Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

Priėmimo komisija >>

Priėmimo tvarkos aprašas >>

Vartotojo vadovas >>

   

Comenius projektas neužmirštas - vėl svečiuojasi italai

Informacija

Svečiai iš Italijos Turino Eduardo Agnelli salezietiško ugdymo mokyklos balandžio 5 dieną ir vėl šurmuliavo gimnazijos koridoriuose. Džiaugiamės, kad praėjus net dvejiems metams po dvišalio Comenius projekto įgyvendinimo, užsimezgusi draugystė tarp mokyklų nenutrūksta iki šiol.

1 italai2017

Trumpam vizitui atvykusią 14 mokinių ir 2 mokytojų komandą iš Italijos mūsų gimnazijos atstovai šiltai pasitiko pakviesdami į mišraus choro, kuriam vadovauja Renalda Burinskienė, pasirodymą. Vėliau svečius į aktyvią veiklą įtraukė folkloro mokytoja Rūta Fluturienė su mokiniais.

 2 italai2017

Svečiams „Vyturio“ gimnazistai pristatė Lietuvos ir mokyklos istoriją, lankytinas vietas, vedė linksmą lietuvių kalbos pradmenų pamoką. Susitikimas baigėsi abiejų šalių mokinių diskusija ir įspūdžių pasidalijimu. Atsisveikinome su italais vildamiesi, kad jau tradicija tampantis susitikimas įvyks ir kitąmet.

Anglų kalbos mokytoja Vaida Paulauskienė

Tarptautinių Comenius projektų finalas

Informacija

logo est
Nuo 2013 metų dvejus metus mūsų gimnazijoje vykdyti tarptautiniai Comenius projektai baigėsi. Per dvejus europinio bendradarbiavimo metus tarptautinėse mobilumo programose sudalyvavo 30 mokinių (10 mokinių dalyvavo dvišalio projekto Robotenglish mainuose, 20 mokinių – daugiašalio projekto "Dive in the sky" mainų programose). Nuo 2013 m. atlikta daug praktinių, projektinių mokinių darbų. Visi jie turi ilgalaikę išliekamąją vertę. Mūsų gimnazijos mokinių ir mokytojų projektinė veikla - pranešimai, tyrimai, pamokų planai, organizuoti renginiai - patalpinti European Shared Treasure (Pasidalinti Europos lobiai) duomenų bazėje ir prieinami bet kuriai šia veikla besidominčiai Europos mokyklai. Įvykdyti projektai pažymėti "I am in EST“ duomenų bazės logotipu.

Projektinės veiklos "Dive in the sky" medžiaga >>

Projektinės veiklos "Robotenglish" medžiaga >>

Tarptautinių projektų koordinatorės, anglų kalbos mokytojos
Daiva Visockienė ir Vaida Paulauskienė.

Comenius projekto "ROBOTENGLISH" rezultatas

Informacija

robot header 

ROBOTENGLISH: ANGLŲ KALBOS NAUDOJIMAS INTEGRUOTAM TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ MOKYMUI - dvišalis mokyklų partnerysčių projektas tarp dviejų Italijos ir Lietuvos vidurinių mokyklų. Projektas truko dvejus metus (2013-2015 m.) Projekto mobilumo veiklose dalyvavo 10 mūsų gimnazijos ir 12 Italijos Turino miesto Eduardo Agnelli salezietiško ugdymo licėjaus mokinių.

Vyresniųjų klasių mokiniai, besidomintys informacinėmis technologijomis bei su jomis siejantys savo ateities lūkesčius, turėjo puikią galimybę išbandyti save ROBOTENGLISH projekto veiklose, naudodami anglų kalbą integruotam tiksliųjų mokslų, tokių kaip informacinės technologijos, matematika, elektronika, mokymuisi. Projekte numatyti produktai savaeigis robotas ir jo veikimo instrukcija/aprašas buvo sėkmingai sukurti. Pagal projektą italų mokinių užduotis (kartu su Lietuvos mokiniais mainų vizitų metu) sukonstruoti ir programuoti mažą savaeigį robotą; projekto produkto (roboto) techninis vadovas buvo parengtas bendradarbiaujant abiem partnerinėms šalims, tačiau redagavimą anglų kalba atliko lietuvių mokiniai. Projekto metu mokiniai bendravo, dalinosi informacija projekto internetinėje svetainėje, kompiuterine programa "Skype", skleidė visą projekto veikloms įgyvendinti reikalingą medžiagą. Projekto įgyvendinimą sudarė šie etapai:

  • pristatymas mokyklose, duomenų rinkimas;
  • įgyvendinimas (abipusiai mainai, vietos renginiai, veiklos, vertinimas);
  • baigiamasis seminaras, leidiniai.

