Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Comenius mokytojų kvalifikacijos tobulinimas Jungtinėje Karalystėje

Informacija

2013 m. birželio 15-24 d. mūsų mokyklos informacinių technologijų/ekonomikos vyr. mokytoja Sandra Paštuolytė dalyvauja tarptautiniuose kursuose (Southampton, Jungtinė Karalystė), kurie finansuojami iš Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos „Comenius/Grundtvig“ paprogramės lėšų. Kvalifikacijos tobulinimo veiklos tema — „Švietimo sistemų lyginimas“. Kursų tema — „Quality and innovation in primary&secondary education“, t.y.  kokybė ir inovacijos pradiniame ir viduriniame ugdyme.
Kokybė ir inovacijos pradiniame ir viduriniame ugdyme - vieni svarbiausių kriterijų ugdant jaunus žmones. Jungtinė Karalystė viena iš stipriausių ekonomiškai išsivysčiusių valstybių. Labai svarbu domėtis stiprių valstybių mokslo kokybe ir inovacijomis XXI amžiuje, todėl tikime, kad galimybė pasikeisti su kitais kolegomis idėjomis, patirtimi šiuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose stipriai praturtins mokytojos turimas žinias, patobulins mokytojo tarpkultūrinę, profesinę kompetencijas, bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas.

Daugiau informacijos:
http://www.smpf.lt/lt/konkursai/programu_konkursai/skelbiame_20130116_finansuojamu_comenius_kvalifikacijos_tobulinimo_paraisku_sarasa
http://www.smpf.lt/lt/programos/comenius

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigita Ambrulienė

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.