Muzikos skyriaus veikla

Informacija
Sukūrė Sekmadienis, 2016 gegužės 01 20:13
Peržiūros: 2899

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-292 „Dėl leidimo Kauno „Vyturio“ vidurinei mokyklai vykdyti formaliąsias muzikinio ugdymo programas“ mokyklai leista vykdyti formaliąsias muzikinio ugdymo programas, įsteigtas Instrumentinis (nuo 2009 m. vasario 5 d. – Muzikos) skyrius (toliau – skyrius), kurio buveinė adresu Taikos pr. 51, LT-50428, Kaunas. Mokymas skyriuje vyksta lietuvių kalba, mokymo forma – dieninė, vykdomos ankstyvojo, pradinio, pagrindinio ir išplėstinio muzikinio ugdymo programos, mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai išduodami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

Muzikos skyriaus ugdymo turinį reglamentuoja Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2002-05-30 įsakymu Nr. 986 patvirtinti "Muzikos mokyklų programiniai reikalavimai".

Mokykloje  muzikos skyriuje dirba aukštos kvalifikacijos mokytojai: 41 muzikos dalykų specialistas, iš jų 2 ekspertai, 14 mokytojų metodininkų, 24 vyr. mokytojai, 1 mokytoja. Vaikai mokomi šių programų: fortepijono, smuiko, akordeono, armonikos, kanklių, gitaros, elektroninių vargonų, saksofono, birbynės, lumzdelio/išilginės fleitos, solfedžio, muzikos teorijos.

Muzikos skyriaus veiklą kuruoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanda Zemlevičienė.

Muzikos skyriaus veiklos 2010 metais aprašas.