Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Konkursas "Linksmieji pirštukai"

Informacija

Kiekvienais metais fortepijono grupės mokytojos organizuoja II – III klasių mokyklinį etiudų konkursą "Linksmieji pirštukai". Kaip kiekvienais metais, taip ir šiemet šio renginio vedėja mokytoja S. Maldonienė kvietė mažuosius pianistus parodyti savo technines galimybes, pirštų bėglumą bei mokėjimą elgtis scenoje. Vaikų pasirodymą stebėjo ir vertino labai rimta komisija - direktoriaus pavaduotoja J.Zemlevičienė, mokytoja ekspertė A.Didžiulytė, mokytoja metodininkė A.Banaitienė). Kol komisija skaičiavo balus, tėveliai, vaikai ir mokytojai klausėsi fortepijono mokytojos metodininkės S.Garšanovės paskaitos. Visi vaikai ir jų mokytojai buvo apdovanoti padėkos raštais, diplomais bei atminimo dovanėlėmis.

Komisijos vertinimu I vietą laimėjo ir buvo išrinkta geriausia bei techniškiausia konkurso pianiste Meda Motiejūnaitė, III kl. ( mokytoja A.Didžiulytė). Sėkmingai pasirodė ir dar viena pirmos vietos laimėtoja D.Janulytė, II kl. ( mokytoja A.Didžiulytė) Antrąsias vietas pasidalino E.Vasauskaitė, II kl. ( mokytoja V.Karužaitė), I.Lazaravičius, II kl. ir K.Vonžodaitė, III kl. (mokytoja A.Banaitienė), L.Stasiškytė, III kl. mokytoja O.Baranauskienė), U.Lukaševičiūtė, III kl. mokytoja S.Garšanovė). Trečiosios vietos atiteko mokinėms E.Kimantaitei, III kl. mokytoja L.Aleksandravičienė) ir S.Milčiūtei, III kl. mokytoja A.Banaitienė).

Konkurso tikslas - skatinti vaikų motyvaciją groti etiudus, lavinti judesių laisvumą, pirštų bėglumą. Ruošimasis konkursui įpareigoja vaiką atsakingiau dirbti, patobulinti savo techniką bei siekti geresnio rezultato.
Sveikiname konkurso dalyvius!

Fortepijono mokytoja A. Banaitienė

Linksmieji pirštukai 2015

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.