Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Comenius projekto "Dive in the sky" dalyvių viešnagė Austrijoje

Informacija

dive  Gruodžio 3 - 7 dienomis mūsų mokyklos aštuntokai Martynas Bacevičius ir Povilas Daniulaitis, kartu su mokyklos direktore Aleksandra Bancevičiene ir anglų kalbos mokytojomis Daiva Visockiene ir Lina Dovydiene dalyvavo mokyklų daugiašalio Comenius projekto "Dive in the sky" partnerysčių mainuose Zlacburge (Austrija). Projektas finansuojamas iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Vizito metu mokiniai turėjo galimybę dalyvauti įvairiose veiklose: lankėsi astronomijos muziejuje, observatorijoje, dalyvavo  pamokose, dirbo ir bendradarbiavo su bendraamžiais iš Austrijos, Portugalijos, Bulgarijos ir Turkijos. Projekto metu tarptautinėse darbo grupėse buvo nagrinėjami novatoriški gamtosaugos klausimai, aktualūs visose ES šalyse. Vienas iš jų – apšvietimo tarša bei jos poveikis ekologijai. Kitas projekto etapas bus susijęs su ekologiško Kauno miesto apšvietimo žemėlapio parengimu bei pristatymu. Kiekvienos šalies mokiniai parengs savo miesto apšvietimo taršos lyginamąjį žemėlapį, žymintį teritorijas, kuriose apšvietimas neatitinka ES standartų. Šia veikla sieks atkreipti  dėmesį į šviesos taršą bei jos poveikį.

Šalių prisistatymo konferencijos metu vyturiečiai mokiniai ir mokytojai demonstravo užsienio kalbų (anglų, vokiečių),informacinių technologijų žinias. Užsienio kalbomis nuskambėjo svarbiausi Lietuvos istorijos, Kauno miesto raidos fragmentai. Projekto dalyviai susidomėję žiūrėjo  penkių minučių filmą apie Lietuvą, žavėjosi nuotraukose įamžintais Kauno vaizdais. Visų šalių projekto dalyviai gyveno Saleziečių Jėzaus širdies gimnazijos svečių namuose. Katalikiška (saleziečių) gimnazija Zalcburge turi gilias tradicijas ir  skaičiuoja jau 125-uosius  savo veiklos metus. Visos išvykos metu mūsų delegacija buvo pasipuošusi Lietuvos trispalvę simbolizuojančiais  šalikais. Lietuva šildė mus, o mes demonstravome savo meilę Lietuvai. Visus projekto dalyvius  Zalcburgo Rotušėje priėmė miesto  meras Heinz Schaden. Jis papasakojo apie Zalcburgo miesto savivaldą, didžiavosi austrų pilietiškumu ir pakvietė  visus pakilti į Rotušės bokštą pasigrožėti Kalėdoms pasipuošusiu miestu. Lietuvos delegacija padovanojo merui lietuviškų suvenyrų ir Kauno miesto ženklą su didžiojo Kauno herbo aprašu. Zalcburgo meras perdavė Kaunui  linkėjimus.

Balandžio pabaigoje „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos bendruomenė lauks svečių iš Austrijos, Portugalijos, Bulgarijos ir Turkijos.

Direktorė A. Bancevičienė, mokytojos D. Visockienė, L. Dovydienė

austrija1  austrija2
 Su projekto partneriais  Zalcburgo rotušėje
 austrija3  austrija4
 Zalcburgo mero sveikinimai Lietuvai  Prie Mocarto namo
   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.