MTP plius programa

Informacija

Mokykla 2009 m. dalyvavo konkurse ir laimėjo finansavimą LR Švietimo ir mokslo ministerijos "Mokyklų tobulinimo programos plius" (MTPplius) projektuose:

 1. "Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas" - laimėtas finansavimas 250000 Lt sumai, už kurią 2010 m.  įsigyta informacinių kompiuterinių technologijų, atnaujinti bibliotekos ir skaityklos-informacinio centro baldai. 
  Šiuo projektu siekiama kurti palankesnes sąlygas bendrojo lavinimo ugdymui ir gerinti švietimo kokybę, panaudojant šiuolaikinių technologijų teikiamas galimybes.  
  (žr. "Savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudotis juo panaudos pagrindais, perdavimo ir priėmimo aktas").
  Skaityti daugiau svetainėje www.sac.smm.lt

   

 2. "Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra" - laimėtas  finansavimas 251370 Lt sumai, už kurią 2010-2011 m. bus atnaujinti 7 kabinetai mokymo priemonėmis bei IKT.
  Pagrindinis projekto „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ uždavinys – modernizuoti bendrojo lavinimo mokyklas bei profesinio rengimo įstaigas, kurios turi 9–12 klasių mokinius ir technologinių gimnazijų skyrius, atnaujinant gamtos, menų bei technologijų mokymo priemones, stakles ir įrengimus.
  Skaityti daugiau svetainėje www.sac.smm.lt
   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.