Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Respublikinė nuotolinė anglų kalbos mokytojų metodinė konferencija internetu „Inovatyvūs anglų kalbos mokymo(si) metodai“

Informacija

logo erasmus 

Kauno „Vyturio“ gimnazija 2017 metų birželio 1 dieną organizuoja respublikinę nuotolinę anglų kalbos mokytojų konferenciję „Inovatyvūs anglų kalbos mokymo(si) metodai“. Nuotolinės konferencijos plenarinis posėdis vyks internetu, „Skype“ konferencinėje aplinkoje, jo pradžia 12 val. 

Posėdžiui pasibaigus dalyviai galės susipažinti su Facebook konferencijos uždaroje grupėje pateiktais pranešimais ir dalyvauti diskusijoje. Anglų kalbos mokytojai iš Lietuvos mokyklų kviečiami internetinėje aplinkoje dalintis naujomis, inovatyvios anglų kalbos mokymo praktikomis, IKT programomis, pedagoginiais metodais bei tarptautinio bendradarbiavimo, tarptautinių kursų, stažuočių metu įgyta pedagogine patirtimi.

Konferencijos NUOSTATAI.

Šios konferencijos tikslas yra Erasmus+ KA1 darbuotojų mobilumo projekto „Inovatyvūs mokymo(si) metodai – sėkmingas mokinių bendrųjų ir esminių kompetencijų ugdymas“ rezultatų viešinimas, užsienio kalbos mokymo(-osi) metodų gerosios patirties sklaida bei nuolatinė mokytojų saviugda.

Projekto darbo grupė

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.