Tarptautinės STEAM patirties išbandymas

Informacija

steam

Kauno "Vyturio" gimnazija kartu su kitomis 23 Lietuvos mokyklomis - STEAM* entuziastėmis - išbandys tarptautinę gerąją patirtį. Iš siūlomų gerųjų patirčių scenarijų mes pasirinkome veiklas "Mokslo diena" ir "STEAM Ambasadoriai". Projekte dalyvauti pasiryžo 6 matematikos, gamtos mokslų, informatikos ir technologijų mokytojai ir 60 mokinių, kurie gilins matematikos, gamtos mokslų, technologijų ir skaitmeninę kompetencijos.

Ugdymo plėtotės centras įgyvendina tarptautinį Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos projektą MARCH (angl. Make Science Real in Schools). Šiuo projektu siekiama sudominti mokinius moksline veikla, atskleisti jiems mokslo reikšmę kasdieniam gyvenimui ir pritaikymą sprendžiant vietos bendruomenių darnaus vystymosi problemas ir taip prisidėti prie mokslo populiarinimo.

Mokyklų, dalyvaujančių MARCH projekto gerųjų patirčių išbandyme, sąrašas

steam mokyklos

Daugiau informacijos rasite UPC svetainėje.

* STEAM santrumpa žymi gamtos mokslų (angl. – Science), technologijų  (angl. – Technology),  inžinerijos (angl. – Engineering), meno/dizaino (angl. – Art) ir matematikos (angl. – Mathematics) sritis.

IT mokytoja J. Leonavičienė

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.