Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Comenius projektas neužmirštas - vėl svečiuojasi italai

Informacija

Svečiai iš Italijos Turino Eduardo Agnelli salezietiško ugdymo mokyklos balandžio 5 dieną ir vėl šurmuliavo gimnazijos koridoriuose. Džiaugiamės, kad praėjus net dvejiems metams po dvišalio Comenius projekto įgyvendinimo, užsimezgusi draugystė tarp mokyklų nenutrūksta iki šiol.

1 italai2017

Trumpam vizitui atvykusią 14 mokinių ir 2 mokytojų komandą iš Italijos mūsų gimnazijos atstovai šiltai pasitiko pakviesdami į mišraus choro, kuriam vadovauja Renalda Burinskienė, pasirodymą. Vėliau svečius į aktyvią veiklą įtraukė folkloro mokytoja Rūta Fluturienė su mokiniais.

 2 italai2017

Svečiams „Vyturio“ gimnazistai pristatė Lietuvos ir mokyklos istoriją, lankytinas vietas, vedė linksmą lietuvių kalbos pradmenų pamoką. Susitikimas baigėsi abiejų šalių mokinių diskusija ir įspūdžių pasidalijimu. Atsisveikinome su italais vildamiesi, kad jau tradicija tampantis susitikimas įvyks ir kitąmet.

Anglų kalbos mokytoja Vaida Paulauskienė

Tarptautinių Comenius projektų finalas

Informacija

logo est
Nuo 2013 metų dvejus metus mūsų gimnazijoje vykdyti tarptautiniai Comenius projektai baigėsi. Per dvejus europinio bendradarbiavimo metus tarptautinėse mobilumo programose sudalyvavo 30 mokinių (10 mokinių dalyvavo dvišalio projekto Robotenglish mainuose, 20 mokinių – daugiašalio projekto "Dive in the sky" mainų programose). Nuo 2013 m. atlikta daug praktinių, projektinių mokinių darbų. Visi jie turi ilgalaikę išliekamąją vertę. Mūsų gimnazijos mokinių ir mokytojų projektinė veikla - pranešimai, tyrimai, pamokų planai, organizuoti renginiai - patalpinti European Shared Treasure (Pasidalinti Europos lobiai) duomenų bazėje ir prieinami bet kuriai šia veikla besidominčiai Europos mokyklai. Įvykdyti projektai pažymėti "I am in EST“ duomenų bazės logotipu.

Projektinės veiklos "Dive in the sky" medžiaga >>

Projektinės veiklos "Robotenglish" medžiaga >>

Tarptautinių projektų koordinatorės, anglų kalbos mokytojos
Daiva Visockienė ir Vaida Paulauskienė.

Comenius projekto "ROBOTENGLISH" rezultatas

Informacija

robot header 

ROBOTENGLISH: ANGLŲ KALBOS NAUDOJIMAS INTEGRUOTAM TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ MOKYMUI - dvišalis mokyklų partnerysčių projektas tarp dviejų Italijos ir Lietuvos vidurinių mokyklų. Projektas truko dvejus metus (2013-2015 m.) Projekto mobilumo veiklose dalyvavo 10 mūsų gimnazijos ir 12 Italijos Turino miesto Eduardo Agnelli salezietiško ugdymo licėjaus mokinių.

Vyresniųjų klasių mokiniai, besidomintys informacinėmis technologijomis bei su jomis siejantys savo ateities lūkesčius, turėjo puikią galimybę išbandyti save ROBOTENGLISH projekto veiklose, naudodami anglų kalbą integruotam tiksliųjų mokslų, tokių kaip informacinės technologijos, matematika, elektronika, mokymuisi. Projekte numatyti produktai savaeigis robotas ir jo veikimo instrukcija/aprašas buvo sėkmingai sukurti. Pagal projektą italų mokinių užduotis (kartu su Lietuvos mokiniais mainų vizitų metu) sukonstruoti ir programuoti mažą savaeigį robotą; projekto produkto (roboto) techninis vadovas buvo parengtas bendradarbiaujant abiem partnerinėms šalims, tačiau redagavimą anglų kalba atliko lietuvių mokiniai. Projekto metu mokiniai bendravo, dalinosi informacija projekto internetinėje svetainėje, kompiuterine programa "Skype", skleidė visą projekto veikloms įgyvendinti reikalingą medžiagą. Projekto įgyvendinimą sudarė šie etapai:

  • pristatymas mokyklose, duomenų rinkimas;
  • įgyvendinimas (abipusiai mainai, vietos renginiai, veiklos, vertinimas);
  • baigiamasis seminaras, leidiniai.

