Mokytojų stažuotė Graikijoje

Informacija

2016 m. lapkričio 6-12 d. mūsų gimnazijos anglų kalbos mokytojos D. Visockienė ir V. Paulauskienė bei istorijos mokytojas L. Bartninkas dalyvavo mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursuose Graikijoje, Pirėjo miesto IDEC mokymo centre. Kursai „Inovatyvūs mokymo metodai“ buvo organizuojami pagal mobilumo programą „Erasmus+“ KA1.

Kursų, kurie vyko anglų kalba, metu mūsų gimnazijos mokytojų komanda gilinosi į inovatyvių metodų pritaikymą pamokose, dalinosi gerąją patirtimi su kolegomis iš kitų Europos šalių, tobulino anglų kalbos įgūdžius. Iš viso šiuose kursuose dalyvavo 17 mokytojų iš Lietuvos, Estijos, Rumunijos, Slovakijos ir Kroatijos. Kursų metu mokytojai detaliai gilinosi į šiuos inovatyvius mokymo/osi metodus: minčių lietus, minčių žemėlapis, aplinkos tyrinėjimo metodas, vaidmenų žaidimai, projektai, debatai. Mokytojai gautas teorines žinias turėjo pritaikyti praktiškai, atlikdami įvairias lektorių paskirtas užduotis, kiekvienas mokytojas pristatė asmeninę patirtį apie šiuos metodus, dirbo poromis ir grupėse. Ypač naudingas buvo darbas poromis ar grupėse, kadangi buvo gilinamos anglų kalbos žinios. Labai įdomus buvo aplinkos tyrinėjimo metodas – jis praktiškai buvo įgyvendinamas istorinėje vietoje – Atėnų akropolyje. Taigi mūsų gimnazijos mokytojų komanda iš kursų Graikijoje grįžo įgavę daugiau patirties, kuria pasidalins su visa gimnazijos komanda. Bus rengiamos integruotos anglų kalbos ir istorijos pamokos, bus kuriamas pasirenkamasis istorijos modulis anglų kalba, skirtas III-IV gimn. klasių mokiniams. Visos mobilumo veiklos finansuojamos "Erasmus+" KA1 programos lėšomis.

Istorijos mokytojas Lauras Bartninkas

 graikija1

graikija2

graikija3

graikija4

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.