Mokykloje, kurioje kasdien bendraujame šypsodamiesi, patyčioms vietos nėra!

Informacija

Mūsų mokykla 2012 m. kovo 19-23 d. dalyvavo trečiojoje "Savaitės be patyčių" akcijoje. Šia akcija siekiama skatinti draugišką bendravimą bei mažinti patyčias. Iniciatyva suvienijo daugiau nei 1000-į Lietuvos bei užsienio lietuvių mokyklų, įvairių organizacijų, kurios visą savaitę kvietė diskutuoti apie patyčias ir jų prevenciją ne tik vaikų, bet ir suaugusiųjų gyvenime, dalyvauti įvairiuose renginiuose.

Mokykloje suburta darbo grupė suplanavo įvairias "Savaitės be patyčių" veiklas ir paskelbė savaitės šūkį: "Su šypsena prieš patyčias!".

Savaitė be patyčių 2012

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.