Pagrindinis šios partnerystės tikslas buvo pagerinti ES dimensiją švietimo srityje skatinant mokslinę veiklą mokykloms bendradarbiaujant pasirinkta tema: informacinių technologijų pritaikymas robotikoje pasitelkiant anglų kalbą. Pagrindiniai projekto produktai robotas bei techninis vadovas robotui sukurti ir programuoti bei projekto veiklų ir patirčių aprašas yra patalpinti projekto internetinėje svetainėje, išleista knyga ir elektroninis leidinys anglų kalba. Projekto veiklų bei rezultatų sklaida buvo atliekama mokykloje, įtraukiant vietos jaunimą bei platesnę bendruomenę (šeimos narius, draugus), buvo publikuoti straipsniai vietos leidiniuose.

Susipažinkite su mūsų gimnazijos mokinių parengtu leidiniu anglų kalba "Robotenglish: applied IT mixed with English. Bilateral school partnership project" >>

Baigiamasis Comenius daugiašalio projekto "Dive in the sky" vizitas Eskišehire

Informacija

2015 gegužės 10-16 dienomis Tarptautinio daugiašalio Comenius projekto "Dive in the sky" mokyklos komanda dalyvavo paskutinėje mobilumo programoje ir baigiamajame partnerių susitikime, kurį organizavo projektą koordinuojanti šalis Turkija. Visos projekto veiklos finansuojamos Mokymosi visą gyvenimą programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų fondas. Mokyklai atstovavo 10b klasės mokinės Kotryna Bieliauskaitė ir Ramunė Stabingytė. Mokines lydėjo ir projekto baigiamojoje konferencijoje bei apibendrinime dalyvavo projekto koordinatorės anglų kalbos mokytojos D.Visockienė ir L. Dovydienė bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Petkevičienė. 

Viešnagę Turkijoje pradėjome nuo pažinties su spalvingu ir kontrastingu Stambulo miestu. Stambule mus pasitiko ne tik projekto partneriai, bet ir mūsų mokykloje anglų kalbos mokytojos asistentės praktiką 2010-2011 metais atlikusi Comenius programos dalyvė Sevilay Efe. Su buvusia kolege ir mokytoja pasidalinome prisiminimais apie mokyklą, Lietuvą ir Kauną. Jos lydimos pažinome tikrą Turkijos kultūrą ir papročius, išskirtinę Stambulo didybę.
Didžiają savaitės dalį praleidome Eskišehire, mieste vakarinėje Turkijoje, pusiaukelėje tarp Ankaros ir Bursos. Šis miestas įsikūręs prie Porsuko upės ir yra provincijos centras. Susisiekimo mazgas ir pramoninis centras, garsus savo maisto, cemento, tekstilės, medienos apdirbimo, mašinų gamybos pramone. Eskišehiras turkų kalba reiškia "senas miestas". Kadaise buvęs garsus Osmanų imperijos kultūros centras, dabar Eskišehiras šiuolaikiškas ir pažangus Turkijos miestas, apsuptas gausybės parkų, poilsio zonų bei šiuolaikiškų pastatų.

Baigiamojo vizito metu apsilankėme partnerių mokykloje, kur buvome pagarbiai sutikti Eskišehiro savivaldybės ir švietimo skyriaus atstovų. Mokiniai buvo parengę folklorinę programą ir pristatė savo darbus, kuriuos atliko per dvejus projekto eigos metus. Visų bendradarbiaujančių mokyklų mokiniai pristatė savo projektinius darbus praktinės konferencijos metu. Mokytojai aptarė tolimesnes bendradarbiavimo galimybes bei paskutinius šio projekto darbus. Po įtemptų darbo dienų tęsėme pažintį su Turkijos kultūra bei papročiais.

