Respublikinė nuotolinė anglų kalbos mokytojų metodinė konferencija internetu „Inovatyvūs anglų kalbos mokymo(si) metodai“

Informacija

logo erasmus 

Kauno „Vyturio“ gimnazija 2017 metų birželio 1 dieną organizuoja respublikinę nuotolinę anglų kalbos mokytojų konferenciję „Inovatyvūs anglų kalbos mokymo(si) metodai“. Nuotolinės konferencijos plenarinis posėdis vyks internetu, „Skype“ konferencinėje aplinkoje, jo pradžia 12 val. 

Posėdžiui pasibaigus dalyviai galės susipažinti su Facebook konferencijos uždaroje grupėje pateiktais pranešimais ir dalyvauti diskusijoje. Anglų kalbos mokytojai iš Lietuvos mokyklų kviečiami internetinėje aplinkoje dalintis naujomis, inovatyvios anglų kalbos mokymo praktikomis, IKT programomis, pedagoginiais metodais bei tarptautinio bendradarbiavimo, tarptautinių kursų, stažuočių metu įgyta pedagogine patirtimi.

Konferencijos NUOSTATAI.

Šios konferencijos tikslas yra Erasmus+ KA1 darbuotojų mobilumo projekto „Inovatyvūs mokymo(si) metodai – sėkmingas mokinių bendrųjų ir esminių kompetencijų ugdymas“ rezultatų viešinimas, užsienio kalbos mokymo(-osi) metodų gerosios patirties sklaida bei nuolatinė mokytojų saviugda.

Projekto darbo grupė

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.