Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

Priėmimo komisija >>

Priėmimo tvarkos aprašas >>

Vartotojo vadovas >>

   

Daugiašalio mokyklų projekto „Dive in the sky“ naujienos

Informacija

 

diveinthesky loo

 

Nuo rugsėjo pradžios mokykloje vykdomas tarptautinis projektas „Dive in the sky“. Galime pasidžiaugti mokinių įvykdytomis užduotimis, mokytojų organizuotomis veiklomis bei pasiektais rezultatais.

2013 gruodžio 04-07 dienomis dalyvauta pirmoje mobilumo programoje Austrijoje, Zalcburge. Vienoje iš vizito metu organizuotų pamokų mūsų mokiniai mokėsi dirbti su „Pixton“ programa. Įgytas žinias pritaikė anglų kalbos pamokų metu, kurdami komiksą anglų kalba. 8e klasės mokino Martyno Bacevičiaus sukurtas komiksas pasakojimas apie daugiapakopės raketos kūrėją K.Smuglevičių keliauja į Turkijos mokyklą, kur nuotykinę istoriją pratęs turkų moksleiviai.

9-ų klasių mokinių komanda (konsultuojami informacinių technologijų mokytojos Dalės Uždravienės ir anglų kalbos mokytojos Daivos Visockienės), atliko praktinį tyrimą apie šviesos taršą įvairiuose Kauno vietose bei paruošė gautų rezultatų lyginamosios analizės žemėlapį. Šio tyrimo rezultatus bei išvadas mokiniai ruošiasi pristatyti balandžio mėnesį vyksiančioje tarptautinėje konferencijoje „Dangaus toliai: o kas virš mūsų?“.

10a klasės mokinys M. Mockus ( konsultavo fizikos mokytoja Regina Rupkutė)  papildė bei išvertė Portugalijos moksleivių paruoštą astronomijos terminų žodyną, kuris, kaip vienas iš galutinių projekto metu sukurtų produktų, bus naudojamas fizikos pamokose. Nuo balandžio mėnesio 8d klasės mokiniai, kartu su bendraamžiais iš Portugalijos prisijungs prie interaktyvios veiklos - istorijos kūrimo anglų kalba (veiklą koordinuos anglų kalbos mokytoja Greta Kukenienė). Kurdami istoriją aštuntokai pasakos apie vaikų norą išsaugoti švarią aplinką bei mūsų planetą nuo žalingų taršos veiksnių, sieks atkreipti dėmesį į šviesos taršą ir visatos ekologiją. 11 klasių mokiniai (veiklą koordinuoja dailės mokytoja Jurgita Stravinskienė) organizuoja savo fotografijų parodą „Dangaus toliai“.

Tarptautinio projekto veiklose dalyvauja ir mūsų mažieji pradinukai. Jų piešiniai apie ekologišką apšvietimą, kosmoso stebėjimą kartu su šalių partnerių mokinių piešiniais dalyvauja internetiniame konkurse. Savo pirmąsias anglų kalbos žinias pradinių klasių mokiniai išbando susirašinėdami su Turkijos pradinukais, kurie nekantraudami laukia kelionės į Kauną ir susitikimo su susirašinėjimo draugais.

Balandžio 29 - gegužės 03 dienomis mūsų mokykloje vyks antrasis Comenius projekto dalyvių susitikimas, kuriame dalyvaus Austrijos, Bulgarijos, Portugalijos bei Turkijos mokiniai ir mokytojai.
    

Daugiašalio Comenius projekto „ Dive in the sky“ koordinatorės direktoriaus pavaduotoja Ina Petkevičienė, anglų kalbos mokytoja Daiva Visockienė

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.