Paskutinis vizitas buvo darbingas bei turiningas. Jo metu turėjome išskirtinę galimybę pažinti tolimosios Turkijos kultūrinį bei religinį paveldą, papročius ir tradicijas. Turkijos partnerių svetingumas ir nuoširdumas lydėjo visos kelionės metu. Visos delegacijos jautėsi kaip vienos šeimos nariai, kuriuos visus šiuos dvejus metus vienijo bendras projektinis darbas.

Projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja Daiva Visockienė

Buon Giorno, Lietuva!

Informacija

italai siluvoje

Šių metų balandžio 8 dieną Kauno „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla tarė Buon Giorno! svečiams iš Turino (Italija) Eduardo Agnelli saliezietiško ugdymo mokyklos, kurioje mūsų mokinių ir mokytojų komanda lankėsi pernai. Abi mokyklos bendradarbiauja dalyvaudamos dvišaliame Comenius projekte. Projektas finansuojamas iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Pagrindinis šio dvišalio projekto tikslas – skatinti anglų kalbos vartojimą integruotam tiksliųjų mokslų (informacinės technologijos, matematika, elektronika) mokymuisi bei mokymui, kartu sutelkiant dėmesį į automatizuotų technologijų reikšmę žinių ir technikos amžiuje. Į Lietuvą dalyvauti mainų programoje atvyko dvidešimt du projektą koordinuojančios šalies dalyviai.

Partnerių priėmimui mokykla įtemptai ruošėsi ir dabar gali pasidžiaugti puikiais įspūdžiais iš ilgai laukto susitikimo. Jau pirmąjį ankstyvą ir saulėtą rytą atvykusi į mokyklą Tik atvykusią Italijos mokinių ir mokytojų delegaciją skambia daina pasitiko mokyklos mišrus choras. Mokyklos direktorė pasveikino svečius, o pernai Italijoje mainų vizite dalyvavę mūsų mokiniai pasidalino prisiminimais. Šiek tiek įdienojus, svečiams buvo surengta ekskursija po Kauno senamiestį ir kitas miesto pasididžiavimu laikomas vietas. Po pažinties su miestu, italų delegacijos atstovas profesorius Giovanni Bosco nuoširdžiai sutiko papasakoti apie saliezietiško vertybinio ugdymo taikymą mokykloje ir dalyvavo jaukiame susitikime su mokyklos mokytojais (susitikimui vadovavo  sesuo Liucija Grybaitė).

Kita diena prasidėjo išvyka į Vilniaus „Robotikos akademiją“, kur mokiniai  susipažino su  populiariausia ir pažangiausia robotikos mokymosi priemone LEGO MINDSTORM EV3. Taip pat šios edukacinės pamokos metu  dalyviai buvo supažindinti su Roboti sąvokos kilme ir reikšme, su pagrindiniais dominuojančiais robotų tipais. Studentai mokė, kaip paprastus įrenginius atskirti nuo robotinių. Praktinė dalis susidėjo iš pirmojo Mindstorm roboto konstravimo, susipažinimo su LEGO MINDSTORM EV3 pagrindiniais elektroniniais komponentais, veikimo principu bei LEGO MINDSTORM EV3 grafine programavimo kalba. Atliko praktines užduotis naudodami  pačių sukurtus  ir suprogramuotus LEGO MINDSTORM EV3 robotus. Užsiėmimams pasibaigus,  su svečiais kilome į Gedimino kalną, žvalgėmės po Vilnių,  ragavome tradicinių lietuviškų valgių. Nepamiršome užsukti ir į Šv. Jono Bosko parapijos bažnyčią. Grįžome pavargę, tačiau kupini teigiamų prisiminimų.

Šiltasis savaitgalis buvo skirtas artimiau susipažinti su partnerių šeimomis bei  apsilankyti Kauno Filharmonijoje vykusiame tarptautiniame jaunųjų muzikų festivalyje. Sekmadienį Šv. Mišių italai klausėsi Kauno Prisikėlimo bažnyčioje.

