Ugdymo karjerai apklausa

Informacija

Nuo 2012 metų rugsėjo mėnesio mokykloje įgyvendinama Ugdymo karjerai programa. Tam, kad mokyklos karjeros specialistai (karjeros koordinatoriai) galėtų suteikti reikiamą pagalbą, mokykloje atlikta 8-12 klasių mokinių apklausa. Joje mokiniai pasidalino savo nuomone ir patirtimi: kas mokykloje jau yra, o ko dar reikia ar trūksta sėkmingam karjeros planavimui ir įgyvendinimui.

Apklausos duomenys padeda planuoti ugdymo karjerai veiklą, organizuoti kryptingus renginius, susitikimus su aukštųjų mokyklų dėstytojais, teikti konsultacijas renkantis mokymosi dalykus.

J.Leonavičienė, karjeros koordinatorė

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.