Kas yra savanorystė?

Informacija

Sausio 20-21 d. mūsų gimnazijoje svečiavosi jaunimo organizacijos „Actio Catholica Patria“ darbuotojų komanda, kuri pristatė savo organizaciją. Tai viena iš savanorystės plėtros organizatorių, teikianti įvairias socialines bei kultūrines paslaugas jaunimui nuo 14 iki 29 metų. Diskutavome apie savanorystės svarbą visuomenėje. Gimnazistai buvo supažindinti su vietinės savanorystės programa Kauno regione ir visoje Lietuvoje bei Europos savanoriškos tarnybos įgyvendinimo galimybėmis. Sutarėme bendradarbiauti organizuojant savanorišką veiklą.

Daugiau informacijos apie jaunimo organizaciją „Actio Catholica Patria“ skaitykite  www.patria.lt  ir  www.buksavanoriu.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurga Burneikienė

 

Apie savanorystę, 2016

 

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.