Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Comenius projekto "ROBOTENGLISH" rezultatas

Informacija

robot header 

ROBOTENGLISH: ANGLŲ KALBOS NAUDOJIMAS INTEGRUOTAM TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ MOKYMUI - dvišalis mokyklų partnerysčių projektas tarp dviejų Italijos ir Lietuvos vidurinių mokyklų. Projektas truko dvejus metus (2013-2015 m.) Projekto mobilumo veiklose dalyvavo 10 mūsų gimnazijos ir 12 Italijos Turino miesto Eduardo Agnelli salezietiško ugdymo licėjaus mokinių.

Vyresniųjų klasių mokiniai, besidomintys informacinėmis technologijomis bei su jomis siejantys savo ateities lūkesčius, turėjo puikią galimybę išbandyti save ROBOTENGLISH projekto veiklose, naudodami anglų kalbą integruotam tiksliųjų mokslų, tokių kaip informacinės technologijos, matematika, elektronika, mokymuisi. Projekte numatyti produktai savaeigis robotas ir jo veikimo instrukcija/aprašas buvo sėkmingai sukurti. Pagal projektą italų mokinių užduotis (kartu su Lietuvos mokiniais mainų vizitų metu) sukonstruoti ir programuoti mažą savaeigį robotą; projekto produkto (roboto) techninis vadovas buvo parengtas bendradarbiaujant abiem partnerinėms šalims, tačiau redagavimą anglų kalba atliko lietuvių mokiniai. Projekto metu mokiniai bendravo, dalinosi informacija projekto internetinėje svetainėje, kompiuterine programa "Skype", skleidė visą projekto veikloms įgyvendinti reikalingą medžiagą. Projekto įgyvendinimą sudarė šie etapai:

  • pristatymas mokyklose, duomenų rinkimas;
  • įgyvendinimas (abipusiai mainai, vietos renginiai, veiklos, vertinimas);
  • baigiamasis seminaras, leidiniai.

Pagrindinis šios partnerystės tikslas buvo pagerinti ES dimensiją švietimo srityje skatinant mokslinę veiklą mokykloms bendradarbiaujant pasirinkta tema: informacinių technologijų pritaikymas robotikoje pasitelkiant anglų kalbą. Pagrindiniai projekto produktai robotas bei techninis vadovas robotui sukurti ir programuoti bei projekto veiklų ir patirčių aprašas yra patalpinti projekto internetinėje svetainėje, išleista knyga ir elektroninis leidinys anglų kalba. Projekto veiklų bei rezultatų sklaida buvo atliekama mokykloje, įtraukiant vietos jaunimą bei platesnę bendruomenę (šeimos narius, draugus), buvo publikuoti straipsniai vietos leidiniuose.

Susipažinkite su mūsų gimnazijos mokinių parengtu leidiniu anglų kalba "Robotenglish: applied IT mixed with English. Bilateral school partnership project" >>

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.