Trakų pilyje turėjo surasti Lietuvos istorijos sąsajas su Švedija, Rumunija ir Turkija.

Mokymasis bendradarbiaujant netradicinėje aplinkoje mokiniams leido geriau pažinti partnerinių šalių kultūrą bei istoriją, o partneriams geriau pažinti Lietuvą.

Projekto koordinatorė anglų kalbos mokytoja D.Visockienė

Erasmus+ 1 vizitas

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.