Comenius daugiašalis mokyklų partnerysčių projektas “Dive in the sky”

Informacija

smpf-logo  Mūsų mokyklos anglų kalbos mokytoja D. Visockienė parašė projektą ir laimėjo Švietimo mainų paramos fondo Comenius programos finansavimo konkursą. Dalyvavimas Comenius programoje atveria mokiniams ir mokytojams galimybes tarptautinei partnerystei bei bendradarbiavimui su Europos šalių mokyklomis. Nuo 2013 metų rugsėjo mėnesio mokykla prisijungia prie tarptautinio Comenius partnerysčių projekto “Dive in the sky” („Tyrinėkime dangų“).

Projekto tikslas — pasitelkus astronomiją, integruojant užsienio kalbas skatinti mokinius domėtis gamtos bei tiksliaisiais mokslais. Dalyvaujančių mokinių amžius nuo 4 klasės. Ypatingas dėmesys skiriamas mokiniams, besimokantiems 7-9 klasėse ir pradedantiems mokytis gamtos mokslų. Projekto veiklos suplanuotos įvairaus amžiaus mokiniams, interaktyvios ir įdomios, vykstančios netradicinėse aplinkose bei mainų vizitų metu, skatinančios motyvaciją. Projekto metu mokiniai turės galimybę bendradarbiauti su savo bendraamžiais iš kitų Europos šalių tiek internetu, atlikdami koordinatorių paskirtas užduotis, tiek lankydamiesi partnerių mokyklose numatytų vizitų metu.

Projekto “Dive in the sky” koordinatorius - Turkijos Eskizehiro miesto pradinė mokykla. Kitos projekte dalyvaujančios šalys partnerės yra Lietuva, atstovaujama Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos, Austrija, atstovaujama Zalzburgo privačiosios katalikiškos gimnazijos, Portugalija, atstovaujama „Maria de Lamas“ vidurinės mokyklos bei Bulgarijos „Vasil Aprilov“ pradinė mokykla. Projekto trukmė 2 metai.

Daugiau informacijos greitu laiku galėsite rasti projekto svetainėje  www.diveinthesky.net

Anglų kalbos mokytoja Daiva Visockienė

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.