Tarptautinių Comenius projektų finalas

Informacija

logo est
Nuo 2013 metų dvejus metus mūsų gimnazijoje vykdyti tarptautiniai Comenius projektai baigėsi. Per dvejus europinio bendradarbiavimo metus tarptautinėse mobilumo programose sudalyvavo 30 mokinių (10 mokinių dalyvavo dvišalio projekto Robotenglish mainuose, 20 mokinių – daugiašalio projekto "Dive in the sky" mainų programose). Nuo 2013 m. atlikta daug praktinių, projektinių mokinių darbų. Visi jie turi ilgalaikę išliekamąją vertę. Mūsų gimnazijos mokinių ir mokytojų projektinė veikla - pranešimai, tyrimai, pamokų planai, organizuoti renginiai - patalpinti European Shared Treasure (Pasidalinti Europos lobiai) duomenų bazėje ir prieinami bet kuriai šia veikla besidominčiai Europos mokyklai. Įvykdyti projektai pažymėti "I am in EST“ duomenų bazės logotipu.

Projektinės veiklos "Dive in the sky" medžiaga >>

Projektinės veiklos "Robotenglish" medžiaga >>

Tarptautinių projektų koordinatorės, anglų kalbos mokytojos
Daiva Visockienė ir Vaida Paulauskienė.

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.