Projekto šeimininkai, Kauno „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla, pradžiugino svečius išvyka į Druskininkus, kur šakočio kepimo edukacija buvo viena iš labiausiai italus sužavėjusių veiklų. Nepabūgę vėsesnio oro, parodėme italams saugomus savo praeities istorinius pėdsakus – Grūto parką. Nestigo ir užsiėmimų mokykloje: svečiai buvo kviečiami į istorijos ir geografijos pamoką, kurioje dešimtokai pristatė Lietuvą istoriniu, kultūriniu ir geografiniu aspektu, dalyvavo lietuvių kalbos pamokoje, vertė angliškos roboto instrukcijos terminus į lietuvių ir italų kalbas, šoko tautinius šokius vadovaujami folkloro mokytojos. Svečiai vedė linksmas italų kalbos pamokėles mokyklos šeštokams. Norisi pasidžiaugti, jog, nepabūgę vėsaus lietuviško klimato, abiejų šalių jaunuoliai dalyvavo futbolo rungtynėse (aišku, laimėjo draugystė).

Pagrindinė mainų vizito veikla buvo roboto konstravimas, pareikalavęs nemažai pastangų, tačiau rezultatai pradžiugino ir projekto dalyvius, ir kitus robotika besidominčius mokinius. Taip pat svečiai ir vyturiečiai dalyvavo Aleksandro Stulginskio universiteto mechatronikos centre, kur universiteto dėstytojas projekto dalyviams vedė užsiėmimus, susijusius su automatizuotų mechanizmų valdymu, vyko į Kauno Technologijos Universitetą, kur Robotikos laboratorijoje projekto komanda pristatė savo kurtą robotą, taip pat susipažino su universiteto studentų sukurtais darbais, atliko autonominių mobilių robotų kūrimo laboratorinius darbus.

Priešpaskutinę vizito dieną baigiamajam susitikimui ir vizito aptarimui simboliškai buvo pasirinkta Šiluva ir joje esantys Piligrimų svečių namai, kur prie jaukių pietų stalo pasidžiaugėme bendro darbo rezultatais ir patirtais įspūdžiais. Išvykos metu aplankėme  Kryžių kalną, kuris įprasmino visą dviejų katalikiškų mokyklų bendradarbiavimą.

Balandžio 17 dieną vildamiesi, jog partnerystė nenutrūks ir ateityje, tarėme svečiams šiltą Arrivederci!

Mokyklos direktorė Aleksandra Bancevičienė
Anglų kalbos mokytoja Vaida Paulauskienė

Daugiašalis Comenius projektas - geri įspūdžiai ir neįkainojama patirtis

Informacija

2015 metų sausio 26-31 dienomis mūsų mokyklos komandą drąsiai buvo galima vadinti jaunaisiais Lietuvos ambasadoriais, puikiai atstovavusiais Kaunui ir savo mokyklai.

