Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Situacijų vaidinimas klasės valandėlėje

Informacija

Klasės valandėlę, skirtą Olweus patyčių prevencijos programai, 5d klasėje padėjo pravesti aštuntokai. Penktokų auklėtojos Gretos Kukenienės kvietimu valandėlėje dalyvavo 8a mokiniai, suvaidinę keletą situacijų „Naujokas klasėje“.

 Aštuntokai vaizdžiai parodė kaip nereikėtų elgtis su naujokais. Po pasirodymo aštuntokai ir penktokai aktyviai diskutavoapie tai,  kaip jie bendrauja su savo klasės draugais, ką daro ne taip. Aštuntokai prisipažino, kad ir jie kartais elgiasi nedraugiškai vienas kito atžvilgiu, bet išties stengiasi klasės draugus priimti tokius, kokie jie yra, mokosi būti tolerantiškais.

 Valandėlės pabaigoje, atsidėkodami už pagalbą mokantis gyventi be patyčių, penktokai įteikė saldainių savo vyresniems draugams. 

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.