Abiturientams apie VBE ir priėmimą į aukštąsias mokyklas

Informacija

 vbe

Abiturientams artėja atsakingas metas - laikas apsispręsti, kokius valstybinius brandos egzaminus laikys baigdami vidurinio ugdymo programą. Viskas apie egzaminus, egzaminų tvarkaraščiai ir ankstesnių metų VBE užduotys skelbiami Nacionalinio egzaminų centro svetainėje www.nec.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) skelbia patvirtintas Bendrojo priėmimo datas ir terminus svetainėje www.lamabpo.lt   Skyrelyje "Stojantiesiems" rasite ir konkursinio balo skaičiuoklę, su kuria galite pasitikrinti savo galimybes įstoti į pasirinktą aukštąją mokyklą. 

Geriau pasiruošti artėjantiems brandos egzaminams jums padės Egzaminatorius.lt - šiuolaikiška, efektyvi ir patikima internetinė sistema (dėl prisijungimo kreipkitės į savo mokytojus).

Naudinga informacija abiturientams

Informacija
 • Švietimo ir mokslo ministerijos interneto puslapis (Šaltinis: www.smm.lt)  Plačiau..
 • Nacionalinis egzaminų centras (Šaltinis: www.egzaminai.lt) Plačiau...

 Įsidarbinimo galimybės

 • Įsidarbinimo galimybių barometras 2015 metais Lietuvoje (Šaltinis: www.ldb.lt) Plačiau...
 • Testas „Profesinė moksleivio motyvacija“ (sudarė VU TVM dėstytojas, psichologas dr. Tomas Lagūnavičius) Plačiau...

Daugiau nuorodų rasite mokyklos svetainėje skyrelyje NUORODOS / Karjeros ugdymas >>

Ugdymo karjerai specialistai

Informacija

Mokykloje 2012 m. rugsėjo mėnesį startavo nauja Ugdymo karjerai programa. Jos paskirtis - padėti mokiniams ugdyti visas karjeros kompetencijas: savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros įgyvendinimo.

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka. Ugdymas karjerai – kryptinga ugdymo(si) veikla, skirta karjeros kompetencijoms įgyti.

Ugdymo karjerai paslaugas mokiniams teikia specialius mokymus baigusios karjeros koordinatorės:

 • Rūta Bylienė, etikos mokytoja,
 • Ona Kazakevičienė, bibliotekininkė,
 • Jolanta Leonavičienė, informacinių technologijų mokytoja.

Joms talkina ir visokeriopai padeda karjeros konsultantė Justina Gervytė.

Kad programos veiklos būtų sėkmingai įgyvendintos mokykloje, direktorės įsakymu buvo patvirtinta darbo grupė, kurią sudaro visos trys karjeros koordinatorės, mokytojos Jolanta Narauskienė ir Reda Lazaravičienė bei direktorės pavaduotoja ugdymui Sigita Ambrulienė, atsakinga už darbo grupės veiklą.

Karjeros planavimo žingsniai

Informacija

Pažink save

Atsakyk sau: Kokia veikla Tau patinka? Kas Tau įdomu? Kas geriausiai sekasi moksluose?  O kas - nelabai? Kokie darbai Tau pavyksta? Ką gerai moki ir sugebi? Kokį darbą atliktum su malonumu? Ką apie tavo sugebėjimus sako artimieji, draugai ir kiti žmonės? Kokia veikla Tave nervina?

Išsirink norimą profesiją

Prieš priimdamas sprendimą, išsiaiškink: Koks yra dominančios  profesijos darbo turinys, aplinka, priemonės? Kokie įgūdžiai ir asmeninės savybės reikalingos šios profesijos žmonėms? Kaip dominanti profesija atitinka tavo vertybes, interesus, asmenines savybes ir gabumus? Kokias pasirinktai profesijai reikalingas savybes dar reiktų patobulinti? Ar pasirinkta profesija paklausi darbo rinkoje? Kokios šios profesijos karjeros galimybės?

Pasirink mokymosi kelią

Pasidomėk: Ką turi žinoti ir mokėti dirbantis pagal pasirinktą profesiją? Kokią studijų ar mokymo programą pasirinkti? Kur gali įgyti norimą specialybę? Kokius dalykus mokykloje turi mokytis A lygiu? Kokios tolimesnės mokymosi galimybės? Kokios pasirinktos profesijos kvalifikacijos kėlimo galimybės?

Susirask tinkamą darbą

Pagalvok: Kokioje srityje norėtum dirbti? Ar numatei konkrečią įmonę, kurioje norėtum save realizuoti? Ką turėtum žinoti norėdamas sėkmingai pasiruošti pokalbiui su darbdaviu? Ar esi pasirengęs nuolat atnaujinti savo profesinius įgūdžius ir kvalifikaciją? Ar pagalvojai apie nuosavo verslo galimybę? Kokiu verslu norėtum užsiimti?

Profesinio informavimo taškas

Informacija

Profesinio informavimo taško (PIT) paskirtis - padėti mokiniams apsispręsti, ką jie norėtų veikti baigę mokyklą, kokia profesija jiems būtų tinkamiausia, kaip rasti norimą darbą, siekti karjeros,  skatinti mokinių nuolatinį žinių siekimą, profesinės karjeros planavimą, ugdyti mokinių, jų tėvų, mokytojų socialinį aktyvumą, mokinių atsakomybę už savo profesinės karjeros planavimą.

Profesinio informavimo taškas (PIT) yra mokyklos I-ajame aukšte, informaciniame centre.

Mokinius profesiniais klausimais konsultuoja:

 • profesijos patarėja Onutė Kazakevičienė,
 • psichologė Inga Dijokienė,
 • socialinė pedagogė Gražina Jalinskienė.

PIT  mokiniams gali padėti:

 • rasti informaciją apie atskiras profesijas, mokymosi įstaigas, profesijų paklausą, stojimo sąlygas, sužinoti apie naudingus informacijos šaltinius internete,
 • gauti psichologo individualias konsultacijas profesijos pasirinkimo klausimais, atlikti psichologinius testus, kurie padės geriau įvertinti savo polinkius, gebėjimus, asmenines savybes ir tinkamumą vienai ar kitai profesijai.

Susipažinkite su profesinio informavimo sistema mokykloje.

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.