Comenius projektas neužmirštas - vėl svečiuojasi italai

Informacija

Svečiai iš Italijos Turino Eduardo Agnelli salezietiško ugdymo mokyklos balandžio 5 dieną ir vėl šurmuliavo gimnazijos koridoriuose. Džiaugiamės, kad praėjus net dvejiems metams po dvišalio Comenius projekto įgyvendinimo, užsimezgusi draugystė tarp mokyklų nenutrūksta iki šiol.

1 italai2017

Trumpam vizitui atvykusią 14 mokinių ir 2 mokytojų komandą iš Italijos mūsų gimnazijos atstovai šiltai pasitiko pakviesdami į mišraus choro, kuriam vadovauja Renalda Burinskienė, pasirodymą. Vėliau svečius į aktyvią veiklą įtraukė folkloro mokytoja Rūta Fluturienė su mokiniais.

 2 italai2017

Svečiams „Vyturio“ gimnazistai pristatė Lietuvos ir mokyklos istoriją, lankytinas vietas, vedė linksmą lietuvių kalbos pradmenų pamoką. Susitikimas baigėsi abiejų šalių mokinių diskusija ir įspūdžių pasidalijimu. Atsisveikinome su italais vildamiesi, kad jau tradicija tampantis susitikimas įvyks ir kitąmet.

Anglų kalbos mokytoja Vaida Paulauskienė

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.