Muzikos skyriaus istorija

Informacija
Sukūrė Sekmadienis, 2018 sausio 07 20:10
Peržiūros: 2778

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-292 „Dėl leidimo Kauno „Vyturio“ vidurinei mokyklai vykdyti formaliąsias muzikinio ugdymo programas“ mokyklai leista vykdyti formaliąsias muzikinio ugdymo programas, įsteigtas Instrumentinis (nuo 2009 m. vasario 5 d. – Muzikos) skyrius.

Sustiprintas muzikinis ugdymas Kauno "Vyturio"  (27-oje) vidurinėje mokykloje pradėtas mokyti nuo pirmos klasės 1989 metais. 1991 metais buvusios Kauno I vaikų muzikos mokyklos filialo bazėje buvo įsteigtas instrumentinis skyrius. 1998-03-01 pasirašyta sutartis su Lietuvos Alternatyvios muzikos centru dėl instrumentinės „Credo“ klasės įkūrimo, kurioje muzikuoja specialiųjų poreikių vaikai iš Kauno miesto mokyklų.

Į mokyklos muzikos skyrių priimami mokiniai iš įvairių Kauno miesto ir rajono mokyklų nuo 6 iki 18 metų. Čia jie po pamokų mokosi groti individualiuose ir grupiniuose užsiėmimuose. Yra parengtos programos, kurios atitinka mokinių norus ir jų gebėjimus. Pasirinkto muzikos instrumento pamokoje mokiniai įgyja grojimo įgūdžius, teorines žinias taiko praktikoje. Mokykloje natūraliai jungiama kūrybinė raiška ir meninių gebėjimų lavinimas. Muzikos užsiėmimai vyksta pagal atskirą tvarkaraštį.

Šiame skyriuje, greta individualaus muzikavimo, plėtojamas grojimas ansambliuose ir kolektyvinis muzikavimas. Mokiniai skatinami koncertuoti, įtraukiami į projektinę veiklą.