Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Gimnazijos savanorystės patirties pristatymas respublikinėje parodoje "Mokykla 2017"

Informacija

Vilniuje "Litexpo" rūmuose lapkričio 24-25 dienomis vyko 7-oji mokyklų įrangos, mokymo priemonių ir technologijų paroda "Mokykla 2017". Tai svarbiausias Lietuvos švietimo bendruomenės metų renginys. Jame susitinka, mokosi, diskutuoja ir gerąja patirtimi dalijasi mokyklų steigėjai, švietimo centrų ir mokyklų vadovai, verslo įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, mokytojai, mokiniai ir jų tėvai. Parodoje gyvai ir interaktyviai pristatomi ugdymo(si) metodai, paslaugos švietimui, demonstruojamos naujausios mokymo(si) priemonės ir technologijos, aptariami mokyklose realiai veikiantys pavyzdžiai ir sėkmės istorijos.

Kauno "Vyturio" gimnazijos komanda - administracija, mokytojai, tarptautinės savanorės ir mokiniai - šioje parodoje pristatė savanoriškos veiklos savo mokykloje sėkmės istoriją "Savanori...auk" renginyje "Mokykla be sienų. Mokykla ir bendruomenė. Ką jos reiškia viena kitai?". Taip pat parodoje mokytojai ir mokiniai susipažino su kitų mokyklų stendais, dalyvavo susitikime su ŠMM ministre, įvairiuose edukaciniuose užsiėmimuose, apžiūrėjo švietimui siūlomas naujausių technologijų ir inovacijų priemones.

Direktoriaus pavaduotoja Ina Petkevičienė pastebėjo, kad "komanda garbingai atstovavo savo gimnazijai. Brandu, nes pristatyme kartu dalyvavo mokiniai ir mokytojai! Šiai dienai to labiausiai reikia: pasitikėjimo vieni kitais, pagarbos, bendradarbiavimo. Tik kartu visi galime pasiekti puikių rezultatų."

Gimnazijos savanorystės patirties pristatymas respublikinėje parodoje "Mokykla 2017", 2017-11-24 (pranešimo "Savanori...auk" medžiaga)

Kviečiame susipažinti su gimnazijos pristatymo video medžiaga.

 

litexpo2017 

Metodinės tarybos pirmininkė Jolanta Leonavičienė

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.