Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Karjeros planavimo žingsniai

Informacija

Pažink save

Atsakyk sau: Kokia veikla Tau patinka? Kas Tau įdomu? Kas geriausiai sekasi moksluose?  O kas - nelabai? Kokie darbai Tau pavyksta? Ką gerai moki ir sugebi? Kokį darbą atliktum su malonumu? Ką apie tavo sugebėjimus sako artimieji, draugai ir kiti žmonės? Kokia veikla Tave nervina?

Išsirink norimą profesiją

Prieš priimdamas sprendimą, išsiaiškink: Koks yra dominančios  profesijos darbo turinys, aplinka, priemonės? Kokie įgūdžiai ir asmeninės savybės reikalingos šios profesijos žmonėms? Kaip dominanti profesija atitinka tavo vertybes, interesus, asmenines savybes ir gabumus? Kokias pasirinktai profesijai reikalingas savybes dar reiktų patobulinti? Ar pasirinkta profesija paklausi darbo rinkoje? Kokios šios profesijos karjeros galimybės?

Pasirink mokymosi kelią

Pasidomėk: Ką turi žinoti ir mokėti dirbantis pagal pasirinktą profesiją? Kokią studijų ar mokymo programą pasirinkti? Kur gali įgyti norimą specialybę? Kokius dalykus mokykloje turi mokytis A lygiu? Kokios tolimesnės mokymosi galimybės? Kokios pasirinktos profesijos kvalifikacijos kėlimo galimybės?

Susirask tinkamą darbą

Pagalvok: Kokioje srityje norėtum dirbti? Ar numatei konkrečią įmonę, kurioje norėtum save realizuoti? Ką turėtum žinoti norėdamas sėkmingai pasiruošti pokalbiui su darbdaviu? Ar esi pasirengęs nuolat atnaujinti savo profesinius įgūdžius ir kvalifikaciją? Ar pagalvojai apie nuosavo verslo galimybę? Kokiu verslu norėtum užsiimti?

Ugdymo karjerai centras mokykloje

Informacija

Ugdymo karjerai centras (124 kab., I aukštas) atidarytas 8-16 val. Čia pasikonsultuoti karjeros klausimais, paieškoti informacijos internete arba atlikti testus gali mokiniai, jų tėvai ir mokytojai.

Ugdymo karjerai centre karjeros specialistė O.Kazakevičienė, socialinė pedagogė I.Čiapaitė teikia mokiniams individualias ir grupines konsultacijas, organizuoja susitikimus su aukštųjų mokyklų, kolegijų atstovais, kitomis organizacijomis, inicijuoja išvykas į Kauno darbo biržą, mokymo įstaigas, laboratorijas, dirbtuves, įmones, bendradarbiauja su mokyklos specialistais, administracija ir mokytojais. Sukaupta metodinė medžiaga ir speciali literatūra naudojama klasių valandėlių metu ar karjeros ugdymo užsiėmimuose, integruotų pamokų, edukacinių užsiėmimų metu.

Mokiniams teikiamos įvairios ugdymo karjerai paslaugos:

  •     Karjeros konsultavimo paslauga.
  •     Karjeros informavimo (kartu su profesiniu veiklinimu) paslaugos.
  •     Ugdymo karjerai mokymai.
  •     Karjeros į(si)vertinimo paslaugos.
  •     Darbo paieškai skirtos priemonės.

Šios paslaugos tarpusavyje glaudžiai siejasi, jos yra nuolatinis ir nenutrūkstamas procesas mokinio atžvilgiu. Jų paskirtis - padėti mokiniui susikurti savo karjeros kelią, t. y. pažinti save ir savo aplinką, pasirinkti karjeros veiklas ir mokymosi sritį, susidaryti karjeros planą ir pasirengti jį įgyvendinti.

Jolanta Leonavičienė, karjeros koordinatorė

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.