Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Gimnazija - ilgalaikio projekto "Intelektuali ateities mokykla" dalyvė

Informacija

Vilniaus universiteto Senato salėje 2015 m. birželio 12 d. bendrojo lavinimo įstaigoms buvo įteiktos sutartys dėl ilgalaikio bendradarbiavimo vykdant „Intelektualios ateities mokyklos“ projektą. “Intelektualios ateities mokyklos” projektas skirtas išbandyti mokslininkų sukurtas technologijas praktiškai, kad būtų galima įvertinti jų poveikį švietimo kokybei ir efektyvumui. Intelektualios ateities mokyklos tinklo susitikime dalyvavo 16 mokyklų ir gimnazijų, kurios tapo Vilniaus universiteto partnerėmis įgyvendinant 2015–2019 m. tyrimų programą „Išmaniųjų technologijų taikymo mokymui, mokymuisi ir kultūrinei terpei tyrimai“, kuriant intelektualią ateities mokyklą (IAM).

Iškilmingame bendradarbiavimo sutarčių pasirašyme dalyvavo mūsų gimnazijos direktorė Aleksandra Bancevičienė ir informacinių technologijų mokytoja Jolanta Leonavičienė. Naujuoju projektu siekiama iš esmės pagerinti švietimo kokybę ir efektyvumą diegiant mokyklose intelektualias technologijas. Per penkerius metus bendradarbiaujant su Vilniaus Universitetu bus sukurtos ir išbandytos išmaniosios programėlės mokymosi stiliui bei kitiems mokinių poreikiams nustatyti, personali mokymosi aplinka, ir  individualizuoti mokomieji scenarijai. 

IAM projekto sklaida vykdoma svetainėje http://iam.emokymasis.com

Projekto "Intelektuali ateities mokykla" koordinatorė gimnazijoje Jolanta Leonavičienė

 

iam 1

 

 

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.