Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Priėmimas į Muzikos skyrių 2018

Informacija
Muzikos skyrius Kauno “Vyturio” gimnazijoje kviečia mokytis šių programų:
fortepijono, smuiko, akordeono, armonikos, kanklių, gitaros, elektroninių vargonų, saksofono, birbynės, lumzdelio, skersinės fleitos dalykų.
 
Užsiėmimai vyksta po pamokų, todėl mokytis priimami mokiniai ir iš kitų mokyklų. Prašymai jau priimami.
 
Klausos patikrinimas vyks gegužės mėn. 24, 25, 28 dienomis 17.00-19.00 val.
 
Mokslas trunka nuo 6 iki 8 metų. Baigus kursą išduodami Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai (9201). Priimami vaikai nuo 6 iki 18 metų, pageidaujantys mokytis muzikos ir turintys muzikinių gebėjimų;
  • pradinis muzikinis ugdymas rekomenduojamas 6 – 11 metų mokiniams;
  • pagrindinis muzikinis ugdymas rekomenduojamas 11 – 16 metų mokiniams;
  • baigę pagrindinio muzikinio ugdymo programas, mokiniai gali rinktis išplėstinio muzikinio ugdymo programą.
 
Telefonai:   
Pavaduotoja ugdymui   J. Zemlevičienė   (8-37) 33-18-96
Raštinė       (8-37) 33-25-72
   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.