Dvišalis Comenius mokyklų partnerysčių projektas „Robotenglish“

Informacija

smpf-logoMokyklos mokytojos Vaida Paulauskienė ir Daiva Visockienė parašė projektą ir laimėjo Švietimo mainų paramos fondo Comenius programos dvišalių mokyklų partnerysčių finansavimo konkursą.  Projekto vykdymas patikėtas mokytojai  Vaidai Paulauskienei.

Dvišalio mokyklų partnerysčių projekto  „Robotenglish“ tikslas - pasitelkiant informacines technologijas bei anglų kalbą, skatinti mokinius domėtis moksliniais išradimais, tobulinti užsienio kalbų, darbo su IT įgūdžius patiems kuriant, programuojant bei sudarant technologinių terminų žodyną.

Projektas orientuotas į motyvuotus 10-12 klasių mokinius gebančius ar norinčius patobulinti anglų kalbos bei tiksliųjų mokslų žinias. Veiklų, kurios numatytos dvejiems metams, metu mokiniai turės puikią galimybę pažinti projektą koordinuojančią šalį, internetinėje erdvėje bei mainų vizitų metu pabendrauti su bendraamžiais, praplėsti savo kultūrinį akiratį, prisidėtiprie projekto internetinės svetainės kūrimo, roboto gamybos.

Projekte „Robotenglish“ dalyvaujančios šalys - projekto koordinatorė Italija, Turino Eduardo Agnelli saliezietiško ugdymo vidurinė mokykla ir partnerė Lietuva, Kauno “Vyturio” katalikiška vidurinė mokykla.

Anglų kalbos mokytoja Vaida Paulauskienė

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.