Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

 • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
 • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
 • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Apie savanorystės projektą "3D"

Informacija

Kauno „Vyturio“ gimnazija ir su jaunimu dirbanti organizacija „A.C.Patria“ 2016 m. sausio-birželio mėn. kartu įgyvendina projektą „3D“, kuriuo siekiama sudaryti palankias sąlygas moksleiviams įsitraukti į socialinę veiklą per savanorystę. Socialinė veikla privaloma 5-10 klasių moksleiviams, o norintiems ją atlikti savanorystės metu suteikiama galimybė įgyti patirties už mokyklos ribų, savanorius priimančiose organizacijose Kaune.

Projekto koordinatorė gimnazijoje - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurga Burneikienė, „A.C.Patria" savanorių mentorė - Birutė Taraskevičiūtė.

Kodėl „3D“?

Šv. kun. Jonas Bosko, įsteigęs saleziečių kongregaciją, visiems savo bendradarbiams pažadėjo tris dalykus: Darbą, Duoną, Dangų.
Darbas. Šv. kun. Jonas Bosko savo veikloje su jaunimu didelį dėmesį skyrė užimtumui, profesijos įgijimui. Tai aktyvus įsipareigojimas gerais darbais kurti savo ir kitų ateitį.
Duona. Darbštus žmogus niekada nebadaus, jis galės pasidalinti su kitu savo materialiniais ir dvasiniais resursais. Nesavanaudiška ir savanoriška tarnystė kitiems ir bendruomenei svarbi mokinių socialinėms ir emocinėms galioms plėtoti. Manome, kad įgyta savanorystės patirtis skatins asmenybės augimą. Mokiniai turės galimybę išbandyti savo jėgas įvairiose veiklose, reflektuos įgytą patirtį, turės puikias sąlygas savo karjerai planuoti.
Dangus. Mūsų kasdienio gyvenimo džiaugsmai, sunkumai, įsipareigojimai. Jie turi didžiulę prasmę. Mes norime būti laimingi čia ir dabar, ir per visą amžinybę. Kai žmogus myli ir meile dalinasi su kitais, ten yra dangus. Šv. kun. Jonas Bosko sakė: „Per darbą būsite nusipelnę visuomenei, religijai ir gerai pasitarnausite savo sielai, ypač jei savo kasdienius užsiėmimus aukosite Dievui.“

Tikslas – bendradarbiaujant su VšĮ „Actio Catholica Patria“ sudaryti palankias sąlygas moksleiviams įsitraukti į socialinę veiklą per savanorystę Kauno miesto įstaigose.
Uždaviniai:

 • Suteikti žinių apie savanorystę susitikimų metu.
 • Ugdyti mokinių atjautą kitų nepritekliui, fiziniam ir dvasiniam skausmui, ugdyti tarnystę kitam atliekant savanorišką veiklą.
 • Ugdyti mokinių atsakomybę atliekant savanorišką veiklą pasirinktoje organizacijoje.
 • Skatinti būti socialiai atsakingu bendruomenės, visuomenės nariu.
 • Motyvuoti mokinius užsiimti tikslinga, naudinga veikla.
 • Ugdyti mokinių gebėjimą reflektuoti savo patirtį ir mokymosi procesą.

I. PROJEKTO TRUKMĖ.    2016 m. sausio – birželio mėn.

II. PROJEKTO DALYVIAI.   I – III gimn. klasių moksleiviai.

Taip pat norime Jus supažindinti su VšĮ „Actio Catholica Patria“ (www.patria.lt) – organizacija, dirbančia su jaunimu. „A.C. Patria“ teikia paslaugas įvairių grupių jaunimui ir siekia dirbti kuo įvairesnėmis darbo formomis, kad taip atlieptų skirtingų amžiaus bei socialinių grupių jaunuolių poreikius.

Pagrindinės „A.C. Patria“ veiklos sritys:

 • Savanorių centras. Tarptautinės programos: jaunų žmonių iš užsienio savanoriškos veiklos koordinavimas Lietuvoje bei Lietuvos jaunimo paruošimas savanorystei kitose šalyse. Nacionalinė programa: nedirbančio ir nesimokančio jaunimo savanorystės koordinavimas Lietuvoje. Vietinės programos: savanoriškos veiklos Kauno mieste ir Kauno regione koordinavimas ir savanorio palydėjimas.
 • Atviras jaunimo centras „Vartai“. Šiame centre jaunas žmogus gali praleisti laisvalaikį, įgyvendinti savo idėjas bei gauti socialinę pagalbą.
 • Savarankiškumo ugdymo centras „Kitaip“. Globos namų auklėtiniams suteikiamos individualios konsultacijos, asmeninių įgūdžių ugdymas per patyriminę pedagogiką, pagalba integruojantis į darbo rinką.
 • Metodinis centras. Konsultacijos ir mokymai kitoms organizacijoms savanorystės, tarpkultūrinio mokymo bei darbo su jaunimu temomis.
   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.