Leidinys "Ugdymas(is) paradigmų kaitoje"

Informacija
Sukūrė Sekmadienis, 2016 lapkričio 27 20:11
Peržiūros: 573

Leidinyje "Ugdymas(is) paradigmų kaitoje" pristatomas Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas, Geros mokyklos koncepcija, atnaujinta Mokyklų, įgyvendinančių bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika ir jų įgyvendinimo gairės. Šie dokumentai yra bendri susitarimai, kuriuose tęsiama esminė bendrojo ugdymo nuostata, orientuota į ugdytinio asmenybės atsiskleidimą ir augimą.

Leidinį galima rasti ministerijos svetainėje adresu

 http://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/Ugdymas%20paradigm%C5%B3%20kaitoje.pdf