Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Comenius partnerių susitikimas Turine, Italijoje

Informacija

 vaikas7 Vasario 15-25 dienomis 10 mūsų mokyklos mokinių, kartu su mokyklos direktore Aleksandra Bancevičiene, italų kalbos ir tikybos mokytoja, vienuole sese Liucija Grybaite,  ir anglų kalbos mokytojomis Vaida Paulauskiene ir Vilma Gudeliene dalyvavo tarptautinio Comenius dvišalio mokyklų partnerysčių projekto „Robotenglish” (informacinių technologijų ir anglų kalbos integracija bei praktinis pritaikymas) mainuose Italijoje (Turine) Eduardo Agnelli salezietiško ugdymo mokykloje. Projektas finansuojamas iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

turine1 
Su kunigu, rašytoju. Bruno Ferrero prie Šv. Jono Bosko paminklo Turine (Italija)

Vizito metu mokiniai turėjo galimybę dalyvauti įvairiose veiklose: lankėsi kino muziejuje, Egipto muziejuje, IVECO sunkvežimių ir autobusų variklių pramoniniame centre, komercinės architektūros pastate Lingotto, dalyvavo italų kalbos, informatikos, programavimo, elektronikos pamokose, kurių metu italų mokiniai konsultavo mūsų mokinius anglų kalba, padėjo jiems suprasti elektroninių mechanizmų reikalingų roboto kūrimui veikimo principus. Mokiniai galėjo iš arčiau pažvelgti į robotikos projektus, kuriuose dalyvauja mus priėmusi mokykla. Projekto tikslas - sukurti naują robotą, su kuriuo būtų galima dalyvauti kitame tarptautiniame robotikos konkurse. Mūsų mokyklos užduotis - parengti ir išleisti naujo roboto aprašą.

Anglų kalbos mokytojos turėjo galimybę vesti lietuvių kalbos pamokas anglų kalba. Darbas buvo įtemptas, tačiau tikrai įdomus ir vaisingas, nes italų mokiniai tikrai pasirodė imlūs, motyvuoti ir gebėjo greitai įsisavinti medžiagą, išmoko pagrindinių pasisveikinimo, prisistatymo ir kitokių frazių.

Lietuvių prisistatymų metu mokyklos direktorė nuoširdžiai dėkojo už atvertas duris į jų mokyklą ir šeimas. Vyturiečiai mokiniai ir mokytojai anglų kalba pristatė savo mokykloje puoselėjamas vertybes ir tradicijas. Eduardo Agnelli salezietiško ugdymo mokyklos bendruomenė su dideliu susidomėjimu stebėjo trumpą filmą apie Lietuvą. Mūsų mokiniai pristatė ir pačių parengtą video medžiagą apie Lietuvą, Kauną ir mokyklą. Pristatymo pabaigoje vyturiečiai pakvietė italų mokinius kitais metais aplankyti Lietuvą ir įsitikinti viskuo, ką apie ją iš mūsų sužinojo. Projekto dalyviai buvo apgyvendinti italų mokinių šeimose, kurios mūsų vaikais rūpinosi tarsi savais. Ši svetingame krašte įgyta patirtis paliko šiltus prisiminimus tiek mūsų mokinių, tiek italų širdyse. Tikime, jog užsimezgę santykiai tęsis ir toliau. Atsisveikinimo ašaros ir šilti apsikabinimai bylojo, jog jiems išsiskirti buvo labai sunku. Paskutinę vizito naktį visa lietuvių delegacija turėjo galimybę persikelti į šalia Valdocco esančius saleziečių svečių namus. Sesės Liucijos pastangų dėka galėjome susitikti pokalbiui su garsiu italų rašytoju, saleziečių kunigu Bruno Ferrero, kurio įtaigus pasakojimas apie Šv. Jono Bosko praeities epizodus įkvėpė visą mūsų komandą ir privertė susimąstyti. Tikimės, jog mūsų maldos išsakytos Marijos Krikščionių Pagalbos bazilikoje Šv. Mišių metu padės mums išlaikyti šioje aplinkoje pajaustą nepaprastą dvasią.

2015 m. balandžio pabaigoje mūsų bendruomenė lauks svečių iš Italijos, Eduardo Agnelli saliezietiško ugdymo mokyklos.

Šių metų kovo 6 dieną, 14.45 val.,  mokyklos bendruomenė kviečiama į aktų salę,  kurioje mokiniai pasidalins vizito Italijoje metu patirtais įspūdžiais ir sukaupta informacija.

Projekto vadovė anglų k. mokytoja V. Paulauskienė

Nuotraukose - Comenius projekto "Robotenglish" partnerių pirmasis susitikimas Turine, Italijoje.

turine turine6
Lietuvių ir italų delegacijos Pilies aikštėje  Lietuvių ir italų delegacijos prie Turino bažnyčios
turine3 turine4
Elektronikos, automatikos pamokose Elektronikos, automatikos pamokose
turine2 turine7
Anglų-lietuvių kalbos pamokose  Anglų-lietuvių kalbos pamokose

 

 

 

 

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.