Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Erasmus+ darbuotojų mobilumo projektas "Inovatyvūs mokymo(si) metodai - sėkmingas mokinių bendrųjų ir esminių kompetencijų ugdymas"

Informacija

logo erasmus  

Nuo 2016-09-01 iki 2017-08-31 mūsų gimnazijoje vykdomas programos "Erasmus+" darbuotojų mobilumo projektas, kuriuo siekiama tobulinti ir gilinti gimnazijos mokytojų kompetencijas, švietimo sistemos ir politikos supratimą, užsienio kalbų įgūdžius, pokyčių inicijavimo gebėjimus. Mobilumo projektų konkursą iš pateikusių 116 Lietuvos mokyklų praėjo tik 23, tame tarpe ir mūsų „Vyturio“ gimnazija.

Projekto "Inovatyvūs mokymo(si) metodai - sėkmingas mokinių bendrųjų ir esminių kompetencijų ugdymas" tikslas - inovatyvių metodų bei IKT pagalba tobulinti skirtingų gebėjimų mokinių mokymosi poreikių tenkinimą pamokoje, diferencijuoti ir individualizuoti ugdymą(-si), atsižvelgiant į mokinių mokymosi stilius, mokymosi būdus. Projektu siekiama plėtoti bendrųjų ir esminių kompetencijų ugdymą per projektinę veiklą, tarptautinį bendradarbiavimą bei skatinti nuolatinę mokytojų saviugdą, atliepiančią mokymosi visą gyvenimą nuostatas. Inovatyvūs mokymo(si) metodai yra viena iš priemonių, padėsiančių mokiniams ugdytis savarankiško darbo įgūdžius, vertinti savo pažinimo procesą. Kursų metu bendradarbiaujant su Europos mokytojais sukurti bendri produktai bus panaudojami kaip mokymo priemonė įvairių pamokų metu.

Daiva Visockienė, projekto koordinatorė

erasmus grupe2016

 

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.