Mobilumo programoje Bulgarijoje dalyvavo 8-10 klasių mokinių komanda, vadovaujama pavaduotojos ugdymui V. Belevičiūtės ir mokytojų L. Dovydienės, D. Visockienės. Ketvirtasis mainų vizitas vyko penktame pagal dydį Bulgarijos mieste – Ruse. Vietiniai gyventojai ir miesto svečiai jį pelnytai vadina Mažąja Viena. Įsikūręs ant Dunojaus upės kranto, šis miestas savo architektūra, parkais ir muzikinių festivalių gausa išties primena Austrijos sostinę. Nors vizito tema „Visatos ekologija“ gan siaura, tačiau turėjome ir puikią galimybę pažinti Bulgarijos kultūrą, papročius, folklorą. Balkanų regione, kuriame lankėmės, gyvenantys žmonės linksmi, šilti ir draugiški. Lietuvai čia rodoma ypatinga pagarba, ir tai mus lydėjo visos kelionės metu: nuo susitikimų Ruse savivaldybėje iki apsilankymų mokyklose.
Pirmosios vizito dienos buvo ypač darbingos ir įtemptos. Veiklos programą pradėjome dalyvavimu Ruse miesto informaciniame Europos centre organizuotoje paskaitoje - diskusijoje apie Mokslo ir Švietimo projektų įgyvendinimą Bulgarijoje. Renginį filmavo vietinė televizija, dalyvavo žiniasklaidos atstovai. Kitas vizitas – delegacijų prisistatymas Ruse apskrities savivaldybėje. Jo metu mokiniai pristatė savo mokyklas, o mokytojai pasidalino įžvalgomis apie projektinės veiklos naudą, aktualumą bei tolimesnę projekto eigą. Tą pačią dieną apsilankėme ir projekto partnerių Vasil Aprilov vidurinėje mokykloje. Smagiai nuteikė šeimininkų organizuota folkloro popietė, jos metu mokytojai įsimenamai papasakojo mokyklos istoriją. Kitą dieną visų šalių atstovai dalyvavo bendroje konferencijoje, kurioje mokytojai ir mokiniai pristatė projektinius darbus, tema „Visatos ekologija“. Tą dieną Nacionalinio istorijos muziejaus lankytojus muzikiniu siurprizu nustebino mūsų mokyklos mokinės, kai netikėtai užgrojo muziejaus salėje stovėjusiu pianinu. Klasikinę erdvę užpildė V. A. Mocarto, F. Šopeno kūriniai. Prie vyturiečių prisijungė Austrijos moksleiviai – ir ekspromtas išaugo į tarptautinį festivalį. Vakare malonus netikėtumas: stebėjome P. Čaikovskio baletą „Gulbių ežeras“ operos ir baleto teatre.

Vizito metu lankėmės Gabrovo observatorijoje, planetariume stebėjome žvaigždynus. Svečiavomės Ruse miesto matematinėje gimnazijoje. Joje mokosi gabūs tiksliesiems mokslams ir motyvuoti mokiniai, tačiau gimnazijos aplinka ypač kukli – joje seni mokykliniai baldai, nėra moderniųjų technologijų. Nepaisant to, mokiniai laimi prestižinius tarptautinius konkursus tokiose šalyse kaip Korėja, JAV, Vokietija. Sutikome vaikiną, dalyvavusį 2014 metų tarptautinėje astronomijos olimpiadoje Lietuvoje, Molėtuose. Vizitą puikiai apibendrino vieno gimnazisto, sukūrusio mobiliąją teleskopo programėlę, kurią jau naudoja NASA, palinkėjimai mūsiškiams: „Mokykla – tai nėra sienos: nebijokite kurti, eksperimentuoti. Netgi kvailai atrodanti idėja gali tapti moksliniu išradimu“.

Projekto koordinatorė
anglų kalbos mokytoja Daiva Visockienė

"Dive in the sky" projekto dalyviai stebėjo Saulės užtemimą

Informacija

2015 m. kovo 20 dieną aktyviausiai Comenius projekte dalyvaujantys  8-10 klasių mokiniai Kauno Rotušės aikštėje turėjo unikalią galimybę stebėti Saulės užtemimą kartu su 300 kauniečių bei miesto svečių.  Entuziastai astronomijos mėgėjai aikštėje pastatė keturis teleskopus, prie kurių nusidriekė ilgos kauniečių eilės – visi bent kelias sekundės turėjo galimybę pažvelgti į retą reginį per teleskopo akutę.

Stebėti Saulės užtemimo atvykome pasiruošę. Patarti fizikos mokytojo V.Baršausko,  įsigijome suvirintojų kaukėms naudojamus stiklus.  Pro juos gana aiškiai matėme dalinį Saulės užtemimą ir sulaukėme aikštėje susirinkusių žmonių dėmesio. Daugelis susirinkusiųjų norėjo kartu su mūsų grupe išbandyti šį stebėjimo metodą.  Taip pat unikalų reginį stebėjome ir teleskopais, kuriuos pastatė, reguliavo bei astronominėmis įžvalgomis su mokiniais dalinosi astronomijos klubo „ Albireo“ atstovai.

