Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Ugdymo karjerai patirties sklaida

Informacija

Ugdymo karjerai srityje dažnai iškyla daug klausimų ir neaiškumų. Nors karjeros koordinatoriai darbuojasi daugelyje mokyklų, bet iki šiol vieni kitų beveik nepažįsta. Karjeros konsultantė Justina Gervytė sukvietė jai priskirtų Kauno miesto mokyklų karjeros koordinatorius į pirmąjį susitikimą. Penktadienį, sausio 4 dieną, susirinko koordinatoriai iš Petrašiūnų, Vaišvydavos pagrindinių mokyklų, "Versmės" vidurinės ir "Vyturio" katalikiškos vidurinės mokyklos, Buitinių paslaugų ir verslo, Ryšininkų mokyklų.

Susitikimo metu aptarėme projekto reikalavimus, naujienas, 6 mėnesių veiklos planus, individualius karjeros planus ir pasidalinome sėkmingo darbo karjeros ugdymo srityje patirtimi. Pirmosios ugdymo karjerai paslaugas ir šios programos įgyvendinimo kelią pristatė Kauno "Vyturio" katalikiškos vidurinės mokyklos karjeros koordinatorės Jolanta Leonavičienė, Onutė Kazakevičienė ir Rūta Bylienė.

Pranešimas "Ugdymas karjerai Kauno "Vyturio" katalikiškoje vidurinėje mokykloje" (2013-01-04)

Karjeros koordinatorė Jolanta Leonavičienė

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.