Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

Priėmimo komisija >>

Priėmimo tvarkos aprašas >>

Vartotojo vadovas >>

   

Comenius projekto „ROBOTENGLISH“ svetainė

Informacija

vaikas7

 Gruodžio mėnesį jau pradėjo veikti Comenius dvišalių mokyklų partnerysčių projekto su Italija internetinė svetainė. Joje galite plačiau susipažinti su šio projekto tikslais ir pasidžiaugti mūsų mokyklos mokinių darbu. Svetainės adresas: www.robotenglish.jimdo.com

Dvišaliame mokyklų partnerysčių projekte „ROBOTENGLISH: applied IT mixed with language and culture“ dalyvauja Italija, Turino Eduardo Agnelli saliezietiško ugdymo vidurinė mokykla, ir partnerė Lietuva, Kauno “Vyturio” katalikiška vidurinė mokykla. Projektas finansuojamas Švietimo mainų paramos fondo Comenius dvišalių mokyklų partnerysčių programos lėšomis. Projekte dalyvauja motyvuoti 10-12 klasių mokiniai.

Pagal iš anksto suderintą dvejų metų mokyklų partnerystės planą mūsų mokykla įsipareigojo sukurti projekto svetainę ir logotipą. Logotipo kūrimo konkurse dalyvavo nemažai mūsų mokyklos mokinių, tačiau geriausiai įvertinto darbo autoriais pripažinti Vilius Vaura (10a kl.) ir Motiejus Vaura (12a kl.). Viliaus logotipas puošia svetainę, o Motiejus iš kitų mokinių geriausių piešinių sukūrė fono paveikslėlį. Prie logotipų kūrimo mokiniams talkino dailės mokytoja V. Paulaitienė ir IT mokytoja D. Uždravienė.
Projekto svetainę sukūrė ir dizainą parinko Simonas Janulevičius (11c kl.), konsultavo IT mokytoja J. Leonavičienė. Informaciją apie projektą atrinko anglų kalbos mokytoja V. Gudelienė. Simonui bus patikėta svetainės priežiūra viso projekto vykdymo metu.

Džiaugiamės ir dėkojame mokiniams už iniciatyvumą ir mokytojams už pagalbą.

Projekto koordinatorė anglų kalbos mokytoja Vaida Paulauskienė

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.