Sertifikuota Olweus vardo mokykla

Informacija

Olweus programos administravimo komanda Rugsėjo pirmosios proga mokyklai atsiuntė puikią dovaną - sertifikatą, kuriuo Kauno "Vyturio" katalikiškai vidurinei mokyklai suteikiamas "Olweus mokyklos" vardas 2013-2015 metams. Tai ne tik visos mūsų bendruomenės sutelktų pastangų prieš patyčias mokykloje rezultatas, bet ir įpareigojimas toliau laikytis Olweus patyčių prevencijos programos principų.

Raštas, patvirtinantis "Olweus mokyklos" vardo suteikimą >>
kauno-vyturio-katalikiska-vidurine-mokykla

IT mokytoja Jolanta Leonavičienė

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.