Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Muzikos skyriaus veikla

Informacija

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-292 „Dėl leidimo Kauno „Vyturio“ vidurinei mokyklai vykdyti formaliąsias muzikinio ugdymo programas“ mokyklai leista vykdyti formaliąsias muzikinio ugdymo programas, įsteigtas Instrumentinis (nuo 2009 m. vasario 5 d. – Muzikos) skyrius (toliau – skyrius), kurio buveinė adresu Taikos pr. 51, LT-50428, Kaunas. Mokymas skyriuje vyksta lietuvių kalba, mokymo forma – dieninė, vykdomos ankstyvojo, pradinio, pagrindinio ir išplėstinio muzikinio ugdymo programos, mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai išduodami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

Muzikos skyriaus ugdymo turinį reglamentuoja Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2002-05-30 įsakymu Nr. 986 patvirtinti "Muzikos mokyklų programiniai reikalavimai".

Mokykloje  muzikos skyriuje dirba aukštos kvalifikacijos mokytojai: 41 muzikos dalykų specialistas, iš jų 2 ekspertai, 14 mokytojų metodininkų, 24 vyr. mokytojai, 1 mokytoja. Vaikai mokomi šių programų: fortepijono, smuiko, akordeono, armonikos, kanklių, gitaros, elektroninių vargonų, saksofono, birbynės, lumzdelio/išilginės fleitos, solfedžio, muzikos teorijos.

Muzikos skyriaus veiklą kuruoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanda Zemlevičienė.

Muzikos skyriaus veiklos 2010 metais aprašas.

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.