Savo įspūdžius, stebėjimo metu padarytas nuotraukas  bei įgytas žinias mokiniai pristatys bendrame daugiašalio projekto mokinių darbe, kurį jau rengia kartu su Austrijos ir Portugalijos moksleiviais.   Bendras darbo rezultatas bus pristatytas baigiamojoje projekto konferencijoje Turkijoje.

Projekto koordinatorė anglų kalbos mokytoja
Daiva Visockienė

Comenius projektas. Vizitas į Portugaliją

Informacija

Rugsėjo 22-28 dienomis mūsų mokyklos 9-12 klasių mokinių komanda kartu su direktorės pavaduotoja ugdymui Ina Petkevičiene ir anglų kalbos mokytojomis Lina Dovydiene bei Daiva Visockiene dalyvavo Comenius daugiašalio „Dive in the sky“ partnerysčių mainų projekte Portugalijoje. Šis projektas finansuojamas iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
Mobilumo programos vizito metu Portugalijoje komandos nagrinėjo temą „Saulė visiems“. Lietuvos delegacija kartu su projekto dalyviais iš Austrijos, Turkijos, Bulgarijos ir Portugalijos konferencijoje pristatė savo pranešimus apie teigiamą bei neigiamą saulės poveikį, saulės dėmes, saulės laikrodžius, dalijosi savo atliktais projektiniais darbais.
Vizito metu komandoms buvo sudarytos galimybės pažinti Portugalijos kultūrą, papročius, organizuotos ekskursijos į žymias lankytinas vietas. Veiklos programą pradėjome nuo susipažinimo su Lisabona: aplankėme įspūdingus jūros vartus, Castelo de Sao Jorge bei asketiškąją Lisabonos katedrą, kurioje 1195m. buvo krikštijamas Šv. Antanas Paduvietis. Portugalų kasdienio gyvenimo pagrindas yra šeima, o bendruomenėse galinga jėga išlieka katalikybė. Tolimesnę kelionę po vakarų Portugaliją visi kartu pradėjome trumpu apsilankymu ir malda Fatimoje. Turėjome išskirtinę galimybę aplankyti UNESCO paveldui priklausantį ir aukšta akademine kultūra pasižymintį Coimbros Universitetą, kurio observatorijoje ne tik klausėmės paskaitos apie saulės dėmes, bet ir stebėjome jas teleskopu, lankėmės universitetiniame senovinių astronomijos prietaisų muziejuje. Dalyvavome praktiniuose astronomijos užsiėmimuose Konstancos Astronomijos parke ir Gamtos mokslų muziejuje. Didelį įspūdį paliko Tomar miesto apylinkėse stūksančios Tamplierių pilys, vaizdinga Nazare miesto panorama ir Atlanto vandenynas. Lankėmės Torres Novas miesto muziejuje, kur turėjome progą išgirsti nacionaliniu turtu laikomų fado stiliaus dainų. Paskutinę vizito dieną praleidome jaukioje ir svetingoje Visconde S. Gião pradinėje mokykloje, kur maloniai nustebino pradinukų klasėje kabanti Lietuvos trispalvė ir sutikta lietuvaitė Rusnė, jau trečius metus besimokanti šioje mokykloje.
Dalyvaudama mobilumo programoje mokyklos komanda pagilino užsienio kalbų žinias, sužinojo daugiau apie saulę, Visatos ekologiją, pažino Portugalijos kultūrą ir papročius, patyrė sėkmingo komandinio darbo džiaugsmą, susitarė dėl tolimesnio bendradarbiavimo su projekto partnerinėmis mokyklomis.
Į Lietuvą parsivežėme ne tik begales įspūdžių, naujų draugų adresus, pagilintas žinias, bet ir toleranciją kitokiai kultūrai, kitokiai nuomonei.