Pagrindinis šios partnerystės tikslas buvo pagerinti ES dimensiją švietimo srityje skatinant mokslinę veiklą mokykloms bendradarbiaujant pasirinkta tema: informacinių technologijų pritaikymas robotikoje pasitelkiant anglų kalbą. Pagrindiniai projekto produktai robotas bei techninis vadovas robotui sukurti ir programuoti bei projekto veiklų ir patirčių aprašas yra patalpinti projekto internetinėje svetainėje, išleista knyga ir elektroninis leidinys anglų kalba. Projekto veiklų bei rezultatų sklaida buvo atliekama mokykloje, įtraukiant vietos jaunimą bei platesnę bendruomenę (šeimos narius, draugus), buvo publikuoti straipsniai vietos leidiniuose.

Susipažinkite su mūsų gimnazijos mokinių parengtu leidiniu anglų kalba "Robotenglish: applied IT mixed with English. Bilateral school partnership project" >>

Baigiamasis Comenius daugiašalio projekto "Dive in the sky" vizitas Eskišehire

Informacija

2015 gegužės 10-16 dienomis Tarptautinio daugiašalio Comenius projekto "Dive in the sky" mokyklos komanda dalyvavo paskutinėje mobilumo programoje ir baigiamajame partnerių susitikime, kurį organizavo projektą koordinuojanti šalis Turkija. Visos projekto veiklos finansuojamos Mokymosi visą gyvenimą programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų fondas. Mokyklai atstovavo 10b klasės mokinės Kotryna Bieliauskaitė ir Ramunė Stabingytė. Mokines lydėjo ir projekto baigiamojoje konferencijoje bei apibendrinime dalyvavo projekto koordinatorės anglų kalbos mokytojos D.Visockienė ir L. Dovydienė bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Petkevičienė. 

Viešnagę Turkijoje pradėjome nuo pažinties su spalvingu ir kontrastingu Stambulo miestu. Stambule mus pasitiko ne tik projekto partneriai, bet ir mūsų mokykloje anglų kalbos mokytojos asistentės praktiką 2010-2011 metais atlikusi Comenius programos dalyvė Sevilay Efe. Su buvusia kolege ir mokytoja pasidalinome prisiminimais apie mokyklą, Lietuvą ir Kauną. Jos lydimos pažinome tikrą Turkijos kultūrą ir papročius, išskirtinę Stambulo didybę.
Didžiają savaitės dalį praleidome Eskišehire, mieste vakarinėje Turkijoje, pusiaukelėje tarp Ankaros ir Bursos. Šis miestas įsikūręs prie Porsuko upės ir yra provincijos centras. Susisiekimo mazgas ir pramoninis centras, garsus savo maisto, cemento, tekstilės, medienos apdirbimo, mašinų gamybos pramone. Eskišehiras turkų kalba reiškia "senas miestas". Kadaise buvęs garsus Osmanų imperijos kultūros centras, dabar Eskišehiras šiuolaikiškas ir pažangus Turkijos miestas, apsuptas gausybės parkų, poilsio zonų bei šiuolaikiškų pastatų.

Baigiamojo vizito metu apsilankėme partnerių mokykloje, kur buvome pagarbiai sutikti Eskišehiro savivaldybės ir švietimo skyriaus atstovų. Mokiniai buvo parengę folklorinę programą ir pristatė savo darbus, kuriuos atliko per dvejus projekto eigos metus. Visų bendradarbiaujančių mokyklų mokiniai pristatė savo projektinius darbus praktinės konferencijos metu. Mokytojai aptarė tolimesnes bendradarbiavimo galimybes bei paskutinius šio projekto darbus. Po įtemptų darbo dienų tęsėme pažintį su Turkijos kultūra bei papročiais.

Paskutinis vizitas buvo darbingas bei turiningas. Jo metu turėjome išskirtinę galimybę pažinti tolimosios Turkijos kultūrinį bei religinį paveldą, papročius ir tradicijas. Turkijos partnerių svetingumas ir nuoširdumas lydėjo visos kelionės metu. Visos delegacijos jautėsi kaip vienos šeimos nariai, kuriuos visus šiuos dvejus metus vienijo bendras projektinis darbas.

Projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja Daiva Visockienė

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.