Biblioteka - informacijos centras

Informacija
Sukūrė Sekmadienis, 2018 sausio 07 19:41
Peržiūros: 6482

Bibliotekos elektroninis paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  

Bibliotekos - informacijos centro misija 

Teikti informaciją ir idėjas, kurios yra svarbios sėkmingai veiklai šių dienų vis labiau į žinias ir informaciją orientuotoje visuomenėje, vykdyti informacines ir edukacines funkcijas, suteikti moksleiviams visą gyvenimą trunkančio mokymosi įgūdžius, padėti jiems tapti atsakingais piliečiais, mokyti kokybiškai mokytis ir pritaikyti turimas žinias.

Pagrindiniai gimnazijos bibliotekos tikslai ir uždaviniai:

Gimnazijos bibliotekoje - informaciniame centre dirba bibliotekininkė ir bibliotekos vedėja, baigusi VU KHF bibliotekininkystės ir bibliografijos specialybę.

skait1
skait2
bib3
bib4
fondas2
fondas1
bib2
bib5
1/8 
start stop bwd fwd

Knygų fondas – per 20 tūkst. egzempliorių knygų ir 32000 vadovėlių. Knygų fondas komplektuojamas, atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius, teikiama pagalba mokytojams, sudarant ir įgyvendinant ugdymo planus, keliant kvalifikaciją. Informuojama apie profesijas, aukštąsias mokyklas, ugdomi mokinių ir mokytojų informaciniai gebėjimai, mokoma ieškoti informacijos, analizuoti, vertinti informaciją bei jos šaltinius, naudotis informacinėmis technologijomis. Biblioteka praturtinama mokytojų, knygų autorių, rėmėjų, mokinių dovanotomis knygomis.

Bibliotekoje – informacijos centre galima:

Biblioteka dalyvavo projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų  bibliotekų modernizavimas“. Projekte  laimėtas finansavimas 250000 Lt sumai, už kurią 2010 m.  įsigyta informacinių kompiuterinių technologijų, atnaujinti bibliotekos ir skaityklos-informacinio centro baldai.  Nuo 2011 m. pradėta dirbti su MOBIS (mokyklų bibliotekų informacijos sistema),  rekataloguojamas  senas bibliotekos fondas. Biblioteka naudojasi 511 moksleivių, 82 mokytojai. Per metus bibliotekoje apsilanko 11 000 lankytojų, jiems išduodama 6559 egz. knygų. Bibliotekoje – informacijos centre yra 9 kompiuteriai mokiniams, multimedijos projektorius, kopijavimo aparatas.

Mokiniai naudojasi interneto tinklo resursais, spausdinimo,  vaizdo, garso aparatūra, rengia kūrybinius darbus, projektus, ruošiasi pamokoms ir popamokinei veiklai. Bibliotekoje – informaciniame centre ruošiamos parodos valstybinėms ir kalendorinėms šventėms paminėti, rašytojų, žymių žmonių jubiliejams, teminės ir personalinės parodos. Bendradarbiaujame su mokytojais dalykininkais, rengiame integruotus projektus, susitikimus su  leidyklų darbuotojais, įdomiais žmonėmis, organizuojame literatūrines savaites, kalbų dienas, konkursus, vyksta olimpiados, parodų pristatymai. Bendradarbiaujame su kitomis mokyklų bibliotekomis.