Ina Petkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, koordinuojanti projekto veiklą
Daiva Visockienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, projekto vadovė

Comenius daugiašalis projektas „Dive in the sky“ tęsiasi Portugalijoje

Informacija

diveinthesky looTarptautinio daugiašalio projekto trečiasis etapas rugsėjo 20 - 28 dienomis vyks Portugalijoje, Torres Novas mieste. Mūsų mokyklos mokinių komanda, kartu su direktorės pavaduotoja ugdymui I. Petkevičiene ir anglų kalbos mokytojomis L. Dovydiene bei D. Visockiene lankysis partnerinėje Maria de Lamas vidurinėje mokykloje, kur dalyvaus projekto veiklose. Mainų vizito tema „ Saulė visiems“.  Lietuvai skirta darbų tematika - saulės laikrodžiai. 9-12 klasių mokinės pristatys savo darbus apie saulės laikrodžius Lietuvoje ir Europoje, dalyvaus mokinių seminare apie teigiamą ir neigiamą saulės poveikį aplinkai bei žmogaus sveikatai.

Į mobilumo programą vyksta 5 mokinės, aktyviai dalyvavusios projekto veikloje bei kūrusios projekto produktus. Dorotėja Sirvydytė (9d) sukūrė projektą pristatantį lankstinuką, skirtą projekto partneriams bei tarptautinės konferencijos dalyviams. Ji kartu su Aiste Šutaite iš 10a klasės parengė darbą apie saulės poveikį. Ugnė Endriulaitytė (12c) ir Milda Uleckaitė (12b) sukūrė ir sumaketavo informacinio DVD viršelį bei Kauno šviesos taršos žemėlapį. Laura Šliaužytė (12b) parengė pristatymą „Saulės laikrodžiai Lietuvoje“. Visos šios mokinės, vykstančios į mainų vizitą Portugalijoje, padėjo organizuoti projekto partnerių susitikimą mūsų mokykloje.

Projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja D.Visockienė

Comenius partnerių vizitas

Informacija

diveinthesky looPirmadienį mokykloje laukiame svečių, kurie mus džiugins visą savaitę: į Lietuvą, į Kauno "Vyturio“ katalikišką vidurinę mokyklą, atvyksta 26 mokiniai ir mokytojai iš Austrijos, Portugalijos, Turkijos ir Bulgarijos. Daugiašalio Comenius projekto “Dive in the Sky” ("Tyrinėkime dangų“) pirmasis susitikimas vyko Austrijoje Zalcburgo mieste gruodžio mėnesį. Antrasis susitikimas startuoja balandžio 28 dieną mūsų mokykloje. Bendrų projekto veiklų, kurias reikia aptarti, yra tikrai daug, taip pat reikia suplanuoti darbus ateinantiems mokslo metams. Viliamės, jog balandžio 29 - gegužės 3 dienomis antrajame  Comenius projekto dalyvių susitikime pavyks įgyvendinti visus iškeltus tikslus ir mus lydės darbinga bei džiugi nuotaika.

2014 m. balandžio 28 d. – gegužės 3 d. susitikime dalyvaujančios šalys ir mokyklos:

LITHUANIA - Kauno “Vyturıo” katalıkıška vıdurınė mokykla;
AUSTRIA - Privatgymasium Liefering;
BULGARIA - Основно Училище  "Васил Априлов";
PORTUGAL - Escola Secundária de Maria Lamas;
TURKEY - Pilot Binbaşı Ali Tekin İlkokulu.

Anglų kalbos mokytoja L. Dovydienė

Comenius partneriai iš Turino (Italijos) laukiami mūsų mokykloje

Informacija

robot header

Mokykloje balandžio 8-17 dienomis svečiuosis mokinių ir mokytojų komanda iš Turino Eduardo Agnelli saliezietiško ugdymo mokyklos, kurioje mūsų moksleivių delegacija lankėsi pernai.

Partnerių priėmimui jau ruošiamasi. Organizuojamos įvairios veiklos: vykome į „Robotikos akademiją“ Vilniuje, lankėmės Aleksandro Stulginskio Universitete esančiame Mechatronikos centre, vedėme lietuvių kalbos, geografijos ir istorijos pamokas, integruotas su anglų kalba, vertėme projekto produkto (roboto) žinyno terminus anglų kalbos pamokose. O svečius kviesime į kultūrines-pažintines ekskursijas po Kauną, Vilnių, Druskininkus ir Rumšiškes.

Dvišalio Comenius projekto „Robotenglish: applied IT mixed with English“ koordinatorės
direktorė Aleksandra Bancevičienė,
anglų kalbos mokytoja Vaida Paulauskienė

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.