Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Muzikos skyriaus istorija

Informacija

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-292 „Dėl leidimo Kauno „Vyturio“ vidurinei mokyklai vykdyti formaliąsias muzikinio ugdymo programas“ mokyklai leista vykdyti formaliąsias muzikinio ugdymo programas, įsteigtas Instrumentinis (nuo 2009 m. vasario 5 d. – Muzikos) skyrius.

Sustiprintas muzikinis ugdymas Kauno "Vyturio"  (27-oje) vidurinėje mokykloje pradėtas mokyti nuo pirmos klasės 1989 metais. 1991 metais buvusios Kauno I vaikų muzikos mokyklos filialo bazėje buvo įsteigtas instrumentinis skyrius. 1998-03-01 pasirašyta sutartis su Lietuvos Alternatyvios muzikos centru dėl instrumentinės „Credo“ klasės įkūrimo, kurioje muzikuoja specialiųjų poreikių vaikai iš Kauno miesto mokyklų.

Į mokyklos muzikos skyrių priimami mokiniai iš įvairių Kauno miesto ir rajono mokyklų nuo 6 iki 18 metų. Čia jie po pamokų mokosi groti individualiuose ir grupiniuose užsiėmimuose. Yra parengtos programos, kurios atitinka mokinių norus ir jų gebėjimus. Pasirinkto muzikos instrumento pamokoje mokiniai įgyja grojimo įgūdžius, teorines žinias taiko praktikoje. Mokykloje natūraliai jungiama kūrybinė raiška ir meninių gebėjimų lavinimas. Muzikos užsiėmimai vyksta pagal atskirą tvarkaraštį.

Šiame skyriuje, greta individualaus muzikavimo, plėtojamas grojimas ansambliuose ir kolektyvinis muzikavimas. Mokiniai skatinami koncertuoti, įtraukiami į projektinę veiklą.

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.