Pedagogų posėdžiai, pranešimai

Informacija
Sukūrė Šeštadienis, 2017 rugsėjo 02 18:25
Peržiūros: 265

Gimnazijos savanorystės patirties pristatymas respublikinėje parodoje "Mokykla 2017", 2017-11-24 (pranešimo "Savanori...auk" medžiaga)

Pedagogų posėdžio, vykusio 2017-08-30, pranešimų medžiaga:

1. Direktorės A.Bancevičienės pranešimas "Ugdymo Kauno "Vyturio" gimnazijoje lūkesčiai ir galimybės".

2. Pranešimas "Mokymosi pasiekimų kokybės siekis: kryptys ir priemonės 2017-2018 m.m.", parengė direktorės pavaduotoja ugdymui I.Petkevičienė.

3. Direktorės pavaduotojos ugdymui J.Burneikienės ir psichologės R.Juknienės pranešimas "Vaiko gerovės komisijos veikla teikiant pagalbą mokiniams, tėvams ir mokytojams".

Vaiko gerovės komisijos veikla teikiant pagalbą mokiniams, tėvams ir mokytojams