Tarptautinės STEAM patirties išbandymo ataskaita

Informacija

Mūsų gimnazijos tiksliųjų mokslų, informatikos, gamtos mokslų ir technologijų mokytojai 2016 m. kovo-spalio mėnesiais dalyvavo tarptautiniame MARCH (STEAM) projekte, kurio metu išbandė vieną iš pasiūlytų gerosios patirties scenarijų. Šiuo projektu buvo siekiama sudominti mokinius moksline veikla ir surasti naujų mokymosi būdų, kad mokslas taptų patrauklesnis ir malonesnis mokiniams.

Džiaugiamės, kad jau paskelbtoje MARCH (STEAM) projekto ataskaitoje tarp 145 mokyklų iš Lietuvos ir kitų Europos šalių minima ir "Vyturio" gimnazija.  Apie Lietuvos patirtį rašoma ataskaitos 58-67 puslapiuose (anglų kalba).

Šaltinis - https://sciencemarch.eu

IT mokytoja J. Leonavičienė

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.